Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Поняття та елементи форми держави.

Держава характеризується не лише наявністю певного змісту, який складають функції та структури, що складають механізм держави, а й наявністю зовнфшньої форми прояву своєї діяльності.

Форма держави – це такий устрій держави, в якому виявляються основні формальні характеристики держави і який забезпечує організацію державної влади, а також визначає способи та прийоми реалізації владних повноважень.

Форма держави дає можливість визначити структурну, територіальну та політичну організацію влади.

Форма держави складається з трьох основних елементів:

а) форма державного правління, що визначає порядок утворення та організації вищих органів влади та управління.

Цей елемент дає можливість:

 • визначити структуру вищих органів влади держави;
 • визначити порядок утворення цих органів;
 • визначити порядок розподілу повноважень між вищими органами;
 • дати характеристику взаємодії вищих органів влади в процесі здійснення владних повноважень.

б) форма державного устрою – спосіб територіальної організації влади держави, що характеризує порядок взаємодії центральних, регіональних та місцевих влад.

Цей елемент характеризують:

 • принцип розподілу держави на складові частини;
 • характер управлінської функції держави, тобто способи організації населення на певних територіях;
 • можливості врахування інтересів національних меншин шляхом надання території, де вони проживають, певних пільг по територіальному самоврядуванню;
 • можливості характеризувати взаємовідносини між різними рівнями владних органів.

в) політичний режим – сукупність способів та методів за допомогою яких здійснюється політична влада.

Цей елемент характеризує:

 • способи взаємодії держави з населенням;
 • політичний статус громадських об’єднань;
 • роль державних органів в процесі управління населенням;
 • співвідношення правових та позаправових методів в процесі здійснення влади;
 • рівень ідеологічного тиску на населення в процесі реалізації державно-владних повноважень

Характеристика держав за формою правління.

Одним з основних елементів форми держави є форма державного правління, що визначає порядок утворення та організації вищих органів влади та управління.

Цей елемент дає можливість:

 • визначити структуру вищих органів влади держави;
 • визначити порядок утворення цих органів;
 • визначити порядок розподілу повноважень між вищими органами;

дати характеристику взаємодії вищих органів влади в процесі здійснення владних повноважень.

(монархія і республіка).

Монархія: поняття та особливості.

Монархія – форма державного правління, при якій вища влада в державі належить одній особі.

Риси монархії:

 1. Монарх персоніфікує державу та виступає у внутрішній і зовнішній політиці як глава держави;
 2. Монарх здійснює одноособове правління. Може приймати до розгляду будь-яке питання;
 3. Наявність персональної власності, що забезпечує сім’ю монарха та передається у спадок;
 4. Влада монарха оголошується священною;
 5. Влада поширюється на всі сфери життєдіяльності суспільства;
 6. Влада монарха є формально незалежною і не несе відповідальності;
 7. Наявність особливого порядку легітимізації (передається у спадок, призначається чи обирається);
 8. Встановлення безстрокового правління.

Республіка: риси та різновиди.

Республіка – форма державного правління, що характеризується наявністю вищого органу влади, який має колективно-представницький характер.

Ознаки:

 1. Наявність виборних органів влади;
 2. Функціонування органів за принципом розподілу влади;
 3. Наявність складної структури державних органів та лише їм характерних повноважень;
 4. Колегіальність у прийнятті рішень;
 5. Всі вищі органи мають владні повноваження в одній із сфер суспільного життя;
 6. Визначеність терміну повноважень державного органу;
 7. Наявність відповідальності посадових осіб, що існуює у формі відклику чи відставки;
 8. Високий авторитет судової влади.

Різновиди республік:

 1. Парламентська;
 2. Президентська;
 3. Змішана (Україна).

Характеристика унітарної держави.

Унітарна держава – це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають ознак суверенітету.

Найважливішими юридичними ознаками унітарної держави вважають такі:

 1. До складу унітарної держави не входять державні утворення, що наділені ознаками суверенітету;
 2. Вона має єдину систему державних органів;
 3. В унітарній державі діють єдина Конституція і єдина система заканадавства;
 4. В ній існує єдине громадянство;
 5. У міжнародних стосунках унітарна держава виступає як єдиний представник.

Поняття та особливості федерації.

Федерація – це форма складної держави, що являє собою союз ряду державних утворень.

Особливості федерації:

 1. Складається з територій – суб’єктів федерації;
 2. Суб’єкти федерації мають обмежений суверенітет, частину якого передають загальнофедеральним органам;
 3. Наявність двох рівнів державного апарату;
 4. Наявність двох рівнів законодавства;
 5. Наявність двохпалатної структури парламенту;
 6. Подвійне громадянство;
 7. Нормативні акти будуються за принципом субординації;
 8. Наявність у суб’єктів федерації власної судової системи;
 9. Можливість федерації в цілому та її суб’єктів бути учасниками міжнародних відносин;
 10. Наявність трьох рівнів повноважень державних органів:
 • компетенція федерації;
 • сумісна компетенція;
 • компетенція суб’єктів.

В залежності від характеру суб’єктів, федерації поділяються на:

 • територіальні, що утворені по принципу адміністративних одиниць, в якихсуб’єкти позбавлені права прямого представництва в міжнародних відносинах та встановлюється заборона одностороннього виходу (США, Мексика, ФРН);
 • національні, до складу яких входять національні державні утворення та гарантується добровільність входу та виходу (Індія).

Характеристика складних за формою устрою держав.

За формою устрою держави поділяються на прості та складні.

Федерація – це форма складної держави, що являє собою союз ряду державних утворень.

Особливості федерації:

 1. Складається з територій – суб’єктів федерації;
 2. Суб’єкти федерації мають обмежений суверенітет, частину якого передають загальнофедеральним органам;
 3. Наявність двох рівнів державного апарату;
 4. Наявність двох рівнів законодавства;
 5. Наявність двохпалатної структури парламенту;
 6. Подвійне громадянство;
 7. Нормативні акти будуються за принципом субординації;
 8. Наявність у суб’єктів федерації власної судової системи;
 9. Можливість федерації в цілому та її суб’єктів бути учасниками міжнародних відносин;
 10. Наявність трьох рівнів повноважень державних органів:
 • компетенція федерації;
 • сумісна компетенція;
 • компетенція суб’єктів.

В залежності від характеру суб’єктів, федерації поділяються на:

 • територіальні, що утворені по принципу адміністративних одиниць, в якихсуб’єкти позбавлені права прямого представництва в міжнародних відносинах та встановлюється заборона одностороннього виходу (США, Мексика, ФРН);
 • національні, до складу яких входять національні державні утворення та гарантується добровільність входу та виходу (Індія).

Конфедерація – союз держав, кожна з яких зберігає повний суверенітет.

Ознаки:

 1. Це об’єднання держав, що утворюється на підставі договору;
 2. Наявність мети, для досягнення якої створюється конфедерація;
 3. Досягнення вказаної мети надає можливість переростання конфедерації в іншу форму держави;
 4. Наявність спільних органів управління, що утворюються шляхом рівного представництва держав, незалежно від кількості населення;
 5. Наявність фінансових засобів, що утворюються із добровільних відрахувань за угодою;
 6. Суб’єкти є повністю самостійними державами, що користуються правом вільного виходу з конфедерації;
 7. Відсутність єдиного громадянства;
 8. Збройні сили конфедерації складаються з військових формувань держав-учасників (пн. Америка 17-18 ст.).

Співдружність- це організаційне об’єднання держав, що характеризується наявністю спільних ознак та певним ступенем


Сторінки: 1 2