Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Розрахунок доплат за шкідливі умови праці

Доплати за шкідливі і особливо шкідливі умови праці визначаються і проводяться в процентах до тарифної ставки, які розраховуються на основі атестації робочих місць та оцінкою умов праці.

Ступінь шкідливості факторів виробничого середовища і важкості робіт визначається в балах.

Кількість балів по кожному значущому фактору проставляється в карті умов праці. При цьому, для оцінки впливу даного фактору на стан умов праці враховується тривалість його дії на протязі зміни. Бали, встановлені по ступеню шкідливості факторів і важкості робіт, коректуються за формулою :

Хф = Хс * Т,

де Хф- ступінь шкідливості фактору або важкості робіт у балах ;

Т- відношення часу дії даного фактору до тривалості робочої зміни, якщо час

дії фактору складає більше 90% робочої зони ;

Розмір доплат в залежності від фактичного стану умов праці визначаються за кількістю балів за даними, що наведені в таблиці 5.15.

Таблиця 5.15 – Розміри доплат в залежності від роботи, що виконується

Робота |

Хф, бали | Розмір доплати у процентах до тарифної ставки

З важкими та шкідливими умовами праці

З особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці | до 2

2,1 - 4,0

4,1 – 6,0

6,1 – 8,0

8,1 – 10,0

понад 10,0 | 4

8

12

16

20

24

Розрахунок % доплати для машиніста холодильних установок :

Хф (хім.речовини : аміак ) = 1бал * 436/480 = 0,908 бала

Хф (шум) = 1 бал *436/480 = 0,908 бала

Хф = 0,908 + 0,908 = 1,816 бала

Згідно з розміру доплат у процентах до тарифної ставки складає 4%.

Розрахунок % доплати для електрозварника ручного зварювання :

Хф (хім.речовини: марганець ) = 1 бал *395/480 = 0,823 бала

Хф (хім.речовини : окисли азоту ) = 1 бал *395/480 = 0,823 бала

Хф ( шум ) = 1 бал *395/480 = 0,823 бала

Хф (важкість праці ) = 1 бал * 48/480 = 0,1 бала

Хф = 0,823+0,823+0,823+0,1= 2,569 бала

І відповідно розмір доплати складає 8 % тарифної ставки.

Розрахунок % доплати для лаборанта :

Хф (шум) = 1 бал *411/480 = 0,856 бала

Розмір доплати буде становити 4 % тарифної ставки.

Отже, підсумовуючи розрахунок розміру доплат за шкідливі умови праці, можна сказати, що ВАТ “Монастириський молочний завод” приймає відповідні заходи щодо захисту своїх працівників і в своїй діяльності дотримується усіх вимог з охорони праці.