Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Форма 3

Інформація щодо наявності організаційних, нормативних і методичних документів

Назва та позначення документів | Вид метрологічних робіт, під час проведення яких застосовуються документи | Назва підрозділу, де зберігаються документи

1 | 2 | 3

1. Комплектні розподільчі пристрої внутрішньої і зовнішньої установок до 10 кВ

ГОСТ 1516.2-76

«Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытания электрической прочности изоляции» | ПУЕ 1.822. п. 1 ПТЕ Дод. Е1. п.20.1 | Вимірювання опору ізоляції;

- первинних кіл; | ЕВЛ

- вторинних кіл;

2. Збірні з’єднувальні шини вище 1000 В.

ГОСТ 17512-82

«Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытания электрической прочности изоляции» |

ПУЕ 1.8 24 п.1. | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

1 | 2 | 3

3. Паперово-масляні конденсатори до 6 кВ.

ГОСТ 1282 «Конденсаторы для повышения коэффициента мощности » общие технические условия | ПУЕ1.8.27 п.1 ПТЕ Дод. Е1. п. 4.1. | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

4. Електричні агрегати, вторинні кола, електропроводка напругою до 1000 В.

ДСТУ 2993-95 „Апараты электрические низхковольтные”. Методы испытаний. | ПУЕ1.8.34 п.1 ПТЕ Дод. Е1. п. 26.1. | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

5. Заземляючі пристрої

Паспорт приладу Щ 41160 | ПУЕ 1.8.36. п.4. | Перевірка петлі „Фаза-нуль” в електроустановках до 1000 В з глухим заземленням нейтралі | ЕВЛ

Паспорт приладу М-416.

Методика виконання лаб. робіт | ПУЕ 1.8.36.п.5. ПТЕ Дод Е1 п.24.3 | Вимірювання опору заземлюючого пристрою | ЕВЛ

6. Силові кабельні лінії.

ГОСТ 3445-76 „Кабели, провода, шнуры”. Методы определения электрического сопротивления изоляции. |

ПУЕ 1.8.38. п.2.ПТЕ Дод. Е1 п.6.3 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

1 | 2 | 3

ГОСТ 3445-76 „Кабели, провода, шнуры”. Методы испытания напряжением

7. Електродвигуни змінного струму

ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся». Общие методы испытаний. | ПУЕ 1.8.15. п.2. ПТЕ Дод. Е1 п. 21.3 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

ГОСТ 11828-86 «Машины электрические вращающиеся». Общие методы испытаний. | ПУЕ 1.8.15. п.3. ПТЕ Дод. Е1 п. 21.3 | Вимірювання опор постійного струму обмоток | ЕВЛ

8. Силові трансформатори, автотрансформатори

ГОСТ 22756-77 «Трансформаторы (силовые и напряжения)и реакторы» Методы испытания електрической прочности изоляции. | ПУЕ 1.8.16. п.2. ПТЕ Дод. Е1 п. 21.3 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

Паспорт на Р-4833 | ПУЕ 1.8.16. п.4. ПТЕ Дод. Е1 п. 2.8 | Вимірювання опору постійного струму обмоток | ЕВЛ

ГОСТ 3484.3-88 «Трансформаторы силовые. Методы измерениядиалектрических параметров изоляции» | ПУЕ 1.8.16. п.5. ПТЕ Дод. Е1 п. 2.8 | Перевірка коефіцієнта трансформації | ЕВЛ

1 | 2 | 3

9. Вимірювальні трансформатори до 10 кВ

ГОСТ 3484.3-88 «Трансформаторы силовые. Методы измерениядиалектрических параметров изоляции» | ПУЕ 1.8.17. п.1. ПТЕ Дод. Е1 п. 19.1 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

10. Розєднувачі, короткозамикачі і відділювачі

ГОСТ 1516.2-76

«Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытания электрической прочности изоляции» | ПУЕ 1.8.21. п. 1 ПТЕ Дод. Е1. п.15.2 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

Паспорт на міст Р-333 | ПУЕ 1.8.15. п.3. ПТЕ Дод. Е1 п. 15.4 | Вимірювання опору постійного струму обмоток | ЕВЛ

11. Масляні вимикачі

ГОСТ 1516.2-76

«Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытания электрической прочности изоляции» | ПУЕ 1.8.18. п. 1 ПТЕ Дод. Е1. п.11.1 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

1 | 2 | 3

12. Ввідні і прохідні ізолятори

ГОСТ 26093-84

„Изоляторы” Методы испытаний | ПУЕ 1.8.31. п. 1 ПТЕ Дод. Е1. п.10.1 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

13. Запобіжники напругою вище 1000 В

«Нормы испытания электрооборудования и апаратов электроустановок потребителей.» Энергоиздат 1982 г. | ПУЕ 1.8.30. п. 2 ПТЕ Дод. Е1. п.14.2 | Опреділення цілісності плавких вставок | ЕВЛ

14. Перетворювач електроенергії і пристрої

ГОСТ 26567-85

«Преобраователи Электроенергии полупроводниковые». Методы электрических испытаний. | ПТЕ Дод. Е1. п.3.1 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

15. Переносний електрифікований інструмент і понижаючі трансформатори.

Нормы испытания электрооборудования | НВЕ п.30.1 | Вимірювання опору ізоляції | ЕВЛ

Керівник ЕТЛ М. В. Карич

Форма 6

Інформація щодо наявності та стану випробувального допоміжного обладнання

Назва та умовне позначення обладнання | Номер робочого місця. Де застосовується обладнання | Основні характеристики | Номер атестата і дата його видачі | Дата наступної атестації

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Методикою не передбачено

Керуючий ЕТЛ М. В. Карич

Форма 7

Інформація щодо наявності та стану робочих місць

Номер робо-чого місця | Назва робочого місця (узагальнене призначення) | Вид вимірювань (назва величин, що вимірюються, та об’єктів вимірювань) | Номер атестата і дата його видачі | Дата наступної атестації

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Робоче місце формується на об’єкті вимірювань згідно методики

Керівник ЕТЛ М. В. Карич

Форма 8

Інформація щодо об’єктів вимірювань, методик виконання вимірювань (МВВ) та засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (СЗ), що використовуються під час проведення вимірювань

Назва об’єкта вимірювань | Назв. познач. документа, що регламентує показники об’єкта | Назва показника об’єкта, що вимірюєть-ся | Номінальне значення показника та допустиме відхилення від нього | Назва та позначення МВВ | Діапазон вимірювань та похибка вимірювань | Назва та умовне позначення

ЗВТ | СЗ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1. Комплектні розподільчі пристрої внутрішньої і зовнішньої установок до 10 кВ

Вимірювання опору ізоляції :

-первин. кіл | ПУЕ 1.8 22. п.


Сторінки: 1 2 3