Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз економічного розвитку міста Яворова

Місто Яворів – районний центр Яворівського району. Назва міста (ймовірно) походить від наявності колись яворових лісів.

Минуле Яворова багате і славне, та разом із тим трагічне. Місто започатковане на лісисто-болотній території.

Літописна згадка про Яворів відома від 24 червня 1376 року, коли князь Володислав Опольський подарував своїм вірним дружинникам братам Рейнолдові і Ниткові села Яворівщини – Новий Сідлець і Порудно.

На сьогодні Яворів – цивілізоване містечко, яке розташоване на перетині міжнародних транспортних коридорів, де розвинена харчопереробна, хімічна, деревообробна галузі промисловості та промисловість з виробництва будівельних матеріалів. А також торгівля роздрібна, оптова і ринкова (стихійна).

Місто займає площу в 630 га. Населення – 14 тисяч жителів, в тому числі 42,3 % – жіноцтво. Довкола міста – окружна дорога з виїздом на митний перехід Краковець-Корчова. Розташоване 50 км від обласного центру м. Львів і 23 км від кордону з Польщею.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Яворова є одним з інструментів організованого управління соціально-економічними процесами на території міста і розроблена на виконання положень статті 143 Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядження Президента України від 9 жовтня 2000 року № 327/2000-рп „Про забезпечення розвитку малих міст України” та Постанови Кабінету міністрів України від 17 березня 2000 року № 521 „Про основні напрями забезпечення комплексного розвитку малофункціональних міст”.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Яворова на 2006 рік розроблена відповідно до Методичних рекомендацій з розробки основних показників програми соціально-економічного розвитку регіону Науково-дослідного інституту Міністерства економіки України з урахуванням регіональних особливостей.

При розробці врахована економічна діяльність всіх суб’єктів господарювання, що розташовані на території міста, незалежно від форм власності і господарювання.

Програмні показники розроблено на основі даних та пропозицій підприємств і організацій, перспективного і ретроспективного аналізу динаміки розвитку галузей і сфер територіально-господарського комплексу міста.

До складу Програми включені найважливіші завдання і показники, що визначені у довгостроковій програмі реформування економіки Яворівщини та заходах райдержадміністрації щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Послання Президента України до Верховної Ради України „Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки.”, Програми діяльності уряду „Реформи заради добробуту”, Антикризових заходів фінансової стабілізації Кабінету Міністрів України, положень чергового Послання Президента України до Верховної Ради України.

Головною метою на сучасному етапі реформування економіки є стабілізація виробництва, інтенсивне нарощування обсягів виробництва продукції та послуг з урахуванням загальнодержавних завдань і пріоритетів, наявних ресурсних можливостей і стану фінансово-економічного потенціалу міста Яворова.

Найважливішим завданням Програми є забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку території міста.

Найбільш характерними завданнями та пріоритетними напрямками є:

вишукування механізмів активного стимулювання внутрішнього ринку, власних джерел економічного розвитку;

удосконалення галузевої структури промисловості за рахунок створення нових виробничих структур в умовах Закону України „Про спеціальну економічну зону „Яворів”;

активне проведення реструктуризації підприємств, їх технічного переозброєння, поглиблення міжрегіональної кооперації в межах району, області і країни;

переорієнтація окремих підприємств на випуск якісних конкурентноздатних товарів народного споживання;

раціональне використання сировинних ресурсів та відходів виробництва;

зміцнення матеріальної бази соціальної інфраструктури у місті Яворові;

забезпечення надійного водопостачання, енергозабезпечення та стабільної роботи комунального господарства;

збереження етнографічної самобутності міста, охорона та відродження пам’яток історії і культури.

Промисловість. За обсягами виробництва місто займає провідне місце в районі. Базу промисловості міста Яворова формують 7 підприємств, які входять в основне облікове коло, з яких 2 – це суб’єкти СЕЗ „Яворів”.(див. додаток А)

ВАТ „Яворівський завод „Металопластмас” – основна продукція корки поліетиленові, ящики поліетиленові, плівка термостійка;

ЗАТ „УКР ПАК” – виробництво кроненкорків;

ВАТ „Яворівський хлібозавод” – хлібобулочні вироби;

ВАТ „Молокозавод” – продукція з незбираного молока;

друкарня;

ТзОВ „Контакт” – хлібобулочні вироби;

ТзОВ „Снєжка-Україна” – виробництво фарби водоемульсійної та шпаклівки;

ТзОВ „Явіпарк” – будівельні вироби з деревини.

Обсяг виробництва продукції промисловими підприємствами м. Яворова усіх форм власності у 2006 році складає 65 млн. грн., що становить третину загального обсягу виробництва району і збільшено на 21,5 відсотка до попереднього року. Крім того, за рахунок суб’єктів спеціальної економічної зони „Яворів” досягнено приріст виробництва продукції на 84 відсотки. На 2007 рік планується збільшити обсяги виробництва промислової продукції в загальному на 25 відсотків за рахунок підвищення продуктивності праці (14%) і створення нових підприємств (11%).

Серед основного кола підприємств досягнуто приріст виробництва на більшості підприємств району за винятком ВАТ „Яворівський хлібозавод” (продовжується спад виробництва на 13% до попереднього року), яке забезпечує хлібобулочними виробами військові частини, що на території Яворівського району, і борг Міністерства оборони за отриману продукцію склав біля 230 тис. грн. ВАТ „Яворівський молокозавод” призупинив своє функціонування (на підприємстві вироблено лише 18% минулорічного обсягу).(див. таблиця 2.1).

Основними причинами, які стримують активне зростання обсягів виробництва і які необхідно ліквідувати є:

технологічна невідповідність сучасним вимогам і недосконалий менеджмент на ВАТ „Яворівський хлібозавод”, у зв’язку з чим кінцева продукція не знаходить покупця (вирішення проблеми – за рахунок інвестиційних коштів запровадити нові технології і налагодити випуск нових видів продукції, а також надання теоретичної допомоги працівникам відповідних служб, проведення відповідних навчань маркетинговим навикам та вивчення кон’юнктури ринків);

складне фінансове становище підприємств, що є наслідком невчасних розрахунків замовників, жорстких умов податкового законодавства (вирішення проблеми – розширення ринків збуту, широка кооперація з підприємствами області і західного регіону України);

порушення стабільності енергопостачання.

Органами місцевого самоврядування здійснюється щомісячний аналіз підсумків роботи кожного конкретного підприємства міста Яворів, вживаються заходи для покращення їх роботи з метою досягнення показників


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8