Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

Вступ | 7

1 Геолого –промислова характеристика родовища і покладу | 8

1.1 Загальні відомості про родовище | 8

1.2 Історія геологічної вивченості та розвитку родовища | 8

1.3 Стратиграфія | 9

1.4 Тектоніка | 10

1.5 Газоводоносніть | 11

1.6 Колекторські властивості продуктивних відкладів | 17

1.7 Склад і фізико-хімічні властивості природнього газу | 17

1.8 Гідрогеологічна характеристика родовища | 21

1.9 Умови залягання природнього газу. Початкові запаси | 21

2 Аналіз розробки покладу | 24

2.1 Коротка історія та етапи проектуваня розробки родовища. Основні положення останнього проектного документу на розробку та експлуатацію покладу |

24

2.2 Аналіз фактичних показників розробки покладу. Причини відхилення фактичних показників від проектних |

25

2.3 Аналіз зміни пластового тиску по площі газоносності, взаємодії та відробки окремих горизонтів |

28

2.4 Оцінка режиму покладу за промисловими даними | 29

2.5 Уточнення початкових і залишкових запасів газу | 34

2.6 Визначення поточних і прогнозування кінцевих коефіцієнтів газовилучення за промисловими даними |

36

2.7 Прийняті заходи і результати контролю та регулювання розробки покладу |

39

2.8 Висновки про стан розробки покладу і рекомендації щодо його покращення |

40

3 Аналіз експлуатації свердловин покладу | 41

3.1 Характеристика фонду свердловин і поточного стану їх експлуатації |

41

3.2 Конструкція свердловини. Характеристика глибинного на поверхневого обладнання |

42

3.3 Технологічні режими експлуатації свердловин та основі ускладнення в їх роботі |

44

3.4 Характеристика методів дослідження покладу, технологія, техніка та періодичність їх проведення. Обробка результатів дослідження свердловин |

45

3.5 Характеристика і аналіз ефективності методів дії на привибійну зону пласта |

46

3.6 Характеристика і аналіз ефективності поточного і капітального ремонту свердловин |

46

4 Аналіз системи збору і промислової підготовки свердловинної продукції |

48

4.1 Характеристика системи збору і облаштування покладу | 48

4.2 Гідравлічний і температурний режими викидних ліній свердловин |

49

4.3 Характеристика технології та основного обладнання установки комплексної підготовки свердловинної продукції. Робочі параметри УКПГ |

50

4.4 Висновки про стан роботи системи збору і промислової підготовки свердловинної продукції та рекомендації щодо його покращення |

51

5 Обґрунтування вихідних геолого-промислових даних для прогнозування розробки покладу | 52

5.1 Вибір експлуатаційних об’єктів і систем розробки | 52

5.2 Обґрунтування параметрів „середньої” свердловини та інших вихідних даних для технологічних розрахунків | 53

6 Прогнозування видобутку газу з горизонту НД-10 | 68

6.1 Вибір розрахункових варіантів | 68

6.2 Обґрунтування методики гідродинамічних розрахунків видобутку |

75

6.2.1 Методика розрахунку показників розробки при ДP=const | 75

6.2.2 Методика розрахунку показників розробки при Ру=const | 77

6.2.3 Методика розрахунку показників розробки при Wвиб=const | 78

6.3 Розрахунок „контрольних точок” для різних варіантів розробки покладу |

80

6.4 Результати прогнозування на ЕОМ показників видобутку газу з покладу для різних варіантів та їх аналіз |

95

6.5 Рекомендації щодо реалізації рекомендованого варіанту розробки покладу |

102

Висновки | 104

Список використаної літератури | 105

Додаток 1 – Листінг програми розрахунку показників розробки | 106

ВСТУП

Нафтогазова промисловість займає важливе місце в економіці будь-якої держави, не є винятком тут і Україна. Нафта і газ в даний час забезпечують 61 % всієї енергії, що споживається в Україні: газ – 43 %, нафта – 18 %. Таким чином газ в даний час є основним енергоносієм в нашій державі.

Більче-Волицьке газове родовище було відкрите ще в 1949 році. Воно роз-ташоване на території Стрийського та Миколаївського районів Львівської області. Безпосередньо через родовище проходить залізниця та шосейна дорога сполу-чення Львів-Стрий. На площі родовища розташовані населені пункти: с. Більче, Криниця, Держів, П’ятничани, залізнична станція Більче-Волиця.

На базі основного газового родовища створено підземне сховище газу. Ос-новні об’єкти сховища, дотискуюча компресорна станція (ДКС) та газозбірні пун-кти розташовані на території родовища.

Геологічне вивчення району почалось в 20-х роках в зв’язку з відкриттям газових покладів на сусідньому Дашавському родовищі, яке безпосередньо при-лягає до Більче-Волицької структури з південної сторони. Перший приплив газу на Більче-Волицькому родовищі одержано із свердловини БВ-5 в 1949 році.

В орогідрографічному відношенні – це Прикарпатська низовина із незнач-ним схилом на південний схід. Абсолютні відмітки поверхні складають 268-285 м над рівнем моря. Через площу протікає ріка Колодниця (притока Дністра) та її притока – ріка Черниця. Територія майже на половину покрита лісом, частково заболочена. Клімат помірно-континентальний.

1 Геолого-промислова характеристика родовища і покладу

1.1 Загальні відомості про родовище

Більче-Волицьке газове родовище було відкрите ще в 1949 році. Воно роз-ташоване на території Стрийського та Миколаївського районів Львівської області. Безпосередньо через родовище проходить залізниця та шосейна дорога сполу-чення Львів-Стрий. На площі родовища розташовані населені пункти: с. Більче, Криниця, Держів, П’ятничани, залізнична станція Більче-Волиця.

На базі основного газового родовища створено підземне сховище газу. Ос-новні об’єкти сховища, дотискуюча компресорна станція (ДКС) та газозбірні пун-кти розташовані на території родовища.

Геологічне вивчення району почалось в 20-х роках в зв’язку з відкриттям газових покладів на сусідньому Дашавському родовищі, яке безпосередньо при-лягає до Більче-Волицької структури з південної сторони. Перший приплив газу на Більче-Волицькому родовищі одержано із свердловини БВ-5 в 1949 році.

В орогідрографічному відношенні – це Прикарпатська низовина із незнач-ним схилом на південний схід. Абсолютні відмітки поверхні складають 268-285 м над рівнем моря. Через площу протікає ріка Колодниця


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18