Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

1

Аналіз діяльності УМГ “Пикарпаттрансгаз”

1 Загальна характеристика УМГ “Прикарпаттрансгаз”

Засноване понад 30 років тому, управління “Прикарпаттрансгаз” – одне з найстаріших підприємств газової промисловості України. Сьогодні УМГ “Прикарпаттрансгаз” – багатогалузеве підприємство, головним напрямом діяльності якого є транспорт природного газу. Через газопроводи управління транспортується природний газ в країни центральної та західної Європи, подається споживачам південного та західного регіонів України.

Газотранспортна система підприємства постійно розширюється, збільшуються обсяги експортних поставок. В 1995 році вони перевищили 100-мільярдний рубіж, а в 2000 році досягнули – 125 млрд. м. куб. газу. Проектна продуктивність експортних газопроводів складає 140 млрд. м. куб. газу на рік.

Процес транспорту та зберігання газу характеризується насамперед тим, що він є безперервним, що створює сприятливі умови для повного завантаження трубопроводів. Особливістю безперервного транспортного процесу на магістральних трубопроводах є його територіальна розмежованість в просторі. В процесі перекачування однойменної виробничої операції проводяться на об’єктах, віддалених один від одного. Але ці процеси переважно суміщені в часі. Це суміщення процесу в часі характеризує одночасність виконання тих чи інших виробничих операцій. Від цього показника значною мірою залежить тривалість виробничого процесу.

Для підприємства газопровідного транспорту характерними є переважно групові процеси, в яких бере участь певна група виконавців.

Виробничий процес транспорту нафти і газу включає такі часткові робочі процеси:

підготовка трубопроводу до перекачування;

запуск перекачувальних агрегатів;

контроль і оперативне регулювання процесу перекачки;

закачування газу в підземні газосховища;

від бір газу із підземних газосховищ та ін. [9, c.64]

Організація виробничого процесу на підприємстві включає комплекс заходів, спрямованих на повніше використання пропускної здатності трубопроводів та потужності підприємств постачання нафтопродуктами з метою поліпшення на цій основі всієї системи техніко-економічних показників.

Дане підприємство має масовий тип виробництва, що характеризується вузькою спеціалізацією і номенклатурою та великим обсягом випуску продукції, що безперервно виготовляється протягом тривалого періоду часу. Виробництво масового типу, будучи найдосконалішим, створює максимальні можливості для механізації та автоматизації виробничих процесів і досягнення високих техніко-економічних показників.

Основний виробничий процес на газопроводі залежить від місцезнаходження магістралі, умов проходження траси та її протяжності, потужності, наявності підземних сховищ газу, розміщення та потужності компресорних станцій, рівня автоматизації та ін.

Магістральні газопроводи, що експлуатуються Управлінням магістральних газопроводів “Прикарпаттрансгаз” територіально пролягають в 7-ми областях України, а саме: Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Вінницькій, Одеській і забезпечують подачу газу крупним промисловим та побутовим споживачам. Крім того, по магістральних газопроводах підприємства забезпечується подача газу на експорт в Молдову (ГВС Олексіївка, ГВС Гребіники), Румунію та ряд країн Балканського регіону (ГВС Теково, ГВС Орловка), Угорщину та країни колишньої Югославії (ГВС Берегово), цілий ряд країн Центральної та Західної Європи (ГБС Ужгород).

Головне завдання УМГ та його лінійних управлінь полягає у безперебійній та надійній поставці газу споживачам. Тому найважливішими показниками є обсяг транспортованого по системі газу та його реалізація споживачам за відповідний період часу.

Транспортування газу в 2004р. в порівнянні з минулим роком виконане на 104,9%. В зв'язку зі збільшенням надходження газу з Росії, експорт газу газопроводами УМГ "Прикарпаттрансгаз" в 2004 році порівняно з 2003 роком становить 106,0%, що на 6592,9 млн. куб. м. більше, відповідно транспорт газу споживам України становить – 98,8%, Молдови – 102,8 %. Транспортування газу в 2005р. в порівнянні з минулим роком виконане на 102,3%. В зв'язку зі збільшенням надходження газу з Росії, експорт газу газопроводами УМГ "Прикарпаттрансгаз" в 2005 році порівняно з 2004 роком становить 100,9%, що на 1070,1 млн. куб. м. більше, відповідно транспорт газу споживам України становить - 107,8%, Молдови - 104,9+ % Дані для порівняння наведені в таблиці1.1.

Таблиця 1.1 – Транспортування газу УМГ “Прикарпаттрансгаз”

( млн.м3 )

Показники | 2002р. факт. | 2003р звіт. | темп росту | 2004р. звіт. | темп росту баз. | темп росту ланц | 2005р. звіт. | темп росту баз. | темп росту ланц

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Товарний газ - всього | 118079,8 | 120639,0 | 102,2 | 126511,4 | 107,1 | 104,9 | 129386,7 | 109,6 | 102,3

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

а) Споживачам України з них: | 5112,5 | 5448,8 | 106,6 | 5384,9 | 105,3 | 98,8 | 5803,5 | 113,5 | 107,8

Івано-Франк. обл. | 1350,4 | 1361,3 | 100,8 | 1293,8 | 95,8 | 95,0 | 1380,5 | 102,2 | 106,7

Чернівецької обл. | 394,3 | 429,7 | 109,0 | 422,8 | 107,2 | 98,4 | 470,9 | 119,4 | 111,4

Закарпатської обл. | 642,6 | 726,4 | 113,0 | 737,2 | 114,7 | 101,5 | 853,1 | 132,8 | 115,7

Тернопільськ. обл. | 184,7 | 197,7 | 107,0 | 201,1 | 108,9 | 101,7 | 222,3 | 120,4 | 110,5

Одеської обл. | 2529,2 | 2718,2 | 107,5 | 2714,1 | 107,3 | 99,8 | 2857,5 | 113,0 | 105,3

Вінницької обл. | 11,3 | 15,3 | 135,4 | 15,7 | 138,9 | 102,6 | 18,8 | 166,4 | 119,7

Львівської обл.  | 0,2  | 0,2   | ,0 | 0,3  | 150,0

б)Споживачам Молдови | 2419,8 | 2614,5 | 108,0 | 2687,3 | 111,1 | 102,8 | 2819,2 | 116,5 | 104,9

в) УМГ "Львівтрансгаз" | 6994,8 | 3301,6 | 47,2 | 2569,3 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наступні 7 робіт по вашій темі:

Геологічна будова газових родовищ зовнішньої зони Передкарпатського прогину та їх географо-економічна характеристика (на прикладі Орховицького газонафтового родовища) - Курсова робота - 28 Стр.
Аналіз наявності, стану та руху бурових установок - Курсова робота - 45 Стр.
Призначення, конструктивні особливості і принцип роботи окремих вузлів, систем Газотурбінні установки ГТК, ГТК, ГІК-10-4 - Реферат - 3 Стр.
Економіка та організація бурових робіт - Реферат - 11 Стр.
Технологія тампонування обсадних колон з використанням пристрою для ступеневого цементування ПДЦ – 146 - Реферат - 11 Стр.
Занурені пристрої для вилучення колони труб із зони прихвату - Реферат - 7 Стр.
Залужанське родовище, розташоване в південно-східній частині найбільш зануреної Крукеницької підзони Більче-Волицької /зовнішньої/ зони Передкарпатського прогину - Дипломна робота - 51 Стр.