Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ПЛАН

Заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, що пов’язані із застосуванням вибухових пристроїв.

Наслідки забруднення навколишнього середовища.

Нормативні документи з безпеки життєдіяльності.

Використана література.

Заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, що пов’язані із застосуванням вибухових пристроїв.

Сьогодні в світі дуже сильно криміналізоване суспільство, яке в своїй злочинній діяльності використовує різні способи для досягнення тієї чи іншої мети. Одна з них це застосування вибухових пристроїв. Для запобігання, виявлення та знешкодження цих пристроїв в Україні діють вибухотехнічні підрозділи при МВС України. В контрольній роботі я розгляну одну з найважливіших проблем як забезпечення вибухобезпеки під час підготовки та проведення масових заходів. У нас в м. Суми це вибухотехнічна служба науково-дослідного експертного центру УМВС України в Сумській області, що знаходиться по вул. Роменській.

У своєї діяльності щодо участі у забезпеченні вибухобезпеки під час підготовки та проведення масових заходів експертні підрозділи керуються:

- Законом України „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”;

- спільним наказом Управління державної охорони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 7 квітня 1999 р.;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів";

- Інструкцією про заходи безпеки при пошуку, розрядженні, транспортуванні, знешкодженні вибухових пристроїв та вибухових речовин або при загрозі вибуху, затвердженою наказом МВС України від 12.06.96 р. № 419;

- Інструкцією про організацію робіт щодо пошуку та знешкодження вибухових пристроїв і вибухових речовин, затвердженою наказом МВС України від 18.07.96 р. №493;

- Методичними рекомендаціями з питань забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час підготовки і проведення масових заходів від 28.09.01 р. № 10/2-7215;

- Розпорядженням МВС України від 14.04.2004 № 314 дск „Про профілактично-попереджувальні і правоохоронні заходи напередодні та під час проведення масових й інших заходів”.

Для участі у заходах вибухотехнічні підрозділи залучаються відповідно до Плану забезпечення охорони громадського порядку й громадської безпеки в період підготовки та проведення масових заходів, які розробляються в ГУ-УМВС України.

Метою участі вибухотехнічних підрозділів в забезпеченні масових заходів є:

- максимальне використання можливостей вибухотехнічних підрозділів щодо попередження злочинів, пов'язаних з використанням вибухових пристроїв;

- своєчасне реагування на ускладнення оперативної обстановки, пов'язане із застосуванням вибухових пристроїв або повідомленнями про підготовку вибухів.

- проведення робіт з пошуку, розрядження, транспортування та знешкодження вибухових пристроїв і речовин;

Для досягнення позитивних результатів в участі забезпечення вибухобезпеки масових заходів здійснюється планова підготовка, яка дає можливість ефективно використовувати потенціал вибухотехнічних підрозділів експертної служби.

Організація участі у забезпеченні вибухобезпеки під час проведення масових заходів передбачає три етапи: підготовчий, практичної реалізації, заключний. Терміни етапів залежать від обсягу здійснення необхідних заходів по лінії вибухобезпеки.

Планування участі вибухотехнічних підрозділів у забезпеченні вибухобезпеки під час проведення масових заходів та їх практична реалізація проводиться з урахуванням розроблених загальних планів ГУ-УМВСУ, вказівок чи розпоряджень та засновується на участі у забезпеченні вибухобезпеки усіх підрозділів ОВС.

І. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Підготовчий етап передбачає здійснення наступних заходів:

- прогнозування обстановки;

- участь у загальному рекогносцируванні місць проведення масових
заходів;

- підготовка пропозицій до Плану забезпечення охорони громадського
порядку й громадської безпеки у частині надання розрахунку
вибухотехнічних груп та засобів;

- вирішення питань з розміщення додаткових сил та техніки, харчування
особового складу, заправки автомобілів та обслуговування пересувних
вибухотехнічних лабораторій;

- визначення маршрутів евакуації вибухонебезпечних матеріалів та місць підривних майданчиків;

- розробка Плану участі вибухотехнічних підрозділів щодо забезпечення
вибухобезпеки.

II. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Основними елементами практичної реалізації завдань, покладених на вибухотехнічні підрозділи щодо забезпечення вибухобезпеки під час проведення масових заходів є:

- Прийняття та розміщення додаткового особового складу і техніки;

- Проведення стройового огляду особового складу, техніки та
спеціального обладнання;

- Доведення до особового складу оперативної обстановки, в тому числі
по лінії вибухотехніки;

- Доведення до особового складу витягів з Плану участі
вибухотехнічних підрозділів щодо забезпечення охорони громадського порядку й громадської безпеки в період підготовки та проведення масових заходів;

- Формування вибухотехнічних груп;

- Проведення інструктажів особового складу груп по заходах безпеки та
порядку дій при виявленні, розрядженні, транспортуванні та знищенні
вибухових пристроїв і речовин;

- Отримання старшими груп завдань (витягів з Плану участі
вибухотехнічних підрозділів щодо забезпечення вибухобезпеки) щодо комісійного обстеження об'єктів (зон, секторів, дільниць тощо), визначених для виконання робіт з огляду, виявлення та знищення вибухових пристроїв і речовин;

- Організація взаємодії з оперативним штабом по проведенню
відповідних заходів;

- Проведення комісійного обстеження маршрутів і об'єктів у зонах
відповідальності;

- Організація управління вибухотехнічними групами за допомогою
радіозв'язку та інших комунікаційних засобів;

- Організація цілодобового чергування.

III. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

Заключний етап передбачає заходи, спрямовані на аналіз виконання завдань з вибухобезпеки та перехід на повсякденної режим роботи:

- підведення підсумків;

- узагальнення обсягу робіт, виконаних за час проведення заходів;

- підготовка звітних матеріалів.

Розглянемо найбільш важливі моменти, які необхідно враховувати на окремих стадіях організації та участі у забезпеченні вибухобезпеки під час проведення масових заходів.

1. Підготовчий етап

Метою підготовчого етапу є узагальнення інформації та здійснення першочергових заходів щодо участі вибухотехнічних підрозділів у забезпеченні вибухобезпеки під час проведення масових заходів.

Прогнозування обстановки включає вивчення наступної інформації:

- значення, мети, місця й часу проведення заходів;

- ставлення до проведення заходів окремих верств населення;

- результатів роботи під час попередніх аналогічних заходів;

- інформації про загальний стан криміногенної обстановки, в т.ч.
кількість вилучених з незаконного обігу вибухових пристроїв і речовин, вчинених вибухів, неправдивих повідомлень про загрозу вибуху та здійснення терористичних


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10