Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ ВИГОДСЬКО-ВИТВИЦЬКОГО НАФТОВОГО РОДОВИЩА

Вигодсько-Витвицьке нафтове родовище відкрите в 1967 р. Основним об’єктом розробки на родовищі є продуктивні відклади верхньоменілітової підсвіти Кропивницького і Південно-Долинського блоків. Дослідно-промислова розробка родовища розпочата в 1967 р. свердловиною 74–ВВ, в якій при випробуванні верхньоменілітових відкладів в інтервалі 3423–3802 м отримано приплив нафти дебітом 68,8 т/добу на 14 мм штуцері. Свердловина розміщена в межах Кропивницького блоку. В 1971 р. на цьому ж блоці введена в експлуатацію свердловина 73–ВВ з дебітом нафти 13,6 т/добу. В 1974 р. по причині зниження дебіту до 0,1 т/добу свердловина переведена в контрольні. У Південно-Долинському блоці пробурена свердловина 4–Лоп , з якої в 1981 р. при випробуванні інтервалу 3520-3205 м отримано приплив нафти дебітом 4 т/добу.

В промислову розробку родовище введене в 1993 р. на основі технологічної схеми, складеної в 1992 р. ЦНДЛ ВАТ ”Укрнафта”, в якій розраховано три варіанти розробки Кропивницького блоку на режимі виснаження при наявності 2 видобувних і 18 проектних свердловин, розташованих по 600 м сітці та два варіанти розробки із заводненням при бурінні різної кількості видобувних і нагнітальних свердловин. До впровадження був рекомендований варіант із бурінням 8 видобувних і 4 нагнітальних свердловин по сітці 700х700 м на Кропивницькому блоці з веденням їх в дію, починаючи з 1997 р.

В 1998 р. ЦНДЛ виконане доповнення до технологічної схеми, де уточнений варіант розробки родовища існуючим фондом свердловин.

Станом на 1.01.2007 р., у видобувному фонді Вигода–Витвицького родовища числиться 2 свердловини – 74-ВВ і 4-Лоп. Буріння проектних свердловин не проводилось через високу вартість буріння і відсутність фінансування (глибина залягання продуктивних відкладів 3800 м). Карта розробки Вигодсько-Витвицького нафтового родовища наведена на рис. 2.1.

Технологічна схема виконана на основі нових запасів нафти і газу які були перераховані і затверджені в грудні 2002 р. в ДКЗ. В роботі виконаний аналіз поточного стану розробки і розраховані технологічні і техніко–економічні показники розробки верхньоменілітового покладу Кропивницького блоку за трьома варіантами. Для впровадження рекомендований другий варіант, який на даний час є більш економічно вигідний.

Свердловина 74–ВВ введена в експлуатацію 25 грудня 1967 р. з початковим дебітом безводної нафти 22,6 т/добу і газовим фактором 155 м3/т. За два місяці середньодобовий дебіт нафти зменшився до 13,7 т/добу. До серпня 1968 р. дебіт безводної нафти зменшився до 8–10 т/добу , а газовий фактор змінювався в межах 60–200 м3/т. До жовтня 1968р. дебіт безводної нафти знизився до 3 т/добу , а газовий фактор зріс до 452 м3/т. У березні 1976р. в продукції свердловини появилась вода в кількості 15%. Дебіт нафти не перевищував 8,8 т/добу, газовий фактор – 317 м3/т.

Протягом 1977–1980 рр. спостерігалось поступове зниження дебіту нафти до 1,3 т/добу. Величина газового фактора з 1976 р. зросла від 317 до 938 м3/т в 1979р. У 1980-1981 рр. газовий фактор знаходився на рівні 1980-1981 рр. Обводнення продукції протягом 1977–1979 рр. змінювалось від 2% до 40%. В 1980-1981 рр. обводнення знаходилось на рівні 31,3%-36,5%.

З 1981 р. по 1995 р. середньорічний дебіт нафти не перевищував 2,4 т/добу , газовий фактор до 1991р. в середньому складав 151–200 м3/т , а з 1992р. зріс до 270 м3/т. Процент води змінювався в широких межах: від 1,8 до 27%. На рівні 0,6-0,9 т/добу дебіт нафти утримувався до 2002 р., обводнення складало 13%, газовий фактор коливався від 156 до 178 м3/т. Динаміка основних технологічних показників розробки Вигодсько-Витвицького нафтового родовища представлена в табл. 2.1 і рис. 2.2.

Рисунок 2.1 – Карта розробки Вигодсько-Витвицького нафтового родовища

Таблиця 2.1 – Основні показники розробки Вигодсько-Витвицького нафтового родовища

HРік | Річний видобу-ток нафти, тис.т. | Річний видобу-ток рідини, тис. т. | Cередній дебіт нафти,

т/доб | Обводне- ність продукції,% | Газовий фактор, м3/т | Кількість свердло-вин, шт | Пластовий тиск, МПа | Накопиче-ний видобуток нафти, тис.т | Накопиче-ний видобуток рідини, тис.т | Закачу-вання води, тис.м3/рік

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

1 1967 | 0,5 | 0,5 | 22,6– | 155 | 1 | 32,3 | 0,5 | 0,5 | -

1968 | 3,0 | 3,0 | 8,2– | 146 | 1 | 32,3 | 3,5 | 3,5 | -

1969 | 2,8 | 2,8 | 7,7– | 187 | 1 | 32,3 | 6,3 | 6,3 | -

1970 | 2,5 | 2,5 | 6,9– | 206 | 1 | 32,3 | 8,8 | 8,8 | -

1971 | 3,1 | 3,2 | 8,4 | 2,7 | 184 | 2 | 32,3 | 11,9 | 12,0 | -

1972 | 2,5 | 2,7 | 6,8 | 6,2 | 389 | 2 | 32,3 | 14,4 | 14,7 | -

1973 | 2,8 | 2,8 | 7,8 | 0,5 | 451 | 1 | 32,3 | 17,2 | 17,5 | -

1974 | 4,4 | 4,4 | 11,8 | - | 182 | 1 | 32,3 | 21,6 | 21,9 | -

1975 | 2,5 | 2,5 | 6,9 | - | 150 | 1 | 32,3 | 24,1 | 24,4 | -

1976 | 3,1 | 3,5 | 8,6


Сторінки: 1 2 3