Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Курсова робота

«Тема втрачених ілюзій у творчості Бальзака»

ЗМІСТ

Вступ.

Розділ 1. Втрачені ілюзії в житті Оноре де Бальзака.

1.1. На шляху до реалізму.

1.2. Зеніт творчості письменника.

1.3. Останні роки життя.

Розділ 2. Тема втрачених ілюзій в творчості Оноре де Бальзака.

2.1. Незвичність роману О. Бальзака "Втрачені ілюзії".

2.2. Поезія і втрата ілюзій.

Висновки.

Список використаних джерел.

 

Вступ

Актуальність теми дослідження. Творчість Бальзака досягає зеніту в другій половині 30-х – першій половині 40-х рр., а точніше, в період з 1837 по 1846 р. В 1837 р. він припиняє роботу над "Філософськими етюдами" й "Пустотливими оповіданнями" і повністю зосереджується (як він планував, тимчасово) на "Етюдах звичаїв" Разом з тим твори цієї частини "Людської комедії" набувають нових рис, зокрема чітко визначається в них настанова на універсальне й водночас критичне зображення життя тогочасного французького суспільства. У передмові до виданого 1838 року тому, який містив роман "Чиновники", повість "Банкірський дім Нусінгена" і "Торпіль", першу частину "Блиску й злиденності куртизанок", він проголошував, що автор "відверто вже зізнався, що ним володіє нав'язлива ідея – описати суспільство в цілому, таким, яким воно є: з усіма його чеснотами, з усіма поважними, високими й ганебними сторонами, з безладом станів, які перемішалися, з плутаниною принципів, з його новими потребами й старими суперечностями. У автора не вистачає мужності зізнатися, що він скоріше історик, ніж романіст... Він може лише додати, що в наш час, коли все обговорюється і все критикується, коли більше не вірять ні священику, ні поету, коли сьогодні зрікаються того, що вчора славили, – в такий час поезія неможлива. Автор вважає, що не лишилося більше нічого, гідного уваги, крім опису грізної соціальної хвороби, а її можна зобразити лише разом з суспільством, бо хворий – і є сама хвороба".

На даному етапі в творчості Бальзака виникають складні романні структури, продовжується процес, започаткований "Батьком Горіо". Їхній розвиток зумовлювався прагненням письменника до універсального зображення сучасного суспільства в різних його аспектах і проявах, у його всеохоплюючій пов'язаності і всепроникаючих колізіях. Звідси поява романів зі складною композицією, з великою кількістю персонажів, що представляють різні класи й суспільні прошарки, з переплетінням кількох сюжетних ліній, які не тільки розкривають суспільне життя в різних планах, а й зіставляють та "стягують" їх, своєрідно моделюючи соціальні макроструктури. Такими, зокрема, є "Втрачені ілюзії", "Блиск і злиденність куртизанок", "Кузина Бетта", "Селяни" та інші романи. І характерно, що робота над деякими із цих творів була розпочата Бальзаком в другій половині 30-х рр. У 1837 р. вийшла перша частина роману "Втрачені ілюзії", у 1838 p. – перша частина роману "Блиск і злиденність куртизанок", до цього ж періоду відноситься й чернетковий варіант першої частини роману "Селяни".

Таким чином, тема втрачених ілюзій охоплює великий період творчості Оноре де Бальзака, що і зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Об’єктом дослідження курсової роботи є творчість Оноре де Бальзака.

Предмет дослідження – тема втрачених ілюзій у творчості О. Бальзака.

Метою курсової роботи є дослідження теми втрачених ілюзій в творчості О. Бальзака.

Мета роботи зумовлює виконання таких завдань:–

з’ясувати основні моменти життя і творчості О. Бальзака;–

дослідити проблему теми втрачених ілюзій в творчості Оноре де Бальзака.

Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином: "Тема втрачених ілюзій займає провідне місце у творчості О. Бальзака"

Методологічну і методичну основу дослідження становлять сучасні теорії літературознавства. Основні положення теми, винесеної у заголовок курсової роботи відображено у публікаціях И.И. Анісімова, А.Ф. Іващенка, Д.С. Наливайка, Б.Г. Реізова та ряду інших авторів.

Дослідження здійснене на основі системного підходу з використанням таких методів: теоретичний аналіз наукових літературних джерел, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація.

Наукова новизна роботи полягає у спробі цілісно дослідити проблему теми втрачених ілюзій у творчості О. Бальзака. Автор використав широку джерельну базу з цих проблем, врахував здобутки вітчизняної та зарубіжної фахової літератури, що дало змогу повніше висвітлити згадану проблему.

Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані при викладанні навчальних дисциплін "Літературознавство", "Історія зарубіжної літератури", "Зарубіжна література ХІХ ст."  та ін. Головні завдання курсової роботи обумовили її структуру. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

У першому розділі розкрито основні віхи біографії О. Бальзака.

У другому розділі дослідження проблему втрачених ілюзій, як тему багатьох творів О. Бальзака.

Зроблено висновки.

 

Розділ 1. Втрачені ілюзії в житті Оноре де Бальзака

1.1. На шляху до реалізму

Народився Оноре Бальзак 20 травня 1799 р. в місті Турі, в сім'ї чиновника, помічника мера міста. Корінь письменника – народний, селянський, хоч згодом і його батько, і він сам докладали немало зусиль, щоб довести своє дворянське походження. Предки Бальзака були мовчазні, суворі селяни, люди "стійкі, наполегливі, з запалими животами; вони обробляли землю ралами й засівали її пашницею" [13, 9]. Рід цей не був туренський: походив він з крайнього півдня Франції і здавна носив прізвище Бальса, від діалектного слова "бальс", яке в Лангедоку означає "прямовисна скеля". Батько письменника Бернар-Франсуа Бальса був найстаршим сином у великій селянській родині, яка мала одинадцятеро дітей. Він був кмітливим та наполегливим хлопцем і, навчившись грамоти у сільського кюре, почав працювати клерком у конторі нотаріуса, а згодом переїхав у Париж. Там він зумів прокласти собі шлях до вигідної посади секретаря ради в канцелярії Людовіка XVI. Саме в


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13