Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Поняття та елементи форми держави.

Держава характеризується не лише наявністю певного змісту, який складають функції та структури, що складають механізм держави, а й наявністю зовнфшньої форми прояву своєї діяльності.

Форма держави – це такий устрій держави, в якому виявляються основні формальні характеристики держави і який забезпечує організацію державної влади, а також визначає способи та прийоми реалізації владних повноважень.

Форма держави дає можливість визначити структурну, територіальну та політичну організацію влади.

Форма держави складається з трьох основних елементів:

а) форма державного правління, що визначає порядок утворення та організації вищих органів влади та управління.

Цей елемент дає можливість:

визначити структуру вищих органів влади держави; визначити порядок утворення цих органів; визначити порядок розподілу повноважень між вищими органами; дати характеристику взаємодії вищих органів влади в процесі здійснення владних повноважень.

б) форма державного устрою – спосіб територіальної організації влади держави, що характеризує порядок взаємодії центральних, регіональних та місцевих влад.

Цей елемент характеризують:

принцип розподілу держави на складові частини; характер управлінської функції держави, тобто способи організації населення на певних територіях; можливості врахування інтересів національних меншин шляхом надання території, де вони проживають, певних пільг по територіальному самоврядуванню; можливості характеризувати взаємовідносини між різними рівнями владних органів.

в) політичний режим – сукупність способів та методів за допомогою яких здійснюється політична влада.

Цей елемент характеризує:

способи взаємодії держави з населенням; політичний статус громадських об’єднань; роль державних органів в процесі управління населенням; співвідношення правових та позаправових методів в процесі здійснення влади; рівень ідеологічного тиску на населення в процесі реалізації державно-владних повноважень

Характеристика держав за формою правління.

Одним з основних елементів форми держави є форма державного правління, що визначає порядок утворення та організації вищих органів влади та управління.

Цей елемент дає можливість:

визначити структуру вищих органів влади держави; визначити порядок утворення цих органів; визначити порядок розподілу повноважень між вищими органами;

дати характеристику взаємодії вищих органів влади в процесі здійснення владних повноважень.

(монархія і республіка).

Монархія: поняття та особливості.

Монархія – форма державного правління, при якій вища влада в державі належить одній особі.

Риси монархії:

Монарх персоніфікує державу та виступає у внутрішній і зовнішній політиці як глава держави; Монарх здійснює одноособове правління. Може приймати до розгляду будь-яке питання; Наявність персональної власності, що забезпечує сім’ю монарха та передається у спадок; Влада монарха оголошується священною; Влада поширюється на всі сфери життєдіяльності суспільства; Влада монарха є формально незалежною і не несе відповідальності; Наявність особливого порядку легітимізації (передається у спадок, призначається чи обирається); Встановлення безстрокового правління.

Республіка: риси та різновиди.

Республіка – форма державного правління, що характеризується наявністю вищого органу влади, який має колективно-представницький характер.

Ознаки:

Наявність виборних органів влади; Функціонування органів за принципом розподілу влади; Наявність складної структури державних органів та лише їм характерних повноважень; Колегіальність у прийнятті рішень; Всі вищі органи мають владні повноваження в одній із сфер суспільного життя; Визначеність терміну повноважень державного органу; Наявність відповідальності посадових осіб, що існуює у формі відклику чи відставки; Високий авторитет судової влади.

Різновиди республік:

Парламентська; Президентська; Змішана (Україна).

Характеристика унітарної держави.

Унітарна держава – це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають ознак суверенітету.

Найважливішими юридичними ознаками унітарної держави вважають такі:

До складу унітарної держави не входять державні утворення, що наділені ознаками суверенітету; Вона має єдину систему державних органів; В унітарній державі діють єдина Конституція і єдина система заканадавства; В ній існує єдине громадянство; У міжнародних стосунках унітарна держава виступає як єдиний представник.

Поняття та особливості федерації.

Федерація – це форма складної держави, що являє собою союз ряду державних утворень.

Особливості федерації:

Складається з територій – суб’єктів федерації; Суб’єкти федерації мають обмежений суверенітет, частину якого передають загальнофедеральним органам; Наявність двох рівнів державного апарату; Наявність двох рівнів законодавства; Наявність двохпалатної структури парламенту; Подвійне громадянство; Нормативні акти будуються за принципом субординації; Наявність у суб’єктів федерації власної судової системи; Можливість федерації в цілому та її суб’єктів бути учасниками міжнародних відносин; Наявність трьох рівнів повноважень державних органів: компетенція федерації; сумісна компетенція; компетенція суб’єктів.

В залежності від характеру суб’єктів, федерації поділяються на:

територіальні, що утворені по принципу адміністративних одиниць, в якихсуб’єкти позбавлені права прямого представництва в міжнародних відносинах та встановлюється заборона одностороннього виходу (США, Мексика, ФРН); національні, до складу яких входять національні державні утворення та гарантується добровільність входу та виходу (Індія).

Характеристика складних за формою устрою держав.

За формою устрою держави поділяються на прості та складні.

Федерація – це форма складної держави, що являє собою союз ряду державних утворень.

Особливості федерації:

Складається з територій – суб’єктів федерації; Суб’єкти федерації мають обмежений суверенітет, частину якого передають загальнофедеральним органам; Наявність двох рівнів державного апарату; Наявність двох рівнів законодавства; Наявність двохпалатної структури парламенту; Подвійне громадянство; Нормативні акти будуються за принципом субординації; Наявність у суб’єктів федерації власної судової системи; Можливість федерації в цілому та її суб’єктів бути учасниками міжнародних відносин; Наявність трьох рівнів повноважень державних органів: компетенція федерації; сумісна компетенція; компетенція суб’єктів.

В залежності від характеру суб’єктів, федерації поділяються на:

територіальні, що утворені по принципу адміністративних одиниць, в якихсуб’єкти позбавлені права прямого представництва в міжнародних відносинах та встановлюється заборона одностороннього виходу (США, Мексика, ФРН); національні, до складу яких входять національні державні утворення та гарантується добровільність входу та виходу (Індія).

Конфедерація – союз держав, кожна з яких зберігає повний суверенітет.

Ознаки:

Це об’єднання держав, що утворюється на підставі договору; Наявність мети, для досягнення якої створюється конфедерація; Досягнення вказаної мети надає можливість переростання конфедерації в іншу форму держави; Наявність спільних органів управління, що утворюються шляхом рівного представництва держав, незалежно від кількості населення; Наявність фінансових засобів, що утворюються із добровільних відрахувань за угодою; Суб’єкти є повністю самостійними державами, що користуються правом вільного виходу з конфедерації; Відсутність єдиного громадянства; Збройні сили конфедерації складаються з військових формувань держав-учасників (пн. Америка 17-18 ст.).

Співдружність- це організаційне об’єднання держав, що характеризується наявністю спільних ознак та певним ступенем


Сторінки: 1 2