Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Штамп органу

державної податкової служби

Рішення №____________

про надання відстрочки (розстрочки)

від ________________ 199_ р.

Я, __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)

розглянувши заяву _______________________________ __________________________

_______________________________ __________________________

(ідентифікаційний код) (назва підприємства чи

прізвище, ініціали платника)

І висновок про його фінансовий стан, на підставі статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», вирішив надати на умовах податкового кредиту відстрочку (розстрочку) сплати податків, інших платежів

(непотрібне викреслити)

на суму __________________________ грн

у т. ч. податок на додану вартість (код _______ ) ________________________________ грн

податок на прибуток (код _______ ) ________________________________ грн

Інші: (код _______ ) ________________________________ грн

(код _______ ) ________________________________ грн

(код _______ ) ________________________________ грн

(код _______ ) ________________________________ грн

(код _______ ) ________________________________ грн

Відстрочка (розстрочка) надається з __________________ до _________________________

(непотрібне викреслити) (дата) (дата)

Строки і суми сплати розстрочки: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Сума сплати становить ___________________________ грн

Плата за користування відстрочкою (розстрочкою) вноситься одночасно зі сплатою відстроченої (розстроченої) суми пропорційно сумі сплати.

______________________________ ________________ _______________________________

(посада особи, яка прийняла рішення) (підпис) (прізвище, ініціали)

Примітка. Видається у двох примірниках, якщо рішення прийнято органом державної податкової служби за місцем реєстрації платника; у трьох примірниках, якщо рішення прийнято вищестоящим органом державної податкової служби.