Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Бізнес план проекту

Бізнес план проекту Кремнієва долина Карпат «SVK»

«Розробка вдосконаленого процесу виробництва полікристалічного кремнію з метою організації Випуску високоефективних модулів»

1. Резюме

Назва виробника: Закрите акціонерне суспільство «Карпати-Кремній».

Підприємство є знов створеним підприємством. До складу засновників підприємства входять:

Зміст

1. Резюме

2. Вступ

3. Опис товару

3.1. Найменування товару

3.2. Споживацькі властивості товару

3.3. Ціна товару

3.4. Опис ринку і конкурентів

3.4.1. Сегментація ринку

3.4.2. Ринковий потенціал

3.4.3. Основні конкуренти – виробники товару

3.4.4. Стан виробництва сонячної енергетики в Україні і країнах СНГ

4. визначення місії проекту, постановка мети

4.1. Місія проекту

4.2. Бачення проекту

4.3. Мета проекту

5. Правове регулювання

2. Вступ.

Однією з найважливіших і актуальних проблем світової науки і техніки є сонячна енергетика. Як матеріал фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) поки в основному застосовується кремній. Виробництво електроенергії за допомогою сонячних елементів щорічно збільшується більш ніж на 20%. Основну частину витрат при виготовленні ФЕП складають витрати на кремній. В даний час у виробництві ФЕП в основному застосовується дорогий кремній напівпровідникової чистоти, проведений за трихлорсилановою технологією. Вартість такого кремнію досить висока, і відчутно не змінюється останніми роками. Тільки дешевий кремній, виготовлений за особливою технологією, дозволить зробити сонячну енергетику не екзотикою, а звичайною галузю отримання енергії.

Отримання дешевого кремнію виглядає, на перший погляд, як рядова технічна задача, оскільки чистий кремній отриманий за допомогою хлоридної і силанової технологій вже давно. Проте існуючі на сьогоднішній момент технології отримання полікристалічного кремнію, включаючи хлоридну, так званий Сименс-процес, по суті своїй здійснюються з великими витратами, енерговитратами, мають низький, принципово визначуваний технологією, вихід продукту.

Метою справжнього проекту є створення вдосконаленого технологічного процесу отримання високоякісного кремнію, що забезпечує отримання коефіцієнта ефективності перетворення сонячної енергії не менше 20 %, в той же час процес повинен забезпечити отримання більш дешевого кремнію.

Поняття «дешевий кремній» включає:

принципову технологічну можливість високої продуктивності

низьку питому енергоємність виробництва;

зниження кількості операцій;

зниження кількості дорогих реактивів і операцій, що витрачаються;

застосування є на справжній момент дешевих висхідних матеріалів;

екологічну безпеку.

3. Опис товару

3.1. Найменування товару

В основу проекту встановлено виробництво:

полікристалічного кремнію

монокристалічного кремнію

фотоелектричних перетворювачів (ФЕП)

сонячних модулів

фотоелектричних станцій (ФЕС)

Полікристалічний кремній є матеріалом для виготовлення злитків монокристалів кремнію. Полікремній одержують в результаті пиролиза трихлорсилана SiHCl3 по так званому Сименс процесу.

Монокристал кремнію вирощують на вдосконалених установках Чохральського. ФЕП формулюються на пластинках кремнію після проведення операцій відмивання, хімобробки, дифузії, створення контактів і прояснюючих покриттів.

ФЕП є високоефективними і екологічно чистими, відновлюваними джерелами енергії, для виробництва яких потрібна достатньо розвинута, наукоємка технологія. Даний товар є продуктом традиційної технології виробництва напівпровідникових приладів і призначений для широкого використовування як відновлюване джерело енергії.

Фотоелектричні станції, як правило, складаються з наступних компонентів: сонячних модулів, інвертувань і накопичувачів енергії.

3.2. Споживацькі властивості товару

ФЕП – джерела електричної енергії, споживацькі властивості яких аналогічні будь-яким джерелам електричної енергії.

Сонячна енергетика є однією з підгалузей електронної промисловості відноситься до споживацьких товарів. Вона включає комплекс виробництва і збуту, починаючи від виробництва сировини – полікристалічного кремнію до готових систем, що перетворюють сонячну енергію в електричну, які можуть працювати як автономно, так і з включенням їх в загальні системи енергопостачання.

В даний час сонячну енергетику, завдяки високим темпам зростання виробництва і великим об'ємам ринку, можна вважати самостійної галузі світової економіки. Об'єм продажу фотоелектричних перетворювачів і фотоелектричних батарей на ринку сонячної енергетики в 2002 році склав 1,84 мільярди доларів США.

ФЕП дозволяють здійснювати пряме перетворення сонячної енергії в електричну. Коефіцієнт корисної дії такого перетворення промислового випускається ФЕП у вигляді модулів має типові значення в межах 12-15%.

Кінцевими продуктами в сонячній енергетиці є як окремі сонячні модулі (сонячні батареї), так і системи (автономні або ж включені в загальні енергетичні сіті), створювані на базі ФЕП. Згадані системи полягають, як правило, з сонячних модулів, акумуляторних батарей, інвертувань (перетворювачів постійної напруги в змінну), регуляторів напруги. Вони використовуються для забезпечення електроенергією різних об'єктів, у тому числі житлових будинків, ферм, промислових об'єктів. Крім того, на базі фотоелектричних батарей створюються сонячні промислові електростанції.

Фотовольтаїчеськіє системи належать до класу відновлюваних джерел електроенергії, що використовують для її виробництва невичерпні природні енергоресурси – енергію Сонця, на відміну від традиційних, використовуючих корисні копалини, запас яких обмежений. Крім того, процес отримання електроенергії з використанням таких систем є екологічно чистим, що сприяє ріщенню однієї з глобальних проблем людства – забрудненню навколишнього середовища. Все вище перераховане зумовлює високі темпи розвитку сонячної енергетики, особливо в промислово розвинутих країнах, і поступово перетворення її в самостійну галузь світової індустрії.

3.3. Ціна товару

Середня заводська відпускна ціна (підприємства «Карпати-Кремній») на полікрасталічний кремній складе $ 40-45 за 1 кг, на монокремній – $ 60-80 за 1 кг, на ФЕП – $ 2,0 за Вт потужності, модулів – $ 4,5 – 5,0 за Вт і ФЕС $ 9,0 – 10,0 за Вт.

3.4. Опис ринку і конкурентів

3.4.1. Сегментація ринку

Як повідомляє «Roskill’s Letters from Japan», світове виробництво полікристалічного кремнію в 2002г – 2004г за оцінкою збільшуватиметься в середньому на 10 % в рік і в розподілі по основних продуцентах складе, тонн:

Таблиця 1

Компанії і країни виробники | 2002 р. | 2003 р. | 2004 р.

Advanced Silicon Materials (США) | 1900 | 2100 | 2400

Hemlock Semiconductors (США) | 5100 | 5300 | 5700

Mitsubishi Materials (Японія) | 1400 | 1400 | 1600

Solar Grade Silicon (США) | _ | 2000 | 2000

Tokuyama (Японія) | 3600 | 4000 | 4400

Wacker Multicristaline Silicon (ФРН) | 4000 | 4200 | 4600

Всього | 20350 | 23100 | 25000

Світові потужності по виробництву


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Нафтогазоносність глибокозанурених горизонтів - Реферат - 20 Стр.
Геолго-промислова характеристика вигодсько-бистрицького покладу Долинського нафтового родовища. - Дипломна робота - 129 Стр.
Класифікація машин для безтраншейної прокладки трубопроводу - Курсова робота - 25 Стр.
Проект бурових робіт з метою пошуку покладів нафти і газу в нижньокам’яновугільних відкладах і розущільнених породах кристалічного фундаменту на Роганській площі Харківської НГРЕ - Дипломна робота - 166 Стр.
Вдосконалення стратегічного менеджменту підприємства в системі стратегічного планування розвитку територій на Тлумацькому УЕГГ ВАТ «Івано-Франківськгаз» - Дипломна робота - 127 Стр.
Економіка і організація бурових робіт. - Реферат - 20 Стр.
Економіка та організація бурових робіт. Розрахунок економічного ефекту від застосування обертової підвіски, ОП –146 та пристрою для з’єднання секцій ПС – 146 - Контрольна робота - 3 Стр.