Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ВСТУП

AutoCAD - це сучасна, відкрита для розвитку система прикладних комп'ютерних програм, яка здатна автоматизувати найрізноманітніші графічні роботи.

Назва системи утворюється скороченням від "Automated Computer Aided Design", що означає при перекладі з англійської мови "Автоматизоване комп'ютерне проектування". Графічна система AutoCAD практично не має ніяких обмежень. За її допомогою можливо створювати текстову документацію, машинобудівні креслення, графічну документацію для випуску радіоелектронної апаратури, архітектурно-будівельні креслення, креслення для суднобудівної та авіаційної промисловості, картографічну документацію, технічні та художні ілюстрації (в тому числі і кольорові).

Технологія побудови креслення, що застосовується в системі AutoCAD, дозволяє вводити в креслення раніше заготовлені варіанти креслень деталей, проектувати варіанти розташування обладнання та ін.

Висока продуктивність системи досягається як її власними програмними засобами, так і конструкціями виконавця креслення. їх можна описувати спеціальною мовою AutoLISP, на якій складені програми для системи AutoCAD.

Розробником та юридичним володарем графічного пакету AutoCAD є відома американська фірма AUTODESK Ltd.

 

МЕТА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсу комп'ютерної графіки є засвоєння основних команд AutoCADy, які дозволяють створити будь-яке креслення, відредагувати його, а також зміцнення знань студентів з інженерної графіки.

Згідно з програмою передбачено виконання курсової роботи, яка складається з трьох завдань. Перше завдання - виконання креслення "Титульний аркуш", друге - побудова креслення "Спряження", третє – створення робочого креслення “Опора”. Виконання цих завдань базується на вивченому матеріалі стосовно використання команд створення і редагування креслень та отримання навичок роботи з ПЕОМ.

Хід роботи

Апаратне забезпечення

При виконанні роботи користуємося системами AutoCAD R14 та AutoCAD 2000і на ПК з такою конфігурацією:

Процесор: AMD Athlon XP 2500+ Barton;

Пам'ять: 512 Мб SD RAM;

Відеокарта: RADEON 9100, 128 Mb;

Монітор: LG FLATRON T710PH 17"

Жорсткий диск: 280 G6;

Принтер: Canon IP1000;

ОС: MS Windows XP Service Pack 2;

Пакет прикладних комп'ютерних програм AutoCAD версії 14 може бути встановлено на звичайну базову ПЕОМ, яка містить в собі процесор, оперативну пам'ять, графічний монітор, клавіатуру та дисковод.

Монітор використовується для наочного відображення креслення. Кожна зміна, що вноситься користувачем, миттєво знаходить своє відображення на екрані монітора. Важливою його характеристикою є розрізнювальна здатність. Чим вона вища, тим краща якість зображення. Для сучасних моніторів розрізнювальна здатність складає до 1280 х 1024 точок на дюйм при розмірі діагоналі робочого поля екрана до 21 дюйма.

Клавіатура є основним пристроєм управління системою. Вона призначена для введення команд, тексту та цифрової інформації.

На клавіатурі можна виділити такі блоки клавіш:

блок алфавітно-цифрових клавіш для набору тексту і команд;

клавіші управління курсором (із зображенням стрілок), які дозволяють переміщувати курсор по робочому полю або пунктах меню;

функціональні клавіші <F 1 > - <F ІОслужать для швидкого введення команд або переключення режимів;

управляючі клавіші (<Ctrl>, <Alt> та ін.). Вони працюють тільки при одночасному натисненні разом з іншими клавішами. Наприклад, надпис <Ctrl> + <A> означає, що слід, утримуючі клавішу <Ctrl>, натиснути клавішу <А>, а після відпустити обидві. функціональне значення клавіш, які найчастіше використовуються при роботі в AutoCAD, наведено в табл. 1.

Крім клавіатури також можуть бути використані зовнішні засоби введення інформації: маніпулятор "миша", цифровий планшет або світлове перо. Всі вони значно спрощують та прискорюють процес введення інформації. При виконанні навчальних креслень із перелічених вище зовнішніх засобів розглянемо використання маніпулятора "миша".

Маніпулятор "миша" останнім часом є невід'ємною частиною сучасного персонального комп'ютера. При його переміщенні по поверхні стола відбувається відповідне переміщення курсору на екрані монітора. "Миша" буває двох або більше кнопочною. За кожною із кнопок закріплюється певна функція. Як правило, ліва кнопка зарезервована для визначення точок і вибору команд із меню системи. Середня кнопка викликає із ряду меню одну команду, яка частіше використовується. Права кнопка виконує функцію "Виконати команду", тобто дублює клавішу <Enter> (<Ввод>).

Таблиця 1

Клавіша Функціональне призначення

Enter Завершення введення тексту, активізація набраної команди

Shift Використовується для отримання великих літер

Backspace Вилучення помилково набраного символу (ліворуч)

PgUp Прискорення руху курсору вздовж екрана

PgDn Сповільнення руху курсору вздовж екрана

Ins Перехід курсору із графічного редактора в екранне меню

Ноге Повернення курсору з екранного меню в графічний редактор

F1 Перехід із текстового редактора до графічного

F2 Вихід (вхід) із режиму ортогонального креслення - "Ortho"

F9 Режим "Snap" - переміщення курсору з фіксованим кроком

Ctrl + С Переривання виконання команди та вихід у командну строку

Обладнанням для виводу інформації є принтер або плотер. Принтери можуть бути матричні, струменеві або лазерні. Вони відрізняються один від одного якістю отриманої твердої копії графічного зображення.

 

Для виконання цієї курсової роботи потрібно володіти певними знаннями з креслення та з роботи в системі AutoCAD. Нижче описані основні положення та навики, які необхідно знати для виконання даних завдань.

Загальні положення

Креслення в системі AutoCAD будуються із набору примітивів.

Примітив - це такий графічний елемент, як відрізок прямої, коло, текстовий рядок та ін. Для повідомлення системи про те, який примітив їй необхідно відобразити, слід ввести команду.

Команди можуть бути набрані з клавіатури, вибрані із екранного меню або введені шляхом натискання кнопки на цифровому планшеті або маніпуляторі "миша". В більшості випадків після вводу команди система AutoCAD видає "накази", що вказують той тип інформації, яка повинна бути введеною. При цьому завжди потребується точка, що визначає місце на кресленні, в яке має бути поміщено примітив. У деяких випадках потрібно вказати масштаб


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8