Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Міністерство освіти і науки України

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Тема:

“Використання облікових документів при виявенні та розслідуванні розкрадань у деяких галузях агропромислового комплексу”

Зміст

Вступ .....................................................................................................................3

Розділ 1. Сільське господарство .........................................................................4

Розділ 2. Галузь хлібопродуктів ........................................................................13

Висновки ..............................................................................................................20

Список використаних джерел та літератури .....................................................22

Вступ

Курс України на формування ринкових відносин у сфері господарювання значною мірою змінив правове положення підприємств. Змінюється значення обліку та оцінки результатів господарської діяльності як підприємств, так і підприємців. В умовах ринкової економіки роль обліку та оцінки суттєво зростає, оскільки завдяки ним приймаються рішення про зміни напрямів виробництва, його оновлення, переміщення капіталу відповідно до ринкової кон'юнктури. Вони залишаються необхідними елементами діяльності будь-якого підприємства.

Водночас кризові явища в економіці, криміналізація більшості її галузей значною мірою є результатом прорахунків у правовому та організаційно-управлінському забезпеченні реформ. За цих умов, проблеми боротьби з економічною злочинністю набувають першочергового значення. Призупинити, локалізувати й подолати їх зможуть лише висококваліфіковані фахівці.

Сучасна правозастосовна практика свідчить, що важливою частиною професійної компетенції юриста, у тому числі і працівників правоохоронних органів, є економіко-правові знання, вміння повністю і правильно їх застосувати для захисту державного і колективного майна від злочинних посягань.

Сучасна юридична практика свідчить про те, що у професійній компетенції юриста велику роль відіграють знання основ бухгалтерського обліку, економіко-правового аналізу, уміння правильно призначати економіко-бухгалтерські експертизи, документальні ревізії тощо.

Все вищесказане і обумовлює актуальність вивчення даної теми.

Метою контрольної роботи є комплексне та всебічне дослідження використання облікових документів при виявленні та розслідуванні розкрадань у галузі сільського господарства та хлібопродуктів.

Розділ 1. Сільське господарство

Сучасна аграрна політика нашої держави є важливим напрямом переведення економіки на ринкові відносини. Вона спрямована на удосконалення виробничих відносин в агропромисловому комплексі шляхом упровадження різноманітних форм оренди, кооперації, підряду тощо. Нові методи господарювання активно втручаються в життя села, дають потужні імпульси для його соціально-економічного розвитку.

Суть аграрних відносин, як суспільних відносин щодо володіння, користування і розпорядження землею, завжди визначається пануючою формою власності на землю як головний і не відтворюваний засіб виробництва.

Відповідно до п. З статті 78 Земельного кодексу України [1], земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності. Усі форми власності є рівноправними. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Право власності на землю гарантується законом.

Суб'єктами права власності на землю є: громадяни та юридичні особи - на землі приватної власності; територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування - на землі комунальної власності; держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади - на землі державної власності, У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України [1], громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

б) для ведення особистого селянського господарства -не більше 2,0 гектара;

в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах -не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;

ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;

д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.

На період до 1 січня 2010 року громадяни і юридичні особи можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів. Ця площа може бути збільшена у разі успадкування земельних ділянок за законом.

На сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки серед суб'єктів господарювання в сільському господарстві, крім колективних сільськогосподарських підприємств, з'явилися десятки тисяч нових аграрних формувань ринкового типу, зокрема приватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, сільськогосподарські кооперативи, фермерські господарства, акціонерні товариства та ін.

Глибокі соціально-економічні перетворення на селі спрямовані на перехід сільського господарства до ринкових відносин. Сільське господарство є найважливішою складовою частиною агропромислового комплексу України. Воно відіграє вирішальну роль у забезпеченні населення продуктами харчування, а промисловості - сировиною. Успішний розвиток сільського господарства створює передумови для ефективної діяльності багатьох підприємств різних галузей народного господарства [5].

За таких умов проблема збереження сільськогосподарської продукції та боротьба з розкраданням і безгосподарністю набуває державного значення.

Для попередження й оперативного виявлення корисливих злочинів, що скоюються в агропромисловому комплексі, зокрема в сільському господарстві, працівники органів внутрішніх справ повинні знати особливості сільськогосподарського виробництва, методи обліку та документування господарських операцій у цій галузі.

Сільське господарство має ряд особливостей (насамперед природного характеру), які визначають специфіку завдань бухгалтерського обліку в цій галузі [14].

Основним засобом виробництва в сільському господарстві є земля, у зв'язку з чим одним із важливих завдань бухгалтерського обліку є забезпечення точної реєстрації земельних угідь, а також додаткових капітальних вкладень у землю, що мають на меті підвищення її родючості.

Виробничі процеси у сільському господарстві пов'язані з використанням специфічних, притаманних тільки цій галузі, засобів виробництва - живих організмів (тварин і рослин),


Сторінки: 1 2 3 4 5 6