Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Лабораторна робота

Тема: Excel. Фінансові функції.

Мета: Вміти використовувати фінансові функції для аналізу вигідності інвестицій в бізнес.

План:

Функції для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій. Функції для визначення виплат для погашення позики. Функції для визначення теперішньої вартості майбутніх інвестицій. Функції користувача. Створення модуля.

Теоретичні відомості:

Фінансові функції використовують для розв'язування задач планування фінансової діяльності, визначення прибутків, аналізу вигідності капіталовкладень, кредитно-інвестиційної політики тощо.

Інвестицією називається вкладання грошей у деякий бізнес на певних умовах.

Позика у банку називається кредитом, а внесок на рахунок в банк — депозитом. Надходження грошей від деякого бізнесу називають рентою. Розглянемо основні параметри фінансових функцій і їхні скорочені назви:*

процентна ставка (ПС) виражається у відсотках і може бути добовою, місячною, річною тощо;*

кількість періодів (КП) кожний тривалістю добу, місяць, рік тощо;*

періодична виплата (ПВ) — сума, яку виплачує клієнт щоперіода (це від'ємне число) або сума, яку отримує клієнт щоперіода (це додатне число);*

сума внеску (СВ) — сума інвестиції, капіталовкладення, початкового внеску (це від'ємне число або нуль);*

тип операції (Т) — число 0, якщо виплата здійснюється в кінці кожного періода і число 1, якщо на початку.

Розрізняють кредитну і депозитну процентні ставки, кредитна ставка є вищою за депозитну. Процентна ставка має бути узгодженою з тривалістю періода, наприклад, річна ставка 60% рівносильна місячній ставці 5%. У цій роботі вважатимемо, що місячна депозитна ставка є 5%, а кредитна — 6%.

1. Функція для визначення майбутньої вартості теперішніх інвестицій має вигляд БC(ПС; КП; ПВ; СВ; Т). Англійська назва функції FV.

Якщо параметр має значення 0, то його можна не вказувати. Якщо параметр пропускають в середині списку параметрів, то два розділювачі (у даному випадку ;) мають бути поруч.

Задача 1. Інвестор вкладає в бізнес 2000 грн. (чи відкриває на цю суму рахунок у банку) на умовах 5% ставки прибутку щомісяця. Яка вартість інвестиції через 36 місяців?

Розв'язок задачі дає така формула:

=БС(5%; 36;; -2000)

Відповідь: 11 583,63 грн.

Зауваження. У даній роботі вважатимемо, що десяткові числа записуються з використанням коми, а не крапки.

Задача 2. Клієнт відкриває рахунок у банку на умовах 5% ставки прибутку щомісяця, кладе на рахунок 2000 грн. і планує на початку кожного місяця забирати з рахунку 100 грн. Яка сума буде на рахунку через 36 місяців?

=БC(5%; 36; 100; -2000; 1) л

Відповідь: 1 520,82 грн.

Задача 3. Умова та сама, але клієнт планує не забирати, а докладати по 100 грн. на початку кожного місяця.

=БC(5%; 36; -100; -2000; 1)

Відповідь: 21 646,45 грн.

Функція для визначення майбутньої вартості інвестиційного капіталу на умовах нарахування різних процентів за певну кількість (до 30) періодів має вигляд БЗРАСПИС(капітал; масив процентів). Англійська назва функції FVSCHEDULE.

Задача 4. Фірма інвестує 2000 грн. за умови таких щомісячних процентних ставок 7%, 6%, 5%, 4%, 4%, 4% протягом шести місяців. Яка вартість інвестиції через шість місяців?

= БЗРАСПИС(2000; {0,07; 0,06; 0,05; 0,04; 0,04; 0,04})

Відповідь: 2 679,22 грн. Такий бізнес не вигідний, краще покласти 2000 грн. в банк під 5% на 6 місяців і отримати Б3(5%;6;;-2000) = 2680,19 грн. нічого не роблячи.

2. Введемо нові терміни і їхні скорочені назви:*

номер періоду (НП);*

сума позики (СП);*

кінцеве значення позики (КЗ).

Функція ПЛТ (англ.: РМТ) призначена для визначення суми періодичних виплат для погашення боргу і має вигляд ПЛТ(ПС; КП; СП; КЗ; Т). Така виплата складається з двох частин, які обчислюють за допомогою двох функцій (англ.: РРМТ та ІРМТ):

а) виплата за процентами ПРПЛТ(ПС; НП; КП; СП; КЗ; Т);

б) основна виплата ОСПЛТ(ПС; НП; КП; СП; КЗ; Т).

Виплата за процентами щоперіода зменшується, а основна виплата щоперіода зростає, їхня сума постійна і дорівнює ППЛАТ.

Задача 5. Бізнесмен взяв у банку кредит на суму 2000 грн. терміном на 12 місяців за умови щомісячного погашення позики і місячної ставки кредиту 6%. Визначити величину щомісячних виплат і її складові в кінці першого місяця.

= ПЛТ(6%; 12; 2000)

Відповідь: -238,55 грн.

= ПРПЛТ(6%; 1; 12; 2000)

Відповідь: -120,00 грн.

= ОСПЛТ(6%; 1; 12; 2000)

Відповідь: -118,55 грн.

Задача 6. Побудувати таблицю значень двох складових ПРПЛТ і ОСПЛТ щомісячних виплат в кінці кожного місяця за кредит (2000 грн., 6%) протягом року. (Розв'яжіть задачу самостійно).

Розглянемо функцію КПЕР (англ. назва: NPER), яка обчис-лює кількість періодів, потрібних для погашення суми позики, наданої під деяку процентну ставку за умови наперед заданої суми періодичних виплат: КПЕР(ПС; ПВ; СП; КЗ; Т).

Задача 7. Позику 2000 грн. беруть за умови повертання в кінці кожного місяця 200 грн. і процентної ставки 6%. Скільки місяців потрібно для повертання позики?

=КПЕР(6%; -200; 2000)

Відповідь: 15,73 місяців.

Функція СТАВКА(КП; ПВ; СП; КЗ; Т; початкове наближен-ня) визначає вигідність надання позики, тобто реальну процентну ставку від надання позики на певну суму за умови фіксованих періодичних виплат протягом деякої кількості періодів. Тут потріб-но задати деяке початкове наближення до шуканої процентної ставки, наприклад, 0,1 (10%). Англійська назва функції RATE.

Задача 8. Бізнесмен звертається до банку за позикою (кредитом) на суму 2000 грн. на 12 місяців за умови періодичних виплат 200 грн. протягом року в кінці кожного місяця. Визна-чити процентну ставку позики.

=СТАВКА(12; -200; 2000; 0; 0; 0,1)

Відповідь: 3%. Така позика для банка є невигідною, якщо місячна депозитна процентна ставка є, наприклад, 5%. Банк позики не надасть.

3. Розглянемо функції для визначення вигідності інвестицій (капіталовкладень) у деякий бізнес.

Депозитна процентна ставка (ДПС) — це ставка, яку банк виплачує за вклади клієнтів.

Функція ПС(ДПС; КП; рента за один період; рента


Сторінки: 1 2