Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

Лекція з предмету

“Організація медичного забезпечення військ

в умовах надзвичайного стану”

Тема № 9. “військовий польовий пересувний госпіталь медичної бригади армійського корпусу”

Література

Пасько В.В., Радиш Я.Ф., Трохимчук В.В., Заяц О.І. Медична служба армійського корпусу. К. – 1994. Напрямки з питань реформи системи медичного забезпечення Збройних Сил України на воєнний час, К. БВ. - 1996. Концепція створення територіальних госпітальних баз на воєнний час. К. – 1998.

Зміст лекції

Вступ

ВППГ медичної бригади армійського корпуса являється структурним підрозділом медичної бригади і разом з окремим медичним загоном підсилення призначений для прийому, медичного сортування і надання кваліфікованої медичної допомоги пораненим і хворим.

1. Завдання і організаційна структура ВППГ

На ВППГ як окремий медичний заклад медичної бригади корпусу покладається:

надання ураженим і хворим першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги (КМД);

участь у ліквідації осередків масових санітарних втрат, що виникають у військах та в тиловій смузі корпусу;

проведення всіх видів медичної розвідки в районах розгортання ВППГ;

ведення медичного обліку та звітності, збір матеріалів та узагальнення досвіду роботи.

ВППГ є першим медичний закладом, який розгортає етап медичної евакуації для надання кваліфікованої медичної допомоги ураженим і хворим і звідки починається евакуація за призначенням. На ВППГ, як етап медичної евакуації, покладається:

прийом, реєстрація та розміщення уражених і хворих (надання їм короткочасного відпочинку, якщо потрібно);

медичне (внутрішньопунктове, діагностичне, прогностичне та евакуаційно-транспортне) сортування уражених і хворих;

повна санітарна обробка уражених і хворих, які її потребують, часткова дезактивація їх обмундирування і спорядження;

тимчасова ізоляція інфекційних хворих та уражених мікробними формами бактеріологічної зброї до їх евакуації в інфекційний госпіталь;

надання ураженим і хворим першої лікарської та кваліфікованої медичної допомоги;

тимчасова госпіталізація та лікування уражених і хворих, які не підлягають подальшій евакуації через тяжкість стану здоров’я (нетранспортабельність);

амбулаторне лікування легкоуражених і легкохворих з короткими строками видужання (до 10 діб);

підготовка уражених і хворих до подальшої евакуації за призначенням та організація відправки їх до госпітальної бази;

участь у проведенні медичних заходів з ліквідації наслідків застосування засобів масового ураження.

Для вирішення зазначених завдань ВППГ має необхідні сили і засоби, а також відповідну організаційно-штатну структуру. До складу ВППГ входить: управління, основні підрозділи (лікувально-діагностичні відділення та кабінети) і підрозділи забезпечення (взвод матеріального забезпечення, аптека і відділення зв’язку). Організаційно-штатна структура ВППГ показана на рис. 10.3.

Особовий склад ВППГ складають 163 особи, з них: 30 лікарів (лікар-організатор, 13 хірургів, 3 терапевти і терапевт-токсиколог, 4 анестезіологи, 3 реаніматологи, психоневролог, стоматолог, рентгенолог, лікар-лаборант і провізор), 7 фельдшерів, один фармацевт, 53 медичні сестри, 3 лаборанти, 4 санітарних інструктори, 15 санітарів, 4 офіцери інших служб і родів військ, 5 прапорщиків і 41 особа рядового та сержантського складу.

ВППГ забезпечений комплектним майном та засобами для надання ураженим і хворим кваліфікованої медичної допомоги. Оснащення ВППГ дозволяє розгорнути його як етап медичної евакуації у польових умовах i за добу роботи забезпечити надання кваліфікованої медичної допомоги у повному обсязі до 500 ураженим і хворим, виконати до 116 хірургічних втручань. Транспортом ВППГ можна перемістити госпіталь на нове місце одним рейсом.

Управління ВППГ призначене для керівництва діяльністю госпіталю i організації його роботи, а також для забезпечення надійного зв'язку з управлінням МедБр, медичною службою частин i тиловим пунктом управління з’єднання, яке забезпечує ВППГ.

До складу управління входять: командир ВППГ - лікар-організатор, начальник медичної частини - провідний хірург, заступник начальника госпіталю з виховної роботи, помічник начальника госпіталю з матеріально-технічного забезпечення, начальник фінансової служби, начальник таємної частини та ін.

У бойовій обстановці для управління діяльністю ВППГ розгортається і обладнується польовий пункт управління, на який покладається:

безперервний збір, вивчення і аналіз інформації про оперативну, тилову і медичну обстановку, підготовка розрахунків і пропозицій для прийняття рішення зі всіх питань організації роботи госпіталю;

планування роботи госпіталю в системі лікувально-евакуаційного забезпечення операції АК згідно з рішенням начальника військово-медичного відділу АК та наказу командира управління МедБр, доведення завдань до виконавців і організація їх виконання;

складання i оформлення наказів, розпоряджень, нарядів, інструкцій, медичних донесень i звітів, вимог на продовольче та речове майно;

підтримка взаємодії і організація зв'язку з управлінням МедБр, з тиловим пунктом управління з'єднання, яке забезпечує ВППГ, з санітарно-транспортними підрозділами та ін.;

організація медичного захисту від зброї масового ураження, охорони і оборони госпіталю;

організація всебічного матеріально-технічного забезпечення госпіталю;

планування і організація бойової та гуманітарної підготовки особового складу госпіталю та уражених і хворих;

своєчасне подання донесень до управління МедБр та систематичне інформування про обстановку начальників (командирів) підпорядкованих підрозділів.

До основних підрозділів ВППГ відносяться лікувально-діагностичні відділення: сортувально-евакуаційне, хірургічне, госпіталізації, анестезіології і реанімації, швидкоповернених санітарних втрат, лабораторне, а також рентгенологічний і стоматологічний кабінети. Основні підрозділи забезпечують розгортання ВППГ як етапу медичної евакуації.

Сортувально-евакуаційне відділення призначене для розгортання однойменного відділення. Крім того, його особовий склад розгортає відділення спеціальної обробки. У складі відділення два хірурги, терапевт, три фельдшери, 16 осіб середнього i молодшого медичного персоналу, а також водій-електрик і кочегар-паропроводник. На оснащенні є підставки i станки під ноші для розміщення уражених і хворих, замінний фонд нош, польові меблі, а також медичне майно: сумки медичні військові, комплекти “Польовий фельдшерський”, “Приймально-сортувальний”, “Перев'язувальні засоби стерильні”, “Шини”, “Перев'язувальні засоби для попечених нестерильні”, “Санітарна обробка”, кисневі інгалятори КІ-4, апарати штучної вентиляції легень ДП-10, медикаменти i предмети для надання невідкладної медичної допомоги.

Хірургічне відділення разом з відділенням анестезіології та реанімації розгортає операцiйно-перев’язувальне (хірургічне) відділення для надання кваліфікованої хірургічної допомоги. У складі відділення 8 хірургів, старша операційна та


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11