Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз виробництва та збуту продукції у ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття"

3.1 Аналіз основних техніко-економічних показників

Щоб провести оцінку функціонування будь-якого підприємства необхідно розглянути основні техніко – економічні показники його діяльності ( а також їх динаміку) за п’ять років. Дані показники взаємопов’язані і відображають різні сторони виробничої діяльності, а також дають загальне уявлення про стан справ на конкретному підприємстві, в даному випадку на ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття”

Для проведення економічного аналізу ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" вибрано наступні показники: обсяг переробки нафти, прибуток(збиток) від операційної діяльності, продуктивність праці, фондовіддача, обсяг товарної продукції та собівартість реалізованої продукції.

Для отримання об'єктивної характеристики потрібно проаналізувати зміну основних техніко-економічних показників за допомогою методу рядів динаміки. Слід розрахувати базисні та ланцюгові значення абсолютних приростів, темпів росту та приросту за формулами (2.11 - 2.13). Дані показники наведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ „Нафтохімік Прикарпаття"

Рік | Фактичне

значення,

тис.грн. | Абсолютні прирости | Темпи росту, % | Темпи приросту

базисні | ланцюгові | базисні | ланцюгові | базисні | ланцюгові

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Обсяг переробки нафти, тис.т

2002 | 769,3 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 865,6 | 96,3 | 96,3 | 112,52 | 112,52 | 12,518 | 12,518

2004 | 1431,5 | 662,2 | 565,9 | 186,08 | 165,38 | 86,078 | 65,377

2005 | 1769,5 | 1000,2 | 338 | 230,01 | 123,61 | 130,014 | 23,612

2006 | 2653,4 | 1884,1 | 883,9 | 344,91 | 149,95 | 244,911 | 49,952

Прибуток(збиток) від операційної діяльності, тис.грн.

2002 | 3457,1 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 5974,0 | 2516,9 | 2516,9 | 172,80 | 172,80 | 72,80 | 72,80

2004 | 30395,9 | 26938,8 | 24421,9 | 879,23 | 508,80 | 779,23 | 408,80

2005 | 35654,5 | 32197,4 | 5258,6 | 1031,34 | 117,30 | 931,34 | 17,30

2006 | 129699 | 126242,0 | 94244,6 | 3751,67 | 365,82 | 3651,67 | 265,82

Продуктивність праці, тис.грн /чол...

2002 | 0,54 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 0,62 | 0,08 | 0,08 | 114,81 | 114,81 | 14,81 | 14,81

2004 | 0,98 | 0,44 | 0,36 | 181,48 | 158,06 | 81,48 | 58,06

2005 | 1,17 | 0,63 | 0,19 | 216,67 | 119,39 | 116,67 | 19,39

2006 | 1,64 | 1,1 | 0,47 | 303,70 | 140,17 | 203,70 | 40,17

Фондовіддача, грн/ грн.

2002 | 0,0095 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 0,0103 | 0,0008 | 0,0008 | 108,42 | 108,42 | 8,42 | 8,42

2004 | 0,0173 | 0,0078 | 0,007 | 182,11 | 167,96 | 82,11 | 67,96

2005 | 0,0138 | 0,0043 | -0,0035 | 145,26 | 79,77 | 45,26 | -20,23

2006 | 0,0206 | 0,0111 | 0,0068 | 216,84 | 149,28 | 116,84 | 49,28

Обсяг товарної продукції, тис.грн

2002 | 43600 | - | - | 100 | - | - | -

2003 | 60950 | 17350 | 17350 | 139,79 | 139,79 | 39,79 | 39,79

2004 | 65200 | 21600 | 4250 | 149,54 | 106,97 | 49,54 | 6,97

2005 | 85240 | 41640 | 20040 | 195,5 | 130,74 | 95,5 | 30,74

2006 | 98700 | 55100 | 13460 | 226,38 | 115,79 | 126,38 | 15,79

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

2002 | 205648 | - | - | 100 | 100 | - | -

2003 | 319625 | 113977,3 | 113977,3 | 155,42 | 155,42 | 55,42 | 55,42

2004 | 898429 | 692781,3 | 578804 | 436,88 | 281,09 | 336,88 | 181,09

2005 | 2226828 | 2021179,9 | 1328398,6 | 1082,84 | 247,86 | 982,84 | 147,86

2006 | 1257247 | 1051599,6 | -969380,3 | 611,36 | 56,46 | 511,36 | -43,54

Графічно динаміка ОТЕП ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” зображена на рисунку 3.1

Обсяг переробки нафти - визначальний показник від величини якого залежить рівень всіх інших техніко-економічних показників діяльності підприємства. Так, у 2003р. обсяг переробки зріс на 12,518 %. Дане зростання зумовлене тим, що підприємство отримало замовлення переробити більшу кількість нафти, ніж минулого року. Слід звернути увагу на те, що підприємство повністю працює на давальницькій схемі переробки нафти. Постачання нафти і збут готової продукції здійснюється через діючий при заводі торговий дім “Нафто-Трейд”. У 2004 р. обсяг переробки зріс на 65,377 % порівняно з попереднім роком і на 86,078 % порівняно з базовим 2002р. Дане зростання зумовлене введенням в дію цьому році газосепараційної установки, яка дала змогу суттєво збільшити проектні потужності виробництва, а отже і обсяг переробки нафти. У 2005р. обсяг переробки зріс на 1000,2 тис.т в абсолютному вираженні, або 130,014% в відносному вираженні порівняно з базисним роком. Таке суттєве зростання даної величини, зумовлене тим, що ВАТ “Нафтохімік Прикарпаття” у 2005р. було інвестовано 76,5 млн.грн. в розвиток підприємства. Була збудована друга черга сировинного парку на 100 тис.куб.м, здійснена реконструкція установки первинної переробки нафти та інш. В 2006р. обсяг переробки нафти зріс на 49,552 % порівняно з попереднім


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7