Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

3

Аналіз наявності, стану та руху бурових установок

Аналіз поіпшення використання бурового обладнання почнемо з аналізу наявності та руху бурових установок. Наявність бурових установок в ПВБР приведена в таблиці 3.2. Таблиця 3.2- Наявність бурових верстатів

Назва | Наявність | По роках вводу в експлуатацію

Установки | на 01.01.2005 | 1983 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1993

Уралмаш завод | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1

в т.ч. - 3 Д | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1

в т.ч. - 4Е | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1

Волгоградський завод бурової техніки | 1 ' | 1

в т.ч.

БУ-2500ЕП | 1 | - | - | - | - | - | 1 | -

Всього | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1

Таким чином парк бурових установок ПВБР налічує 12 верстатів: 11 установок виробничого об'єднання «Уралмаш» та 1 установка Волгоградського заводу бурової техніки.

Згідно ГОСТ 16293 наявні бурові установки розподіляються за такими класами: Бу-25003П - 4-го класу, «Уралмаш ЗД-76», «Уралмаш 43-76» - 6-го класу. Середній вік наявних бурових установок становить 14,1 року.

У відповідності до [4] середні строки служби бурового обладнання становлять: лебідки 6,9 року, насоси - 6,6 року, ротори - 7,1 року,вертлюги - 6,7 року,кронблоки - 7,8 року, талеві блоки - 7,1 року, гак - 7,2 року, вежі - 7,7 року.Таким чином наявне бурове обладнання перепрацювало ресурс роботи.Охарактеризуємо стан бурового обладнання за допомогою коефіцієнта придатності (таблиця 3.3).

Таблиця 3.3-Коефіцієнти придатності бурових установок на 1.01.2005р.

Тип бурової установки | Інвен-тарний номер | Рік ви-пуску | Рік вводу в експлу-атацію | Почат-кова вартість, грн. | Залиш-кова вартість, грн. | Коефі-цієнт придат-ності

"Уралмаш ЗД-76" | 10225 | 1983 | 1983 | 287541 | 0 | 0

"Уралмаш ЗД-76" | 9815 | 1986 | 1986 | 291323 | 0 | 0

"Уралмаш ЗД-76" | 9831 | 1988 | 1988 | 294564 | 0 | 0

"Уралмаш ЗД-76" | 8663 | 1989 | 1990 | 303086 | 0 | 0

"Уралмаш ЗД-76" | 9324 | 1991 | 1991 | 1233770 | 176253 | 0,14

"Уралмаш 33-76" | 9493 | 1983 | 1983 | 283493 | 0 | 0

"Уралмаш 33-76" | 10656 | 1986 | 1986 | 353899 | 0 | 0

"Уралмаш 33-76" | 11381 | 1988 | 1988 | 292339 | 0 | 0

"Уралмаш 33-76" | 10322 | 1989 | 1989 | 346039 | 0 | 0

"Уралмаш 33-76" | 10752 | 1990 | 1990 | 345618 | 0 | 0

"Уралмаш 33-76" | 10913 | 1993 | 1994 | 1689433 | 241347 | 0,14

Бу-25003п | 10914 | 1991 | 1991 | 1204712 | 172102 | 0,14

Таким чином, 9 бурових установок (75%) відпрацювали свій амортизаційний термін, коефіцієнти придатності 3 інших верстатів мають значення 0,14. Для підтримання бурових установок в працездатному стані необхідно було проводити додаткові ремонтні роботи, які виконувалися як в міжремонтний період, так і в процесі буріння.

Динаміка руху наявного в господарстві парку бурового обладнання представлена в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4-Динаміка руху бурових установок в ПВБР за 2002-2004р.р.

Тип бурової установки | Інвентар-

ний номер | Кількість пробурених свердловин | Номер пробурених свердловин | Знаходження на 01.01.2005 р.

"Уралмаш 3Д-76" | 9493 | - | - | БВО

"Уралмаш 3Д-76" | 9815 | Буріння 115- Абазівка

"Уралмаш 3Д-76" | 9831 | - | 120-Котелевська 123-Котелевська | Буріння 124-Котелевська

"Уралмаш 3Д-76" | 8663 | - |

- | Буріння 103-Південно-Полтавська

"Уралмаш 3Д-76" | 9324 | 2 | 135- Яблунівська 192- Яблунівська | Буріння 194- Яблунівська

"Уралмаш 4Э-76" | 9493 | - | БВО

"Уралмаш 3Э-76" | 10656 | 1 | 123 Гоголівька | Демонтаж

"Уралмаш 3Э-76" | 11381 | Буріння 114-Південно- Полтавська

"Уралмаш 3Э-76" | 10322 | 1 | 130-Решетняки | Буріння 131-Решетняки

"Уралмаш 3Э-76" | 10752 | - | - | Буріння 130 –Тимофіївка

"Уралмаш 3Э-76" | 10913 | 3 | 135- Яблунівська 195- Яблунівська

198 -

Яблунівська | Буріння 198 -

Яблунівська

Бу-2500Эп | 10914 | 3 | 67- Куличиха 65- Куличиха 59- Куличиха | Демонтаж

Динаміка руху бурових установок в ПВБР показує, що бурові верстати використовуються на тих самих або суміжних родовищах з метою скорочення часу перевезення бурового обладнання.

Так, установки «Уралмаш ЗД-76» (№9324), «Уралмаш 43-76» (№10913) використовуються на Яблунівському родовищі, «Уралмаш ЗД-76» (№9831) на Котелевському родовищі, Бу-25003П (№10914) на Куличихенському родовищі.

Дві бурові установки «Уралмаш ЗД-76» (№10225), «Уралмаш ЗД-76» (№9493) станом на 1.01.2005р. знаходилися на базі виробничого обслуговування.

На Решетняківському родовищі знаходиться буровий верстат «Уралмаш 43-76» (№10322). На Тимофіївському та Гоголевскому родовищах внаслідок браку фінансування обсяги бурових робіт незначні.

Отже, парк бурових верстатів ПВБР складається з 12 бурових установок, дев'ять з них повністю відпрацювали свій амортизаційний термін, знос трьох

інших становить від 63% до 93%. Наявним парком бурового обладнання за розглядуваний період споруджено 17 свердловин, причому безпосередньо в спорудженні було задіяно сім бурових установок.

3.3 Аналіз циклу обертання бурових установок

Як було зазначено в розділі 2.2 бурове обладнання постійно знаходиться в обороті, тобто послідовно і неперервно проходить такі етапи:


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12