Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Стан охорони праці на ЗАТ "Авангард"

Охорона праці на ЗАТ "Авангард" регулюється нормативними законодавчими актами України та колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом підприємства. Адміністрація зобов’язується забезпечити обладнання всіх робочих місць і створити безпечні умови праці.

Стан виробничого травматизму на підприємстві за статистичним методом характеризується двома показниками: коефіцієнтом частоти травматизму (Кч) і коефіцієнтом важкості травматизму (Кв).

Коефіцієнт частоти травматизму розраховується за формулою:

Кч=1000ЧТ/Р (4.1)

де, Т – число травм,

Р – середньоспискова чисельність, чол.

Даний коефіцієнт відображає число травм, що припадають на 1000 працівників за певний календарний період.

Коефіцієнт важкості травматизму характеризує середню тривалість непрацездатності по всіх випадках і розраховується з формулою:

Кв = Д/(Т-Тс) (4.2)

де, Д – число днів непрацездатності по всіх нещасних випадках,

Тс – число травм із смертельними наслідками.

На виробничих об’єктах ЗАТ "Авангард" за період 2004-2007 рр. трапилося два нещасних випадки, пов’язаних з виробництвом, це було у 2006 році. У цьому році показники становлять:

Кч = 1000*2/302 =6,62 Кв = 14/(2-0)=7

По факту нещасних випадків було скликано комісію для розслідування з представником профспілки. В ході розслідування було виявлено, що інциденти трапилися через необережність самих працівників, через що було прийнято рішення про проведення незапланованого повторного інструктажу по техніці безпеки для всіх працівників забійного цеху.

На підприємстві стан охорони праці підтримується на належному рівні, про що свідчать дані фінансування заходів, пов’язаних з охороною праці і технікою безпеки.

Затрати на охорону праці за період з 2004 по 2007 роки склали 218,6 тис. грн., з них витрати на спец одяг – 91,7 тис. грн, пожежні щити – 5,8 тис. грн, щорічний медичний огляд та вакцинації прити грипу (за 3 роки) – 120,3 тис грн.

За 2008 рік заплановано згідно колективного договору на охороні праці затратити – 61 тис. грн.

Щоквартально на фірмі проводиться аналіз нещасних випадків виробничого характеру, особлива увага приділяється працівникам забійного цеху.

Всі структурні підрозділи забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. В цехах і дільницях розроблені інструкції по безпеці праці по професіях і виду робіт, з якими ознайомлені всі робітники під розписку.

Згідно ст. 8 закону України “Про охорону праці” всі працівники підприємства застраховані від нещасних випадків і професійних захворювань.

Забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту проводиться безперебійно згідно діючих галузевих норм видачі.

Всі працівники на фірмі при прийомі на роботу в обов’язковому порядку повинні проходити медичний огляд.

4.2 Аналіз потенційних небезпек та шкідливостей виробничого середовища

До числа небезпечних належать фактори, які призводять до травм або до раптового погіршення здоров'я робітника. На відміну від небезпечних факторів, шкідливі виробничі фактори призводять до захворювань або зниження працездатності робітників.

Для створення нормальних умов роботи підприємствах галузі основне значення має виявлення і огородження небезпечних зон або вибір таких методів виконання технологічних процесів, за яких виключається можливість виробничого травматизму, професійних отруєнь, аварій, пожеж, вибухів.

Потенційну небезпеку для працівників ЗАТ "Авангард" становить ряд наступних факторів:

В сільськогосподарській галузі до таких факторів можуть належати шкідливі гази та миючі засоби, які використовуються при газації та дезінфекції пташників перед посадкою курчат; перепад температур, якого не можуть уникнути працівники складу готової продукції при переміщенні м’яса до морозильних камер і навпаки, Забійний цех та склад готової продукції необхідно завжди тримати в чистоті, тому дану територію миють хімічними миючими засобами, які не повинні потрапляти шкіру, очі та волосся людей.

Недостатня освітленість, рухомі частини обладнання забійної лінії, нагріті поверхні обладнання, висока напруга в електричній мережі, підйомно-транспортні засоби, вантажі що переміщуються можуть бути причиною нещасних випадків та професійних захворювань на підприємстві.

Миючі засоби та гази при потраплянні в організм людей, можуть призвести до гострого чи хронічного отруєння, тому при роботі з їх використанням, працівники одягають відповідний спец одяг.

На ЗАТ "Авангард" є також офісні працівники, які основний свій робочий час проводять за комп’ютерами. Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ за 8-годинної денної робочої зміни залежно від характеру праці: 15 хвилин через кожну годину роботи - для розробників програм зі застосуванням ЕОМ; 15 хвилин через кожні дві години - операторів із застосуванням ЕОМ; 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ для операторів комп'ютерного набору. У випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 годин.

Ігнорування санітарних правил і норм роботи з ВДТ може викликати у осіб, які з ними професійно працюють, загальну втому, зорову втому, болі та відчуття піску в очах, відчуття засміченості та свербіння очей, болі в хребті, закам'янілість та оніміння м'язів шиї та плечового поясу, пошкодження дисків хребта, порушення постави, судоми м'язів ніг, синдром RSI хронічний розтяг зв'язок, синдром тунелю Карпаля, головні болі, поганий сон, депресивні стани тощо.

4.3 Забезпечення нормальних умов праці

Для забезпечення здорових і безпечних умов праці працівників, на підприємстві повинні відповідати нормам: санітарно-побутові приміщення; характеристики метеорологічних умов у виробничих приміщеннях; система вентиляції; штучне освітлення робочих місць та засоби захисту працівників.

Організовуючи роботу на підприємствах повинно бути передбачено комплекс заходів, що забезпечують високу продуктивність і безпеку праці. Основні з цих заходів такі: раціональне влаштування і оснащення робочого місця, безперебійне забезпечення його необхідними матеріалами, справним інструментом, технікою, документацією та ін.

Працівники повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно норм, приведених в таблиці 4.1

Таблиця 4.1 – Норми санітарно-побутових приміщень

Приміщення | Норма площі на одного чол., м2 | Фактична площа


Сторінки: 1 2 3