Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Курсова робота

«Образ світу в романі Германа Гессе «Гра в бісер»»

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Герман Гессе – письменник, філософ, мислитель.

Розділ 2. Образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер".

2.1. Вічний світ у втіленнях невічних: образ світу в романі Г.Гессе "Гра в бісер".

2.2. Музика в романі Г. Гессе "Гра в бісер".

2.3. Конфлікт протилежностей в романі Г. Гессе "Гра в бісер".

Висновки.

Список використаних джерел.

 

Вступ

Г.Гессе народився 2 липня 1877 p. у патріархальному швабському містечку Кальві. Батько і дід його були проповідниками, їздили як місіонери до Індії. Хлопець жив у інтернаті при місії, навчався у латинській школі та Маульброннській духовній семінарії при монастирі. Потім він опише цей монастир у романах "Нарцис і Гальмунд" (1930) та "Гра в бісер" (1943). Семінарія змальована у повісті "Під колесами" (1906), а Гессе-семінарист "роздвоївся" у образах старанного й покірливого Ганса Гібенрата та бунтівного поета Германа Гейльнера. У 13 років Гессе твердо вирішив стати поетом. Семінарію він зненавидів і утік звідти, відвідував гімназію, опанував ремесло годинникаря, торгував книгами.

Успіх прийшов у 1903 p. після виходу з друку повісті "Петер Каменцінд". Далі починається професійне письменницьке життя. З 1907 по 1912 p. він видає літературно-громадський журнал "Мерц", а 1919 p. – молодіжний журнал "Vivos voco" ("Закликаю живих").

Гессе з родиною жив поблизу Боденського озера. Потім перебрався до Швейцарії, 1923 p. отримав нове громадянство. Як бачимо, ця енциклопедичне начитана людина не мала систематичної освіти.

Він стає знавцем духовного життя античного і середньовічного Далекого Сходу. 1911 p. побував в Індії. З європейської філософії його цікавили лише антична досократівська та ідеї "світової волі" та інтуїтивного пізнання світу А.Шопенгауера, теорія елітарності Ф.Ніцше, а також психоаналітики З.Фрейд та К.Юнг.

До віри ставився неоднозначне, цінував протестантський дух пієтизму, але релігійною людиною не був. Сучасники вважали його відлюдником, похмурим дивним мовчуном. Його усамітнення було самозахистом від ворожої творчій людині абсурдної дійсності. Гессс – не борець, але схильний до соціального протесту. Суперечлива натура, далека від категоричності та однозначності. Тому в усіх його книжках (найбільше у "Грі...") домінує діалектика ствердження/заперечення. Художні світи Германа Гессе ірреальні, але в них є живий подих дійсності, вони ідеальні, але письменник не певен, чи таким є ідеал, вони ідилічні, але автор руйнує створену ним ідилію, бо у дійсності ідилії немає. Творчість Гессе – це втілення його світогляду, її важко обмежити рамками певного художнього напряму. Є певна правда у начеплених ярличках "швабського лірика та ідиліка", "німецько-швейцарського регіоналіста", поета "магічного театру", але кожен з них помилковий уже тим, що творить образ єдиного Гессе, коли той бачив єдність написаного ним у безкінечному розвитку і запереченні себе вчорашнього, єдність у неоднозначності.

Дослідники поділяють творчість Г.Гессе на кілька етапів:*

1900-10-ті роки. Письменник пов'язаний з німецьким "обласницьким" реалізмом, захоплюється неоромантиками, вплив яких помітно і в подальшій творчості. "Герман Лаутер" (1901); "Петер Каменцінд" (1903); "Під колесами" (1906); "Кнульп" (1915) та інші твори.*

Кінець 10-х-20-ті роки. Відхід від "регіоналізму", ідея позанаціональності й позачасовості, повоєнні розчарування і манівці, споглядальне ставлення до світу, любов до людей-ліки від духовного занепаду. "Деміан" (1919); "Сідхарта" (1922); "Курортник" (1925); "Степовий вовк" (1927) та інші твори. Неореалістична манера.*

30 – 50-ті роки. Написані "Мандрівка на Схід" (1932) та роман "Гра в бісер" (1943), що 1946 p. приніс Гессе Нобелівську премію. Це період створення філософської інтелектуальної прози. Починаючи зі "Степового вовка" й далі його творчий метод характеризують як "інтелектуальний реалізм".

Все сказане вище і зумовлює актуальність теми дослідження даної курсової роботи.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є проблеми зарубіжної, зокрема німецької, літератури.

Предмет дослідження – творчість Германа Гессе.

Метою курсової роботи є дослідження і наукова обробка кола проблем, які вирізняють творчість Германа Гессе серед інших письменників ХХ ст. та узагальнення висновків та відомостей, що стосуються цієї проблеми.

Реалізація поставленої мети здійснюється вирішення кількох основних завдань:

1. Дослідити сутність творчості Германа Гессе.

2. Дослідити образ світу в романі Германа Гессе "Гра в бісер".

Методи дослідження. Для розв'язування поставлених завдань використано такі методи наукового дослідження: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація.

 

Розділ 1. Герман Гессе – письменник, філософ, мислитель

Герман Гессе народився 2 липня 1877 року на півдні Німеччини в маленькому швабському містечку Кальве. Родом з швабської глушини – про це корисно пам'ятати, читаючи Гессе, – був не тільки Шиллер, але і набагато більш близький нашому автору Фрідріх Гельдерлін, філософи Гегель і Шеллінг, романтик Едуард Меріке. Думка знаменитих синів Швабії стрімко виривалася з вузькості місцевого життя. Щоб побачити далекі горизонти, тут доводилося злітати високо. Гессе, однак, любив і саму цю вузькість. Він часто писав потім про своє дитинство. Враження дитинства описані в оповіданні "Спогади про Ганса" і в розповіді "Жебрак". Вже з них можна дізнатися, що батько і мати письменника довгі роки були протестантськими місіонерами в Індії і, хоч потім повернулися в Європу, продовжували жити інтересами місії. Місіонером був і дід письменника – вчений-сходознавець Герман Гундерт. Переконання і образ життя батьків відрізнялися педантичною суворістю і в той же час мрійливою поетичністю. Одне не суперечило, а доповнювало інше, тому що мало одне і те ж релігійне джерело [3, 9].

Вчитуючись в сторінки автобіографічної прози Гессе, можна, однак, вгадати і причини бурхливого розриву підлітка, що назрівав з батьківським домом. Батьки визнавали тільки свою правду.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11