Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

План

Вступ

Марія Білецька. Картини з життя Івана Франка.

Клементина Попович. Спомини про Івана Франка.

Уляна Кравченко. Щирий друг і вчитель.

Висновок.

Список використаної літератури.

1. ВСТУП

Іван Франко... Діяч, що уособлює цілу епоху української культури; один з найвидатніших пи-сьменників слов'янських народів; ім'я, що здобуває все ширшу світову славу. Вже сучасники сприймали його як «велике астральне тіло, що гріє всю Украї-ну, а світить далеко дальше».

Людина універсальної обдарованості, титанічної працьовитості, незламної стійкості і революційної націленості в майбутнє — Іван Франко жив у бурх-ливу, сувору й складну історичну добу. Його дитин-ство озвучувалось прокльонами нещодавній панщи-ні й відгомонами революційних настроїв 1848 року; юність відсвічувала кумачами далеких барикад Паризької комуни й загравами пожеж у близькому робітничому Бориславі; полудень віку поета збігся з першою російською революцією, яка окрилила його впевненістю в перемозі нового, вільного життя; в останні роки митця відчутнішою і ближчою ста-вала майбутня революційна битва.

Іван Франко-мислитель завжди орієнтувався на найвищі ідейно-філософські здобутки своєї епохи.

Іван Франко — незрівнянний за своєю багатогран-ністю й плідністю діяч української культури. Він був великим поетом, прозаїком, дра-матургом і належав до тих письменників, яких сам порівнював з «деревом, що своїм корінням впи-вається якомога глибше й міцніше в свій рідний, національний грунт, намагається ввіссати в себе і переварити в собі якнайбільше його живих соків, а своїм пнем і короною поринає в інтернаціональній атмосфері ідейних інтересів, наукових, суспільних, естетичних і моральних змагань» (XVIII, 505). Він був ученим широкого діапазону — критиком і дослід-ником літератур, істориком, філософом, фолькло-ристом, етнографом, мовознавцем, економістом, ми-стецтвознавцем. Він був невтомним публіцистом, журналістом, видавцем, політичним діячем, пропа-гандистом передових ідей друкованим і усним словом. Його перекладацькі інтереси охоплювали сотні творів літератури і фольклору різних народів світу, письменників різних країн і епох.

Протягом сорока років своєї невсипущої творчої праці І. Франко поповнив культуру свого народу близько 4500 творами найрізноманітніших жанрів. 50-томне видання його спадщини включає лише половину колосального творчого доробку — те, що несе в собі великий заряд думок і почуттів, мудрості та краси, здатних розширювати й збагачувати духовний світ наших людей, служити дійовою виховною силою.

2. Марія Білецька. Картина з життя Івана Франка.

У 1883-му і 1884-му Марія Білецька жила на «станції» з то-варишкою Ю. Карачевською по вул. Академічній. Туди часто заходив Франко з моїм свояком В. Коцовським (Корженко, Голка). Приманювала їх, мабуть, атмосфе-ра ясної, опрятної кімнати та ті свобідні розмови, які вели вони в нашій хаті. Раз у раз приходили обидва коло сьомої години ввечері. Коцовський своїм звичаєм зав'я-зував розмову якоюсь провокаційною заувагою, мабуть, нароком, щоб спонукати нас на неї реагувати. Щиро обидва раділи, коли Коцовському дісталась від нас за-служена відплата за його саркастичні дотепи. У згада-ному словесному двобою Франко вряди-годи записував щось у свій записник.

По короткій веселій балачці розмова сходила на по-важні теми. Всі актуальні справи дня знаходили свою чергу в дискусії. Політика постійно висувалась на перше місце. Відтак ішли розмови про завдання преси, това-риші праці обмінювалися помітками над рукописами, призначеними до друку. Останні числа «Діла», «Зорі», «Зеркала» чи «Кур'єра» теж давали теми до розмов. В тих часах Франко-революціонер не міг найти праці між своїми. Він був співробітником «Кур'єра». Гасла космополітизму та їх вплив на поневолені народи, а то й соціальні питання, сильно ворушили уми молодих ро-бітників пера. Всі щаблі суспільної драбини насували безліч проблем. В дискусіях часто змагалися протилежні погляди, але без пристрасті і зневаги протилежної думки співрозмовника. Минало не раз і кілька годин, а нам (себто товаришці й мені) здавалося, що промайнула одна хвилина... Звичайно Франко звертав увагу: «Пізня пора, час кінчати, пані нудьгують». Та «пані» не нудь-гували, але почували себе такими малими супроти ду-ховного велетня, що вважали мовчанку за найвідповіднішу поведінку серед учених розмов гостей... Мило зга-дуються ті вечори, що розкривали пребагаті скарби знан-ня, а й одним словечком не доторкалися приватного життя ближніх.

Коли прийшов край дискусіям, це затерлося в моїй пам'яті. Та виринув спогад вечорів у відмінному виді. Приїхала до кваліфікованого іспиту моя сестра Ольга Білинська. А з нею неначе святочний настрій увійшов у хату. Йшла розмова весела, загальна. Спинятись на політичних темах не стало часу. Франко розпитував про умови життя вчительки на селі, цікавився іспитом, ви-явив готовність помагати в підготовці до нього. Котрогось дня він прийшов сам і застав у нас мого брата з това-ришем, що співав прегарним ліричним тенором. Пливла одна пісня за другою, будила тужливі акорди в душах молодих слухачів. Всі ми були тоді молоді. Пісеньки «Понад тими гороньками» та «Одна гора високая, а дру-гая низька» полонили були наші душі. Ми задумались. Ніхто не ворухнувся. Франко у сумному настрої дивився на долівку. Нагло встав і, не оглядаючись ні на кого, вийшов з хати. Під спущеними повіками не вдержались сльози. Вони покотились по лиці. Дарма що поет хотів їх заховати перед нашими очима, ми доглянули його зво-рушення. Спів замовк. Гості розпрощались.

По іспиті Ольга мала вертатися на посаду. День пе-ред її виїздом Франко розпитував, які книжки їй при-силати, просив висловлювати свої думки про читане в листах.

Минуло кілька днів. Раз якось, раннім ранком, засту-кав хтось до вікна.—

Хто там?—

Революція! — була відповідь. — Я привіз вам книж-ки. Краще привезти, ніж вислати поштою,— сказав гість.

«Не знаю, яка сила


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11