Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ІІ Музично-теоретичний аналіз

 

Дипломна робота

1. «Псалом 85», муз. Григорєва

«Прихили Господи, вухо Твоє»

2. Сл. Т.Шевченка, муз. Д. Січинського

«Минули літа молодії»

План

І. Історико-стилістичний аналіз

ІІ. Музично-теоретичний аналіз

1. Жанр

2. Форма

3. Музична мова

4. Стиль письма

5. Ладотональний план

6. Мелодія

7. Гармонія

8. Метроритм

9. Акомпанемент

ІІІ. Вокально-хоровий аналіз

1. Тип хору

2. Вид хору

3. Діапазон

4. Теситура

5. Ансамбль

6. Стрій

ІV.Виконавський аналіз

1. Темп

2. Динаміка

3. Фразування

4. Дихання

5. Артикуляція

6. Дикція

7. Нюансування

8. Жест

9. Схеми

V. Висновок

 

МУЗИЧНО – ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Жанр

Хоровий концерт

Форма

З літературного тексту і випливає форма концерту. Твір широко розгорнутий, зміст втілюється поступово, отже форма тут наскрізна.

Складається хоровий концерт з чотирьох частин.

І частина – Moderato (помірно, стримано), її можна поділити на 3 епізоди:

1-й «Прихили Господи, вухо твоє» (1-8 т.)

2-й «Бо Ти Бог мій…» (9-18 т.)

3-й «Збережи, душу мою…» (19-39 т.)

ІІ частина – Con Allegrezza (радісно, весело)

«І звесели слугу свого…» (40-69 т.)

Складовою частиною другої частини є дует С і А – «Прийми Господи молитву мою…» (53-62 т.)

ІІІ частина Con devozione (благовісно) – тріо.

«В день смутку мого…» (70-102 т.)

ІV частина Allegro maestoso (швидко та величаво)

«Всі народи…» (103-150 т.)

Музична мова

Відзначається емоційністю, насиченістю, багатством хорової фактури, вміло використовується співставлення різних голосів. Все це точно відображає настрій і характер твору, почуття і переживання людини, як головного героя.

Стиль письма. В творі застосовується поліфонічна мова, поліфонічний розвиток, хоч в цілому твір гомофонно-гармонічного викладу з елементами підголоскової поліфонії.

І частина Moderato розпочинається гомофонно-гармонічним викладом

Поліфонічний виклад матеріалу зустрічається майже в всіх частинах твору:

І частина

Ладотональний план.

У створенні музичного образу велику роль відіграє ладотональний план.

І частина написана в тональності c-moll.

В ІІ частині для передання більш радісного характеру, композитор використав паралельну мажорну тональність Es-dur.

ІІІ частина знову повертає початкову тональність c-moll, але вже у (83 т.) мелодія переходить Es-dur

c-moll

Es-dur

ІV частина Es-dur із закінченням в тональності (Д), B-dur.

Мелодія.

Мелодія вирізана складається з коротких фраз, її гнучка лінія прекрасно передає нюанси тексту.

Мелодія часто переходить з одного голосу в інший.

Початок твору звучить глибоко, вдумливо, прохально, мелодія наспівана, молитовна.

В І частині зустрічається так званий канон (9 т.) «Бо Ти Бог мій…», який розпочинають С, низсхідним стрибком на Ч.4 після С мелодію проводять Т і А, утверджують мелодичну лінію Б.

Дует Т і Б партій (25-28 т.), а далі тріо С1, С2 і А допомагають глибше проникнути в зміст слів і є ніби ліричним відступом першої частини.

Дует Т і Б партій:

Тріо С1, С2 і А

У ІІ частині змінюється настрій, характер мелодії і твору в цілому.

Тему започатковують Б, на другій долі виступають Т і А, а на першій долі, наступного такту С. Характер мелодії радісний, більш просвітлений.

Продовженням ІІ частини є дует С і А «Прийми Господи, молитву мою…» (53 т.)

В ІІІ частині композитор вдало змальовує образ обезсиленої, обтяжної гріхами людини та її каяття. Мелодія проходить хвилеподібно, що імітує зітхання. Дрібні тривалості з крапкою, ще більше це підкреслюють.

Вся ІІІ частина написана в стилі класичного тріо. Розпочинається двоголоссям С і А «В день смутку мого…» (70 т.), в (74 т.) мелодичну лінію підхоплює партія Б.

В (76 т.) триголосся звучить у А, Т і Б.

В (83 т.) на зміну Т партії вступають С.

У (94 т.) партію А змінюють Т.

Закінчення ІІІ частини на f, tutti.

Мелодія ІV частини святкова, помпезна, урочиста, прославна. Починається низсхідним рухом Т і Б, по звуках Т53 - Es-dur, у високій теситурі (103 т.), словами «Всі народи…» – що звучать як фанфари.

Закінчується твір прославлення Бога, «І прославлено навіки ім’я Твоє», мелодія, як найкраще і сповна передає зміст тексту.

 

Гармонія.

Поряд з мелодією велику роль у розкритті змісту твору відіграє й гармонія. Вона тісно пов’язана із розвитком мелодичних горизонталей.

Ввесь твір побудований на класичній гармонії: Т, S, Д, К64, ІІ, VII, також композитор використовує секстакорди та квартсекстакорди.

У ІІІ частині (83 т.) для зміни тональності з c-mоll на Es-dur, композитор використав прирівняння VII = Д.

В (149 т.) для переходу з Es-dur в тональності (Д) B-dur, композитор використовує прирівняння ІІ=Д.

Метроритм.

Концерт написаний в перелітному розмірі 3/4 і 2/4.

І і ІІ частини у 3/4, а ІІІ, ІV частині – 2/4. Зміна розміру зумовлена ритмічною побудовою текстових фраз і настроєм твору.

В даному творі, автор використовує багато різних тривалостей нот та пауз, а також фермати

В залежності від розміру, ритму властиві певні формули:

І частина 3/4

ІІ частина 3/4

Для вираження зітхання, плачу композитор використовує таку метро ритмічну побудову:

ІІІ частина 2/4

ІV частина – прославна, торжественна, тут автор використовує такий метеоритм:

ІV 2/4

В кінці кожної частини використовуються фермати, які насичені змістом.

ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ АНАЛІЗ

Тип.

Хоровий концерт «Прихили Господи вухо твоє» написаний для мішаного хору, а capella.

Вид хору.

Твір виконується 4-ох голосим хором, але 4-ох голосся не являється постійним. В творі зустрічається і двоголосся як чоловіче так і жіноче, триголосся.

Діапазон

Загальний діапазон хору: Діапазон окремих партій:

Теситура.

Всі голоси написані в середній теситурі, відносно діапазону. Проте, місцями зустрічаються, в окремих партіях високі звуки:

(103 т.) у Т і Б

(129 т.) у С

Складними для виконання є партії С і Т, тому що вони написані, майже протягом всього твору, вище середньої теситури.

Ансамбль.

Так як всі голоси знаходяться в однакових теситурних умовах, за винятком окремих тактів (103, 129 т.), необхідність створення штучного ансамблю відсутня. Голоси звучать рівно, вільно, без напруження, тобто ансамбль природний.

Стрій.

Оскільки в творі переважає гомофонно-гармонічний виклад, слід звернути увагу на вертикальний стрій.

Також належну


Сторінки: 1 2