Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗБОРУ І ПРОМИСЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ СВЕРДЛОВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1. Характеристики системи збору і облаштування покладу

На сьогодні на Кружилівському родовищі система збору газу представляє собою загальний колектор який має протяжність від свердловин до сепаратора, що знаходиться біля свердловини № 62. Сепаратор ГС 110064. Далі газ поступає після сепаратора в газопровід по якому поставляється споживачеві. З врахуванням вводу проектних ново пробурених свердловин система збору потребує удосконалення. Пропонується наступна технологічна схема підготовки газу до товарного виду з врахуванням досвіду розробки Шебелинського родовищ.

Газ по викідним лініям 1 від свердловин поступає на гребінку 2 і вузел заміру 3. Після по загальному колектору 4 на дросель 5 де відбувається дроселювання з метою пониження температури газу до норм подачі газу споживачеві (точки роси). Після дроселя газ поступає в гравітаційний сепаратор 6. Поскільки газ є низького тиску як із видобувних свердловин так і проектних то з сепаратора газ поступає на дожину компресорну станцію 7 а далі по колектору в трубопровід подачі газу споживачеві 8 (див.рис.1.1.)

Рис.1.1. Схема системи підготовки газу (проектна). Кружилівське родовище

1.2.Гідравлічний і температурний режим роботи вихідних ліній свердловин

Тиск на гирлі свердловин Кружилівського родовища (горизонт Б-2) постійний і становить 1,8Па. Тиск на вході в ПCГ, температура сепарації вказані в табл 1.1. Температура на гирлі свердловин 287 К.

1.3.Характеристика технології та основного обладнання установок комплексної підготовки свердловинної продукції (УКПГ). Робочі параметри УКПГ

Характеристика основного технологічного обладнанння системи сбору і підготовки свердловинної продукції Кружилівського родовища приводиться в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 –Характеристика ПСГ Кружилівського родовища

№ п/п | Параметр | Позначення | Розмірність | Вели-чина

1. | Відалі від свердловин до збірної гребінки

свердловина № 62 (гор.Б-2)

свердловина № 60 (гор.Б-2)

свердловина № 50 (гор.М-7+Б-8)

свердловина № 66 (гор.М-6)

свердловина № 67 (гор.М-7+Б-8)

свердловина № 72 (гор.М-6)

свердловина № 80 (гор.Б-2) |

L62зг

l60зг

l50зг

l66зг

l67зг

l72зг

l80зг |

м

м

м

м

м

м

м |

4800

1300

600

1300

2200

850

3900

2. | Тиск на вході у викідну лінію | Pвх = Pу | МПа | 1.8

3. | Температура на вході у викідну лінію | Tвх = Tу

tвх | К

0С | 290

17

4. | Тиск в сепараторі | Pсеп | МПа | 0,75

5. | Температура сепарації | tсеп | 0С | 3

6. | Тиск газу в трубопроводі, що поставляє газ споживачеві (вхідний тиск КС) | Pт.с | МПа | 0,3...

0,32

1.4. Аналіз якості підготовки вуглеводневої продукції і втрат газу, вуглеводневого конденсату та інгібітора гідратоутворення

Якість підготовки газу на Кружилівському родовищі взагалом задовільна.

I. Точка роси газу по волозі, °С не вища за:

з 01.05 до 30.09 18 °С

з 01.10 до 30.04 12 °С

II. Точка роси газу по вуглеводням, °С не вища:

з 01.05 до 30.09 20 °С

з 01.10 до 30.04 14 °С

Як видно, температура сепарації газу дозволяє виконувати дані вимоги.

По іншим фізико-хімічним показникам гази повинні відповідати вимогам ТУ У 320.00158764.007-95 „Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи".

В період розробки родовища видобуток конденсату відсутній

Для запобігання гідрато утворенню використовується метанол

1.5. Висновки про стан збору і промислової підготовки свердловинної продукції і рекомендації щодо підвищення ефективності їх роботи

Існуюча схема підготовки газу на ПСГ забезпечує необхідну якість підготовки газу в теперішній час і в процесі подальшої розробки родовища.

В подальшому з метою досягнення більшого коефіцієнта газовилучення та збільшення дебітів газу планується на родовищі введення КС (компресорної станція), яка дозволить зменшити устьовий тиск свердловин з 1,8 МПа сьогоденний до 0,32 МПа тиск на вході КС.

Температура сепарації в середньому за рік 281-283 К.