Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Бронетанкові війська у бойових операціях німецько-радянської війни

( 1941 – 1945 РР.)

Список скорочень і абревіатур:

РСЧА – Робітничо-селянська Червона Армія

РНК – Рада Народних Комісарів

НКО – Народний комісаріат Оборони

СГК – Ставка головного командування (з 10.08.1941 – СВГК – Ставка Верховного головнокомандування)

ОКВ – Верховне командування Вермахту

КОВО – Київський особливий військовий округ

ОдВО – Одеський військовий округ

ПрибОВО – Прибалтійський особливий військовий округ

ЗахОВО – Західний особливий військовий округ

ВИЖ – Військово-історичний журнал

САУ – самохідно-артилерійська установка

УР – укріплений район

А – армія

ТА – танкова армія

ТГр – танкова група

КМГ – кінно-механізована група

НПП – безпосередньої підтримки піхоти (рос. – непосредственной поддержки пехоты)

тк – танковий корпус

мк – механізований (моторизований) корпус

ак – армійський корпус

ск – стрілецький корпус

тд – танкова дивізія

мд – моторизована дивізія

пд – піхотна дивізія

сд – стрілецька дивізія

кд – кавалерійська дивізія

тбр – танкова бригада (отбр – окрема танкова бригада)

сбр – стрілецька бригада

сабр – самохідно-артилерійська бригада

тп – танковий полк

мцп – мотоциклетний полк

тб – танковий батальйон

гв – гвардійський (гвардійська)

уд – ударний (ударна)

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………. 3

Розділ 1. Історіографія проблеми……………………………………………... 6

Розділ 2. Еволюція структури танкових військ Вермахту і Червоної Армії.. 30

Розділ 3. Застосування танкових військ в операціях 1941 – 1942 років……. 56

Розділ 4. Бойові дії танкових з’єднань в 1943 – 1945 рр…………………... 102

Висновки……………………………………………………………………… 158

Список використаних джерел і літератури…………………………….... 162

Список скорочень і абревіатур…………………………………………….. 168

Додаток 1. Тактико-технічні показники танків Вермахту і РСЧА………... 170

Додаток 2. Картосхеми військових операцій на радянсько-німецькому фронті….............................................................175

Вступ

Незважаючи на те, що про Другу Світову війну вже написано тисячі різноманітних праць: підручників, посібників, монографій, енциклопедій, статей, що її в усіх цих виданнях названо «центральною подією ХХ століття», причини та сутність її залишаються до сьогодні під пильним прицілом істориків. Воно й не дивно, адже запитань більше, ніж відповідей, точки зору різних дослідників вражають своїм різноманіттям, а часто й повністю суперечать одна одній. А все походить від того, що ця подія не є на сучасному етапі суто історичною, а фігурує швидше, як політична проблема з усіма відповідними наслідками: заради політичних інтересів правда про війну може спотворюватись. Чимало архівів і досі не є розкритими і доступними для дослідників. Багато документів взагалі знищено. Вистачає й таємниць, які із собою в могилу забрали їхні свідки. Тому тема Другої Світової і німецько-радянської воєн ще довго буде хвилювати дослідників, а, значить, і залишається актуальною по сьогоднішній день.

Один з аспектів цієї теми – роль бронетанкових військ в операціях німецько-радянської війни 1941-1945 рр. ми й обрали для написання нашої магістерської роботи. Чому саме цей аспект війни? Східний фронт, попри всю повагу до інших, був чи не найголовнішим фронтом Другої Світової. Саме тут точилися небачені за кількістю живої сили, техніки і жорстокістю бої. Саме тут Німеччина зазнала найбільш катастрофічних поразок. Саме Німеччина і СРСР як найбільш мілітаризовані держави мали з’ясувати хто з них сильніший і від перемоги одної або іншої сторони у значній мірі залежала доля війни.

Чому саме бронетанкові війська? Тому що на протязі всієї німецько-радянської війни вони були основною ударною силою як Червоної армії так і Вермахту. Саме вони надали війні динамічності, зробили бойові дії маневреними. Танкові війська під прикриттям броні мають можливість атакувати позиції противника, знищуючи його вогнем і гусеницями. Так вони стали основним засобом прориву фронту, подібного якому не було (або ж він мало застосувався) у попередніх війнах. А це сприяло переходу від позиційної війни (типу Першої Світової) до динамічної, високоманевреної, «блискавичної», що в повній мірі використали Німеччина і СРСР у розробці своїх військових доктрин. І впродовж війни танки були невід’ємною складовою всіх головних наступальних операцій. Це дозволяє говорити про вирішальний вплив танкових військ на хід і наслідки війни. Практично ніхто з дослідників не заперечує той факт, що Друга Світова війна була «війною моторів». Але, оскільки існують різні точки зору щодо дій тих же танкових військ (наприклад у битві під Луцьком – Рівним – Дубном – Бродами, у бою під Прохоровкою), то й тема ця актуальна і потребує подальшого розставлення акцентів.

Предметом нашої магістерської роботи є спроба з’ясували як діяли танкові війська Німеччини і СРСР впродовж війни і чого вони досягнули. Об’єктом виступають військові доктрини Німеччини і СРСР, структура, організація і штатна чисельність бронетанкових частин, їх еволюція, тактико-технічні показники моделей, біографії військових танкістів і їх вплив на створення бронетанкових військ, бойові дії танкових військ в 1941 – 1945 рр.: участь танків в наступальних і оборонних операціях, характер їх застосування, співвідношення сил, планування і проведення операцій, наслідки і втрати.

Хронологічні рамки магістерської роботи охоплюють 1941 – 1945 рр. – роки німецько-радянської війни. Але для глибшого розкриття історії розвитку танкових військ обох країн автор починає прослідковувати історію їх створення ще від 20-х років. Географічні межі роботи – території, по яких проходив Східний фронт Другої Світової війни.

Метою нашої роботи є з’ясування ролі, яку відіграли бронетанкові з’єднання впродовж німецько-радянської війни. Для цього ми поставили собі наступні завдання:

- розглянути джерела, спогади військових та праці істориків з даної проблематики, виявити різноманітність підходів і точок зору, проаналізувати кожен із них та вияснити чим така різноманітність зумовлена;

- проаналізувати військові доктрини Німеччини та СРСР та праці виданих військових теоретиків і з’ясувати на основі цього, яка роль відводилась бронетанковим військам у майбутній війні;

- дослідити історію створення танкових


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62