Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Науковий реферат

AutoCAD: робота з атрибутами

Креслення існують не у вакуумі. Об'єкти в кресленнях — реальні. Вони мають характеристики, які не можна наочно представити на кресленні, наприклад фірма-виготовлювач, дата придбання і т.д. Ці дані можуть зберігатися в окремій базі даних. Використовуючи атрибути, можна зв'язати ці дані з блоками. Після цього дані можна витягти та експортувати в програму керування базою даних чи електронними таблицями.

Крім цього, у AutoCAD є можливість одержати доступ до зовнішньої бази я даних або зробити посилання на неї.

Атрибути можна також використовувати для запису тексту, що відноситься до блока. Розповсюджений приклад використання атрибутів — це запис інформації про блок (ім'я креслення, децимальний номер, дата, масштаб, обліковий номер, кресляр і т.д.). Якщо вам не потрібно експортувати дані про об'єкт, атрибути можна використовувати, щоб полегшити вставку тексту в блок штампа (рамки).

Використання атрибутів має деякі обмеження. Прив'язувати атрибути можна тільки до блоків. Щоб обійти це обмеження, можна створити фіктивний блок, що складається тільки з атрибутів. Процес експорту даних при цьому здасться трохи штучним, але, незважаючи на ці обмеження, атрибути добре підходять для збереження невеликої бази даних і для розміщення тексту.

При визначенні атрибута створюється шаблон, у який вносяться значення при вставці блоку. Ви визначаєте тег (tag), що відповідає полю або категорії в базі даних. При вставці блоку AutoCAD запитує у вас значення тега. Наприклад, тег може мати назву COST (ціна), а його значення може бути 865.79.

Створення атрибутів

Перш ніж почати роботу з атрибутами, потрібно спочатку накреслити окремі об'єкти, з яких буде сформований блок. Виключенням є випадки, коли атрибути створюються без створення блоку. Такі атрибути можуть знадобитися для експорту інформації, що відноситься до всього креслення.

Якщо блок вже існує, розчленуєте його, а потім визначите атрибути.

Після створення об'єктів виберіть команду меню Draw Blocks Define Attributes (Малювання Блок Визначення атрибутів). Буде запущена команда ATTDEF (АТОП), і з'явиться діалогове вікно Attribute Definition (Створення опису атрибута).

Розділ Mode

У розділі Mode (Режим) діалогового вікна,установлюються параметри атрибута, приведені в таблиці.

Таблиця

Режими атрибута

Режим | Результат включення

Invisible (Схований) | Установлене значення атрибута не відображається в кресленні. Режим використовується для атрибутів, які необхідно експортувати в базу даних і не показувати на кресленні. Прикладами можуть служити номера моделі, ціни, дати покупки і т.п. Звичайно, якщо атрибути використовуються для вставки тексту в креслення, цей режим не застосовується

Constant (Постійний) | Атрибут одержує фіксоване значення. AutoCAD автоматично вставляє задане значення (воно задається в розділі Attribute (Атрибут) діалогового вікна) і не запитує його. Цей режим може знадобитися, наприклад, для перших трьох цифр телефонного номера, які не змінюються (наприклад, код міста). Постійні значення атрибутів редагувати не можна

Verify (Контрольований) | При вставці блоку проводиться перевірка правильності значення. Режим використовується, якщо є попередньо встановлене значення за вмовчуванням

Preset (Встановлений) | Атрибут автоматично одержує значення за вмовчуванням. Наприклад, якщо найпоширенішим виробником є компанія American Interiors, то її назву можна вказати як попередньо встановлене значення. При вставці блоку попередньо встановлене значення вставляється без втручання користувача, і, тільки якщо значення атрибута відрізняється від попередньо встановленого, потрібно його вводити

Атрибути можна вставляти як у діалоговому вікні, так і в командному рядку. За вмовчуванням вони вставляються в командному рядку. Щоб використовувати діалогове вікно, встановіть системну змінну ATTDIA рівною 1. Використовуючи командний рядок, можна автоматизувати вставку атрибутів за допомогою програми на мові AutoLISP, елементів меню або пакетного файлу. При використанні діалогового вікна режими Verify (Контрольований) і Preset (Встановлений) не доступні.

Розділ Attribute

У розділі Attribute (Атрибут) діалогового вікна у полі Tag (Ім'я) вкажіть тег, що є ім'ям атрибута. Цей тег використовується для експорту атрибутів. Він відповідає полю в базі даних. Якщо дані експортуються, наприклад, в електронну таблицю, то теги можуть служити заголовками стовпців. Ім'я тега не повинне містити пробілів і знаків оклику.

У полі Prompt (Підказка) вводиться текстова розшифровка тега. Підказка використовується для запиту значення атрибута. Якщо ім'я тега PUR_DATA (ДАТА_ПОК), то можна визначити підказку як Date Purchased (Дата купівлі).

У полі Value (Значення) встановлюються значення за вмовчуванням. Його можна використовувати, якщо значення часто повторюються.

Розділ Text Options (Опції тексту)

Параметри розділу Text Options (Опції тексту) використовуються для форматування тексту. Виберіть необхідні параметри зі списків, що розкриваються, Justification (Вирівнювання) і Text Style (Стиль). Можна також вказати кут повороту тексту (поле Rotation (Поворот)).

Розділ Insertion Point (Точка вставки)

Клацніть на кнопці Pick Point (Визначення точки), щоб розмістити атрибут. Якщо ви використовуєте атрибути для розміщення тексту в розкладі або в блоці штампа, то очевидно, що місце розташування атрибута має велике значення. Якщо ви вставляєте сховані атрибути, розмістіть їх біля блоку. Якщо створюєте кілька атрибутів для блоку, то розміщуйте їх так, щоб залишалося місце для атрибутів, що розташовуватимуться нижче. Розмістивши атрибути і встановивши необхідні параметри в діалоговому вікні, клацніть на кнопці ОК, щоб завершити команду ATTDEF (АТОП).

За вмовчуванням точка вставки — 0, 0. Використовуйте її для блоків штампа, який ви хочете вставити в креслення.

Після визначення атрибута прапорець Align below previous attribute (Вирівнювання по попередньому атрибутові) буде активним. Клацніть на ньому, щоб розмістити наступний атрибут під першим (попереднім) атрибутом.

Тепер настав час впевнитися в тому, що атрибути вийшли такими, як планувалося. Їх можна змінити перед розміщенням у блоці трьома способами.

Клацніть на піктограмі Properties (Властивості) стандартної панелі інструментів і


Сторінки: 1 2 3 4