Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища

Насосний спосіб видобування нафти найбільш розповсюджений. Небезпека травмування персоналу при обслуговуванні свердловин, які експлуатуються цим способом, пов’язана в основному з наявністю рухомих частин верстатів-качалок і необхідністю виконання різних операцій по перевірці технічного стану, зміні режиму роботи і ремонту наземного обладнання. До числа таких операцій відносяться, наприклад, роботи по заміні клиновидних пасів, зняттю і установці канатної підвіски, штангообертача, зміні довжини ходу і числа качань довжини ходу балансиру верстата-качалки, а також по заміні балансира, редуктора і інших частин верстата-качалки [2]. Особливо це відноситься до робіт, пов'язаних з зняттям і надіванням канатної підвіски, штангообертача з приводом, а також відкидуванням і опусканням головки балансира верстату-качалки, так як виконувати їх оператору доводиться на висоті розташовуючись на балансирі верстата-качалки в незручному положенні.

При обслуговуванні верстатів-качалок небезпека нещасних випадків також виникає при виконанні робіт по перестановці пальців кривошипів, пружини до штангообертача і зрівноваженню верстатів-качалок [4].

Таблиця 8.1 - Аналіз потенційних небезпек виробничих факторів

Джерело небезпеки | Характеристика потенційно небезпечних виробничих факторів та їх допустимі значення

1 |

2

1 Рухомі частини верстату-качалки: балансир, головка балансиру, траверса, шатуни, кривошип, клинопасова передача |

удар, травмування кінцівок, голови

2 Рухомі частини обертача колони насосних штанг: корпус, важіль |

удар

3 Рухомі елементи приводу штанго-обертача: трос, пружина |

удар, притискання кінцівок, тілесні ушкодження

4 При монтажі або демонтажі: балансир, головка балансира, шатуни, кривошип, траверса, штангообертач |

травмування при падінні з висоти, при ударі

5 Устьове обладнання |

травмування кінцівок, шляхом падіння інструменту; розтікання нафти, внаслідок спрацювання ущільнень

6 Електрообладнання:
електродвигун (N = 15 кВт, U = 1000 В), з'єдну-вальні кабелі, пускозахисний пристрій |

ураження електричним струмом
І = 40 А, U= 380 В, f=50 Гц

Деякі небезпеки виникають також при обслуговуванні устьової арматури (набивка сальникового ущільнення, з'єднання і від'єднання викидної лінії та інше), заміні полірованого штока, динамометру ванні і інших роботах.

Травмування обслуговуючого персоналу можливе, крім того, при обслуговуванні електрообладнання верстатів-качалок [2].

До потенційних небезпек можна віднести усі монтажні, демонтажні і експлуатаційні роботи при працюючих верстатах-качалках. Можливе травмування рухомими частинами штангообертача (корпусом, важелем), пружиною і тросом, що з'єднує важіль штангообертача з балансиром. Особливо слід відмітити, що потенційно-небезпечною є пружина, яка з'єднує важіль штангообертача з підвіскою і забезпечує зворотній рух важеля при ході балансира вверх. При цьому пружина стискається або розтягується.

Несправність пускозахисного пристрою, кабелю, електродвигуна, заземлюючої проводки несуть можливість ураження електричним струмом.

Потенційно-небезпечним фактором є витікання нафти на робочу площадку, внаслідок зношення ущільнення устьового сальника.

Несприятливі метеорологічні умови можуть стати причиною нещасних випадків. При високій температурі повітря знижується увага, з'являються поспішність і необачність; при низькій - зменшується рухомість кінцівок внаслідок інтенсивної тепловіддачі організму [3].

В таблиці 8.1 приводяться дані потенційних небезпек, що характерні для верстату-качалки, а в таблиці 8.2 - характеристику шкідливих речовин.

Таблиця 8.2 - Характеристика шкідливих речовин

Назва шкідливої речовини | Гранично-допустима концентрація (ГДК) шкідливої речовини в робочій зоні, мг/м3 |

Дія на організм.

Перша допомога

нафта | 300 | Сухість, пігментація, лущен-ня шкіри, наркотична дія, судороги, зміна складу крові.

Необхідно уражену частину тіла промити.

8.3 Забезпечення нормальних умов праці

Забезпечення нормальних умов праці робочому персоналу, який має справу з верстатами-качалками, є одною з найважливіших задач охорони праці.

Для забезпечення здорових і безпечних умов праці необхідно при проектуванні правильно вибрати територію для розміщення свердловини. Для обслуговування окремих виробничих об'єктів на території нафтогазовидобувного підприємства необхідно передбачити дороги і під'їзні шляхи (ширина дороги повинна бути не менше 3,5 м при односторонньому русі і 6 м при двосторонньому), а також достатньо широкі вирівняні площадки для розвертання автомашин, розвантажування труб, штанг і іншого обладнання [3].

Територія навколо свердловини повинна мати достатню площу для розміщення обладнання необхідного при проведенні різного роду технологічних робіт. На цій території, а також дорогах і під'їзних шляхах необхідно підтримувати чистоту і порядок, так як загромадження і забруднення території може явитися причиною нещасних випадків з людьми і аварій з транспортними засобами.

До заходів по боротьбі з забрудненням території відноситься встановлення каналізації для відводу господарських і виробничих стічних вод (які утворюються при підземному і капітальному ремонті свердловин, при транспортуванні і зберіганні нафти і інше), канав для стікання атмосферних вод.

Водостоки (канави), по яким відводять атмосферні води, необхідно регулярно очищувати і систематично ремонтувати. Не допускається викидання в систему каналізації відходів виробництва, які не являються стічними водами.

Електричний кабель прокладають згідно з вимогами Правил устаткування електроустановок [3].

Для захисту робітників від виробничих небезпек і метеорологічних факторів використовуються засоби індивідуального захисту: спецодяг, спецвзуття, захисні щитки, захисні окуляри, захисні пояси, каски, респіратори, протигази, діелектричні рукавиці, навушники (протишумові вкладиші).

Роботу на верстатах-качалках здійснюють на відкритому повітрі, тому вона пов'язана з впливом на працюючих різних метеорологічних умов (температури, вологості повітря, вітру, природних випромінювань. В зв'язку з цим "Правилами безпеки в нафтогазовидобувній промисловості" передбачені заходи по захисту робочих від впливу несприятливих метеорологічних факторів: постачання робочих спецодягом і спецвзуттям; встановлення укриттів, парасоль над робочими місцями, приміщень для обігріву робочих тощо.

Під час сильних морозів, вітрів, злив роботи забороняються. До числа заходів по покращенню умов праці при роботі на відкритому повітрі відноситься створення мікроклімату на робочих місцях з допомогою відповідних агрегатів і пристроїв [3].

Монтаж верстата-качалки повинен бути проведений таким чином, щоб виключався дотик рухомих частин його з деталями вишки або щогли, а також фундаменту і ґрунту. Верстати-качалки


Сторінки: 1 2 3 4