Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

зображення композиційного центру виявляються занадто великими чи занадто маленькими в співвідношенні з іншими частинами зображення чи з його загальним розміром. Існує метод акцентування композиційного центру за допомогою об'єднання елементів зображення у форму, наближену до геометричної, наприклад, до кола, овалу, трикутнику. Прагнення об'єднати елементи зображення в пластично узагальнені форми, близькі до геометричних, обумовлено психологією людського сприйняття.

Геометричні форми в композиції виконують дві функції: виділення головного й об'єднання елементів витвору, тобто служать мети більшої виразності зображення. Крім того, класичні геометричні форми і їхні сполучення вносять у витвір також свою власну символіку і настрой. Об'єднання елементів зображення в еліпсоподібну систему привносить у композицію один емоційний настрой, а в правильний трикутник чи так називану пірамідальну систему - зовсім іншій. Символіка кола й овалу, що звичайно трактується як ідея досконалості і закінченості, часто використовувалася в іконопису. [2]

Часто, функцію геометризованих форм виділення, розчленовування й об'єднання елементів витвору, акцентування його композиційного центру, виконують фонові елементи композиції.

Підводячи підсумки, помітимо, що виявлення геометричних форм побудови композиції має сенс лише в тому випадку, коли це відповідає ідеї витвору. Тільки продумане використання даних принципів може привести до бажаного результату.

4. Засоби композиції

Лінія. Основна ідея використання ліній (навіть якщо це використання неявне) - змусити око рухатися у визначеному напрямку. Крім цього, лінії використовуються для обмеження простору, створення форми. Лінії мають визначений психологічний вплив на користувача. Плавні лінії заспокоюють, ламані діють як подразник, діагональні лінії додають витвору динамічність.

Пляма. Служить для того, щоб виділити головний елемент композиції, підкреслити значеннєвий центр. Це може бути яскравий освітлений об'єкт на темному тлі, кольоровий об'єкт на чорно-білому, насиченими деталями елемент на тлі простору. В основі даного принципу лежить контраст.

Метричний повтор. Метричний повтор у композиції, чи метр, як його іноді називають, - кількаразове і з однаковим інтервалом повторення якого-небудь елементу. Повтори можуть носити різноманітний характер у залежності від того, які це елементи, який їхній розмір і крок, чи повторюється один елемент або одночасно два чи кілька різних елементів, кожний зі своїм кроком чергування. Великого значення набувають системи елементів, засновані на єдиному модулі, де повторюються цілі "ланцюжки" елементів. Нерідко в одній системі елементів розвивається паралельно кілька метричних рядів, що будуються на складному чергуванні не одного, а двох і більш елементів. Хоча метричний повтор сам по собі вже закономірність, але це ще не гармонія.

Метричний ряд може бути простим, заснованим на повторі одного елементу; більш складним, коли ряд скоординований з іншим; дуже складним, коли в композиції розвивається одночасно кілька рядів метричних повторів. У цих випадках необхідно виявити головний і другорядний ряди, щоб другорядні доповнювали головний, підтримували його. Прикладом такої композиційної координації метричних повторів є класична колонада. Тут великий крок колон супроводжується більш дрібним кроком прикрас фризу і, нарешті, зовсім дрібним у модулях карнизу і його орнаменті. Все разом узяте - складна гармонійна система композиційно взаємозалежних повторюваних елементів. У ході розробки різних виробів нерідко приходиться змінювати розміри одного з інтервалів - при однаковому кроці - чи один з елементів ряду. Зовсім не припустима майже непомітна зміна кроку, форми чи кольору виділюваного елемента. Акцент у ряді може бути тільки явним і, зрозуміло, композиційно обґрунтованим.

Іноді виникає таке явище, як перенасичення метричного ряду занадто близько розташованими елементами чи цілими рядами елементів - у цьому випадку тло вже не служить організуючим початком, а сам метричний повтор перестає сприйматися. І навпаки: при розрідженості ряду його елементи немов губляться ("плавають") на занадто великому, пустельному тлі. У цьому випадку зберегти цілісність допомагають нюансні, а не контрастні відносини між компонентами метричного ряду. Розрідженість ряду, навпроти, вимагає граничних контрастних відносин, інакше метричний повтор втрачає активну організуючу роль. У цих випадках багато чого залежить від того, яка роль даного метричного ряду елементів у композиції. Якщо він задає всю основу композиції, контраст особливо потрібний. Якщо ж цей ряд має в композиції другорядне значення, не слід виявляти його підкресленням сили контрасту. Ряди повторюваних елементів можуть будуватися на контрастному виділенні одних, більш значимих у функціональному відношенні, і нюансному зіставленні інших, наприклад кольором і тоном.

Ритм. На відміну від метричного повтору закономірність, на якій заснований ритм, виражається в поступових кількісних змінах у ряді елементів, що чергуються - у наростанні чи убуванні елементів, обсягу чи площі, у згущенні чи розрядженні структури, сили тону і т.п. Ритм виявляється, таким чином, у закономірній зміні порядку, і зорова реакція на ритм - це реакція на "порядок", але порядок не метричний, а ритмічний. Метричний повтор навіть при декількох скоординованих рядах елементів сприймається простіше ритму. Це можна пояснити тим, що ритмічний ряд задає формі композиційний рух і, таким чином, зв'язаний із проявами динамічності і з композиційною рівновагою. Змінюючи порядок наростання ритмічного ряду, обсяг елементів, їхню структурну насиченість і т.п., можна підсилювати чи послабляти динамічність композиції. Ритм зв'язаний з такою особливістю зорового сприйняття, як рух ока в напрямку наростання змін ряду. Наше око дуже чуйно реагує на ледь помітний відступ від закономірності, на якій будується ритмічний ряд. Динамічність, що додається формі ритмом, може бути серйозно порушена збиванням у порядку зміни ряду елементів. Динамічність, досягнута без допомоги ритму, наприклад шляхом додання формі аеродинамічного характеру, може широко варіюватися в межах того самого композиційного прийому (різний ступінь обтічності форми), у


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7