Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Дискова операційна система (Disk Operation System – DOS) – це операційна система, що завантажується з дискового носія (дискети, вінчестера) на відміну від ROM систем та систем з завантаженням по мережі чи іншим способом. Ядром DOS є три системні файли (для MS-DOS) io.sys, msdos.sys, command.com (ibmbio.sys, ibmdos, command.com – для IBM DOS). За допомогою даних файлів та при умові наявності на диску активного boot-сектора здійснюється завантаження ядра системи. Інші файли з пакету операціійної системи являються допоміжними (службовими).

Об’єднання файлів в ОС DOS можна провести за допомогою команди append.exe (при встановленому шляху до каталогу DOS – просто append). Синтаксис команди – append <filename1.ext> <filename2.ext> , де filename1.ext – ім’я та розширення файла до якого дописують filename2.ext. В залежності від версії ОС синтаксис може відрізнятися, щоб уникнути непорозумінь слід скористатися вмонтованою допомогою – append /? .

На активній панелі в NC файли можна впорядкувати за допомогою комбінацій клавіш Ctrl+F3 – за іменем файла, Ctrl+F4 – за розширенням файла, Ctrl+F5 – за часом створення файла, Ctrl+F6 – за розміром файла, Ctrl+F7 – без сортування (фізичне розміщення на диску).

В залежності від встановленої операційної системи інформацію про тип процесора, відеоадаптера та інші дані можна отримати за допомогою вмонтованих програм діагностики або написаних сторонніми виробниками, наприклад: в DOS – за допомогою програми MSD.EXE, Norton Utilites, Checkit; в Windows 9x, 2000, XP – за допомогою властивостей системи (див.рис.1),

чи сторонніх тест-програм – Norton System Info, Sisof Sandra та ін.

Архівація файлу – це процес кодування інформації вмісту файла таким чином, коли замість послідовності однотипних байтів (чи повторюваної послідовності) програма-архіватор записує тип байту (послідовності) та їх кількість, за рахунок чого значно зменшується об’єм архівованого файлу. Наприклад: вміст файлу (--------------------Зміст--------------------) можна закодувати як (20’-‘+Зміст+20’-‘).

Для роботи з архівованим файлом необхідно його розпакувати за допомогою відповідної програми-розархіватора. Різного роду програм-архіваторів існує велика кількість, деякі мають багато версій і працюють під різними операційними системами, наприклад Zip (WinZip), Rar, Arj, Lha, Diet, Ace, Cab, Ain, Zoo, Tar та інші.

До почату (кінця) наступної (попередньої) сторінки в редакторі Word за допомогою клавіатури можна переміститися завдяки комбінації клавіш відповідно: Ctrl+PageDown (Ctrl+PageUp); до кінця документу (початку) можна перейти комбінацією Ctrl+End (Ctrl+Home).

Текст можна відцентрувати за допомогою миші, натиснувши кнопку на панелі інструментів “Формат” (див.рис.4)

За допомого клавіатури – в залежності від операційної системи і версії Word – комбінацією про яку можна дізнатися (чи змінити) згідно рис.5

Через меню “Формат” – “Стиль”, далі знайти в списку стиль “Заголовок”, натиснути кнопку “Изменить...” – “Формат”, з контекстного меню вибрати пункт “Шрифт” і на вкладці “Интервал” встановити збільшений інтервал.

Через меню “Вставка” пункт “Символ...” і в вікні вибору встановити тип “Греческий основной”

Вибрати символ та натиснути кнопку “Вставить”.

Вміст коморки можна відредагувати за допомогою встановки курсора на відповідну комірку та набору символа (символів), що потрібен, при цьому старе значення буде знищине; шляхом подвійного кліку на комірці лівою кнопкою миші (можна редагувати вміст), або при видимому рядку формул на панелі інструментів – встановити курсор на комірку, та мишею поставити курсор в рядок формул (можна редагувати вміст).

За допомогою функції “СРЗНАЧ” (діапазон)