Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

***

Вступ

У зв’язку із змінами в нашому суспільстві проходять постійні перетворення в головній сфері діяльності людини – економіці.

Основу життя суспільства складає матеріальне виробництво, провідною галуззю якого є промисловість. Від рівня та масштабів її розвитку, від результатів її роботи залежить ріст всіх галузей народного господарства, підвищення добробуту населення.

В економічній науці розроблено ряд економічних категорій, які характеризують і відображають стан і розвиток народного господарства. Однією з таких категорій є собівартість. Цей показник відображає ефективність діяльності галузі в цілому чи окремого підприємства. Успішне вирішення задач, що направлені на підняття економіки і рівня добробуту країни, в першу чергу залежить від ефективності використання витрат на виробництво продукції на основі прискорення науково–технічного прогресу, корінних змін техніки і технології, мобілізації всіх технічних та організаційних факторів.

Ринкові перетворення, реформування газової промисловості, широке використання нової техніки і передових технологій, забезпечення безперебійного газопостачання, вимагають якісно нових підходів до організації та змісту професійної підготовки кадрів, постійного приведення її у відповідність умов та потреб виробництва, формування у працівників сучасного економічного мислення, вміння працювати ринкових умовах.

Природній газ залишається пріоритетним енергоресурсом України. Його частка в паливно–енергетичному балансі держави сягає 45%. В Україні природним газом користується 880 міст і селищ міського типу та понад 8,3 тис. сіл. Газифіковано природним газом 9,6 млн. квартир, а скрапленим газом користуються 5,2 мл. громадян України та понад 70 тис. підприємств.

Загальна довжина розподілених газових мереж, експлуатованих підприємствами з газопостачання та газифікації становить понад 246 тис. км. Необхідний режим газопостачання забезпечують понад 45 тис. газорегуляторних пунктів. Для забезпечення безперебійного та безпечного газопостачання функціонує понад 1000 експлуатаційних підрозділів в містах і селах України, які оснащені сучасними засобами зв’язку, приладами пошуку витоків газу, необхідним інструментом та спеціалізованою технікою. Цілодобово функціонують близько 700 служб аварійно–відновлюваних робіт, які оснащені необхідними засобами та оперативним телефонним зв’язком.

Мета дипломної роботи полягає у дослідженні стану та ефективності розрахунків у системі газопостачання, виявленні шляхів удосконалення системи розрахунків за спожитий газ, розробці та обґрунтуванні заходів, спрямованих на удосконалення існуючої системи розрахунків за послуги газорозподільних і газопостачальних організацій.

1. Загальна характеристика Стрийського УЕГГ

1.1. Історія створення та сфера діяльності.

Характеристика робіт і послуг, що виконуються підприємствОМ

Відомим на теренах Львівщини та за його межами є Стрийське управління по експлуатації газового господарства, яке проводить постачання і транспортування природного газу для всіх споживачів регіону, здійснює установку вимірювальних приладів на об’єктах і квартирах, газифікованих природним газом.

Створене управління 1 квітня 1975 року. Першим начальником управління у 1975 – 1976 роках був Передрук І.В., а в 1976 – 1986 роках управління очолював Білик І.І..

В завдання управління входили :забезпечення зрідженим газом по кільцевій схемі всіх населених пунктів області, ремонт і випробування балонів, безпосередня доставка балонів із зрідженим газом абонентам в м. Стрий, м. Дрогобич, відпуск газу комбінатам комунальних підприємств, а також монтаж газобалонних установок. Про темпи росту забезпечення населення газобалонними системами свідчить хоча б і той факт, що лише у 1976 році такі системи були встановлені в 2074 квартирах. У Стрийському районі газобалонними системами користувалися 945 споживачів, які за 1976 рік спожили 94,5 тонн зрідженого газу. В наступні роки значно збільшуються як кількість газобалонних установок, так і мережі забезпечення населення природним газом. Зокрема, в 1986 році було виділено згідно планом 533 тис. крб., із них: –

на газифікацію квартир природнім газом – 102 тис. крб.;–

на встановлення газобалонних систем – 431 тис. крб..

з 1986 року начальником Стрийського УЕГГ став Сидорчук В.І.

Зараз Стрийське Управління є структурним підрозділом відкритого акціонерного товариства “Львівгаз”, створеного в порядку, визначеному Статутом товариства. Повна назва структурного підрозділу – Стрийське управління по експлуатації газового господарства (в подальшому СтрийськеУЕГГ).

Управління по експлуатації газового господарства не є юридичною особою і не має в своєму складі юридичних осіб.

Управління здійснює свою діяльність відповідно до Положення статуту ВАТ “Львівгаз” та інших нормативних документів та чинного законодавства України.

Основні види діяльності управління – постачання і транспортування газу споживачам регіону, установка газовимірювальних приладів. За 5 років діяльності УЕГГ за допомогою коштів Міністерства сільського господарства, бюджетних асигнувань і коштів населення ввело в експлуатацію 122,5 км підземних газопроводів. Якщо в 1995 р. газ був лише в 23 селах району, то станом на 2006 рік повністю газифіковано вже 35 сіл.

З метою прискорення оснащення житлового фонду лічильниками газу відповідно до концепції створення єдиної системи обліку природного газу з 2001 року в управлінні діє “Програма оснащення житлового фонду Стрийського району Львівської області”.

Програмою передбачено здійснити:–

установку побутових лічильників газу у житловому фонді, де газ використовується комплексно;–

заміну побутових лічильників типу РЛ, як таких, що не відповідають вимогам комерційного обліку;

установлення засобів вимірювання на ГРС.

Метою діяльності управління є одержання високих прибутків від фінансово–господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересі акціонерів, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу управління.

Предметом діяльності управління є:–

постачання і транспортування природного газу споживачам без його втрат в газотранспортній системі;–

експлуатація систем газопостачання;–

виконання робіт пов’язаних з будівництвом зовнішніх газопроводів і споруд на них, газифікацію житлового фонду і комунально–побутових споживачів;–

капітальний ремонт газопроводів, газового обладнання;–

проектування об’єктів систем газопостачання;–

технічний нагляд за будівництвом об’єктів систем газопостачання;–

надання побутових, комунальних, менеджерських та інших послуг виробничого та комерційного характеру;–

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів;–

вжиття комплексу необхідних заходів по раціональному використанню природного газу всіма категоріями споживачів, зменшенню обсягів його споживання


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20