Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз систем збору і промислової підготовки свердловинної продукції.

4.1. Характеристика систем збору і промислової підготовки свердловинної продукції.

На рис. 4.1 представлена існуюча схема підготовки газу та конденсату Комишнянської УКПГ за станом на 01.03.03 р.

Газ із свердловини 2 подається на вхідний сепаратор С-1 далі через теплообмінник і дросель на низькотемпературний сепаратор С-2. Сепаратор С-1 і С-2 представляють собою модернізований стандартний блок сепараторів ГБ-23 переобв'язаних з паралельної роботи на послідовну.

Продуктивність промислу при послідовній роботі цих двох сепараторів складає 0.5 млн.мЗ/добу Теплообмінник (ТО) змонтований з однієї секції теплообмінників ГБ-19.

Після другого ступеня сепарації газ подається через сепаратор С-4 на власні потреби і місцевим газоспоживачам.

Пластова вода та конденсат з першого ступеня сепарації (сепаратор С-1) поступає на розділювач Р-1 де проходить розділення води та конденсату. Конденсат після розділювача поступає в ємність вивітрювання конденсату С-3. Пластова вода продувається на амбар для спалювання. Конденсат з другого ступеня сепарації також поступає в ємність вивітрювання С-3. Суміш конденсату з розділювача Р-1 та другого ступеня сепарації (сепаратора С-2), яка знаходиться в ємності С-3 поступає в ємності збору конденсату E-l-1, Е-1-2, звідки конденсат подається в автоцистерни. Газ вивітрювання з ємності С-3 і розділювача Р-1 поступає на факел.

Для попередження гідратоутвореннн в системах УКПГ передбачена подача метанолу та підігрів газу в теплообміниику.

Метанольне господарство складається з ємності метанолу V=16m3, Рр=0,6МПа, розподільчої ємності метанолу Рр=31,3 МПа, трьох метанольних насосів НД -100/250. Підігрів газу здійснюється вогневим підігрівачем ПТ-100.

Рисунок 4.1 - Технологічна схема Комишнянської УКПГ

4.2. Аналіз роботи системи збору газу.

На Комишнянському ГКР для підготовки газу побудовано УКПГ, яке знаходиться по середині території всього родовища.

В якості інгібітора гідратоутворення на УКПГ Комишнянського родовища використовують метанол.

Таблиця 4.1. – Технологічні показники роботи УКПГ

УКПГ | Кількість під'єднаних свердловин, одиниць | Тип реагентів | Робочі параметри на УКПГ

Pmx МПа | Tmx K | Pооп МПа | Tооп K

Більськ | 5 | Метанол | 10,5 | 313 | 3.7 | 263

Норматив на витрати метанолу для зниження температури гідрато-утворення на 5 градусів розраховано по стандартній методиці і складає 0,34 кг (0,34 л) на 1000 м3 газу.

Таблиця 4.2. – Технологічні режими роботи свердловин, приурочених до Візейського покладу Комишнянського ГКР

№ св | Р гирла ,МПа | Т гирла, К | Q г/добу ,

тмі / добу | Д Р

МПа

2 | 12 | 283 | 0,5 | 13,8

488 | 12 | 278 | 0,2 | 9,2

9 | 12 | 277 | 0,1 | 15,7

50 | 20 | 323 | 169 | 5,8

52 | 15 | 291 | 10 | 11,2

Газоконденсатна суміш від свердловини надходить на вузол вхідних ниток, на якому за допомогою кутових вентилів дроселюється до тиску в 14-15 МПа і направляється в сепаратор І-ої ступені С-1 для вилучення з газу водоконденсатної суміші. З сепаратора С-1 газ подається на теплообмінник ТО для підігріву до такої степені, щоб після нього на штуцері №35 можна було дроселюванням досягти температури -10...-15 С і відсепарувати газ від конденсату в сепараторі С-2. Перед штуцером в газ необхідно подавати метанол для попередження гідратоутворення і якісної осушки газу. Після С-2 газ направляється на кінцевий сепаратор С-3, встановлений перед магістральним газопроводом для вловлювання внесених з С-2 крапель конденсату. Осушений газ заміряється на вузлі обліку і під тиском 3,3 – 3,5 МПа подається в магістральний газопровід.

Конденсат з С-1 і С-2 стабілізується в роздільнику Р-1 до тиску 3,3 – 3,5 МПа з подачею газу на вхід сепаратора С-3.

Конденсат з сепаратора С-3 і роздільника Р-1 стабілізується до тиску 0,2 – 0,3 МПа в апаратах Е-1/1 і Е-1/2 з подачею газу на вхід сепаратора С-4 і дальше на вузол обліку газу на село.

Конденсат з апаратів Е-1/1 і Е-1/2 направляється в місткості Е-1-1, Е-1-2 або Е-2-1, Е-2-2 для атмосферного вивітрювання та за допомогою насоса Н-23 відвантажується через наливний стояк в автоцистерни для вивозу.

Конденсат з С-4 окремою лінією подається на Е-1-1 і Е-1-2.

Пластова вода з Р-1 шляхом дренування може скидатися на факельний амбар або разом з конденсатом вивозитись на Яблунівський про-мисел.

Насосами вприску метанолу створюється безгідратний режим роботи шлейфів та І-ої і ІІ-ої ступеней сепарації.

Перед подачею газу на потреби місцевих споживачів газ після С-3 дросе-люється регулятором № 102 до відповідного тиску і замірюється на комерційному вузлі обліку.

.

Для контролю за технологічним процесом підготовки газу до транспорту на всьому шляху газу і рідини в межах УКПГ передбачений вимір температур, тиску та витрати.

4.3. Аналіз ефективності роботи промислової установки підготовки свердловинної продукції.

Якість підготовки газу на Комишнянському ГКР взагалом задовільна.

Так як температура сепарації газу на 2-й ступені (– 10 є С ) (263 К) .

Як видно, температура сепарації газу дозволяє виконувати вимоги до осушки газу в міжпромислових колекторах.

По інших фізико-хімічних показниках гази повинні відповідати вимогам ТУ У 320.00158764.007-95 „Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи”.

За 2005 рік видобуток склав: конденсату – 0,222 тис. т.

газу – 1,019 млн. м3

Витрата інгібітора гідратоутворення – до 0,34 кг на тис. м3 газу.

4.4. Висновки про стан роботи системи збору і промислової

підготовки свердловинної продукції та рекомендації

щодо підвищення ефективності їх роботи.

Існуюча схема підготовки газу на УКПГ забезпечує необхідну якість підготовки газу в теперішній


Сторінки: 1 2