Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Зміст

Магістерська робота

Дослідження впливу харчових добавок та генетично модифікованих харчових продуктів на здоров’я населення Тернопільської області

Зміст

Анотація.................................................................................................

Вступ.....................................................................................................

1 Огляд джерел інформації про дослідження впливу споживанн харчових добавок продуктів життєдіяльності генетично модифікованих організмів на здоров’я людини........................................................................

1.1 Аналіз джерел інформації про дослідження впливу споживання харчових продуктів виготовлених на генетично модифікованій основі..........

1.2 Аналіз обігу в Україні харчових продуктів, виготовлених на генетично модифікованій основі......................................................................

1.3 Аналіз законодавчої нормативно-правової бази, обігу в Україні, розробленихних на генетично модифікованій основі, продуктів харчування.

2 Методи аналізу харчових продуктів на вміст генетично модифікованих складових ...............................................................................

2.1 Схема послідовності використання методів проведення досліджень........................................................................................................

2.2 Методи аналізу продуктів харчування на вміст генетично модифікованих організмів.................................................................................

2.3 Методи визначення впливу продуктів харчування та харчових добавок виготовлених з генетично модифікованих організмів на здоров’я людей.................................................................................................................

3 Результати аналізу харчових продуктів на вміст генетично модифікованих складових.................................................................................

3.1 Аналіз результатів дослідження продуктів харчування на вміст харчових добавок отриманих з генетично модифікованих організмів............

3.2 Характеристика змін стану здоров’я людей від споживання генетично модифікованих харчових продуктів................................................

Вступ

Метою дослідження є встановлення впливу на здоров’я людини споживання продуктів харчування за генно інженерними методами штучних модифікацій геномів організмів, що використовуються в якості продуктів харчування. Для досягнення мети досліджень необхідно виконати ряд завдань:

1. Дослідити харчові продукти на наявність генетично модифікованих складових не властивих даним видам харчових продуктів та виявити речовини продукти генетично модифікованих організмів, що використовуються в технології виробництва харчових продуктів.

2. Вивчити динаміку процесів взаємодії внутрішніх умов організму людини з невластивими йому генами та речовинами, які вони продукують, що потрапили в організм внаслідок споживання харчових продуктів із вмістом генетично модифікованих організмів та харчових добавок добутих із продуктів їх життєдіяльності.

3. Вивчити зміни стану здоров’я людини від споживання харчових продуктів розроблених на основі генетично модифікованих складових.

4. Втановити залежність між змінами захворюваності Тернопільської області та характером споживання генетично модифікованої продукції.

Лабораторні дослідження харчових продуктів проводяться за методами, визначеними в спеціальних методичних вказівках (інструкціях) МОЗ України, оскільки немає – офіційно заявлених методів. Також при проведенні досліджень викоритовувалися методичні посібники з гігієни.

Актуальність проведених досліджень пояснюється походженням ідеї генетично змінених організмів. Ідея генетично змінених організмів належить розробникам біологічної зброї. Такі дослідження провадилися в США та СРСР під час „холодної” війни, а після її закінчення винахідливі науковці запропонували використовувати біотехнології в мирних цілях як продукти харчування. Тому необхідно дослідити можливі зміни здоров’я людей при споживанні продуктів харчування виготовлених на генетично модифікованих компонентах, що добуті з цих організмів.

Основними використаними методами дослідження впливу на здоров’я є метод фероімунносорбційний та мас-спектрально хромтографічний. Дані методи дозволяють виділити генетично модифіковані компоненти з роганізму людини та провести молекулярно-елементарний аналіз, що дозволяє встановити їх належність до типу генетично модифікованого харчового продукту. В свою чергу, використовуючи медико аналітичні методи дослідження, провести аналіз змін здоров’я людей, що цей тип харчових продуктів.

Наявність в продуктах харчування речовин генетично модифікованого походження досліджуються експертними методами перевірки документації на партії харчових продуктів.

Заходи по уникненню негативного впливу на здоров’я людини проводилися шляхом економічного обгрунтування розробки плану проектування технологічних установок по виробництву припаратів, що дозволяють уникати негативного впливу даного виду харчової продукції на здоров’я людини.

1 Огляд джерел інформації про вплив споживання харчових продуктів та харчових добавок виготовлених із генетично модифікованих організмів на здоров’я людини

1.1 Аналіз джерел інформації про дослідження впливу споживання харчових продуктів виготовлених на генетично модифікованій рснові

Міхаель Швенк німецький вчений доктор біологічних наук. У довіднику “Харчування: dtv-Atlas” виклав матеріал у якому йшлося. Що на даний момент у генній технології проводять маніпуляції на спадковому матеріалі (геномі), дезоксисрибонуклеїнової кислоти (ДНК) (Рисунок 1.1).

Рис. 1.1 – Перенос структурних генів на клітини реципієнта.

Габі Гаубер-Швенк Г. Доктор економічних наук стверджує сьогодні у виробництві продуктів харчування та в аграрному господарстві генна технологія відіграє роль у таких сферах:

Отримання допоміжних речовин і добавок завдяки генно-інженерних технологій модифікацій геномів організмів; напр., виробництва сичужного ферменту (хімозину) шляхом використання бактерій яким імплантують гени теляти (Рисунок 1.2).

Рис. 1.2 – Проникнення тваринного гену в бактерію

Застосування для прискорення та покращення процесів бродіння та ферментації у пивоварні, а також для переробки м’яса, молока, фруктів і овочів. Отримання трансгенних рослин, стійких проти гербіцидів, збудників хвороб – проти шкідників, а також розробка систем гальмування природніх процесів дозрівання і тим самим збільшення терміну зберігання та транспортабельності продуктів харчування. Вирощування трансгенних рослин і тварин із підвищеною продуктивністю (шляхом маніпуляції регуляторного гена або рівнем гормонів), спеціального синтезу ( змінений склад молока) (Рисунок 1.3). Контроль продуктів харчування і гарантія якості за допомогою вироблених завдяки генній технології антитіл та молекулярно біологічних технологій.

У галузі технології виробництва продуктів харчування, як стверджують Німецькі вчені доктора наук Міхаель та Габі-Гаубер Швенки “основний інтерес в основному становить горизонтальна передача генів, за якою генетичний матеріал переноситься з одного організму в інший. Цей метод передачі генів полягає в тому щоб виділити ДНК донора, шляхом використання відповідних ензимів (ендонуклеаз), вирізати бажані гени (структурні гени) та за допомогою вірусів або бактеріальних плазмідів перенести на реципієнт. Щоб перевірити, чи вдалася маніпуляція з геном, часто разом з геном переносять помічені гени (стійкі до канаміцину)”.

Рис.1.3 – Геннотехнологічне одержання молока

Швенки стверджують що споживання харчових продуктів виготовлених із складниками добутих з таких організмів несе за собою відповідні ризики для здоров’я людини. За їхніми словами біологічна небезпека може походити:

від генної конструкції (через небажаний перехід генів на людський організм); від продуктів які
Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33