Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Автоматизований переклад документів

Ідея використання комп'ютера для автоматичного перекладу текстів виникла ще на початку появи ОТ. Для автоматичного перекладу документів з однієї мови на іншу розроблено багато різних програм. Однак через складнощі опису семантики природних мов до цього часу остаточно проблему перекладу ще не вирішено.

Проте сучасні засоби автоматизації перекладу досягли такого рівня, який дає змогу ефективно використовувати їх на практиці. Це пов'язано з тим, що в наукових, технічних, економічних та інших текстах, на відміну від художніх, використовується обмежена кількість мовних конструкцій, які більше орієнтовано на однозначну інтер-претацію.

Програми автоматичного перекладу документів до-цільно використати:

- при абсолютному незнанні іноземних мов;

- у разі необхідності одержати переклад швидко, наприклад при перекладі Web-сторінок;

- для створення підрядкового перекладу - чернетки, що використовується для повноцінного перекладу;

- у разі пересилання документів іноземним партнерам.

До засобів автоматизації перекладу можна віднести два типи програм: електронні словники і програми перекладу.

Електронні словники - це засоби для перекладу окремих слів і виразів документа. Деякі з них забезпечують звуковий супровід перекладених слів. Серед найпопулярніших НБАРС - новий великий англо-російський словник.

Програми перекладу забезпечують повний цикл перекладу всього документа: введення початкового тексту, переклад на іншу мову, редагування, форматування і збереження перекладеного тексту.

Програма РROМТ 98

Цю програму (її більш ранні версії відомо під назвою Stylus [Стайлус]) розроблено російською фірмою РROMT. Програма є додатком до ОС, таких як Windows 95, 98? NT 4.0, і може бути інтегрована в комплект програм Microsoft Offsce, зокрема у програми Місrosoft Word та Ехсеl.

Можливості програми РRОМТ 98:

- забезпечення перекладу документів з англійської, німецької та французької мов на російську і навпаки;

- до неї можна підключати кілька десятків спеціалізованих словників, шо забезпечує правильний переклад термінів, які стосуються певної області знань;

- динамічне відслідковування напрямку перекладу, тобто визначення мови оригіналу і перекладу;

- переклад вмісту буфера обміну, виділеного фрагмента тексту або всього тексту;

- забезпечення будь-якого з можливих напрямків перекладу, підключення і відключення словників, доповнення та виправлення їх, складання списку зарезервованих слів, які не перекладаються;

- робота безпосередньо з програмами розпізнавання текстів, наприклад FineReader;

- не виходячи з програми можна використати відомі способи редагування і форматування оригіналу та перекладу;

- забезпечення перевірки орфографії оригіналу і перекладу після встановлення додатків для перевірки правопису LingoCorrector, Пропис, Орфо, Hugo).

Програма запускається або клацанням мишею на значку програми, або за командою Пуск – Программы - РRОМТ 98 - РRОМТ 98.

Після запуску програми відкривається вікно, що складається з трьох областей: дві призначені для відображення оригіналу тексту і його перекладу, тре-тя - утворює інформаційну панель, де відображаються інформація про перекладений документ і спеціальні на-стройки. Є можливість розташувати області початкового тексту і перекладу поряд або одну над одною. Вікно має стандартні елементи вікна Windows 98 - заголовок, рядок меню, панелі інструментів.

Для швидкого запуску всіх програм, що входять до складу РRОМТ 98, призначений Інтегратор РRОМТ 98 у вигляді окремої панелі робочого стола Windows, що є на панелі задач.

Кнопки панелі Інтегратора, а також пункти контекст-ного меню, яке викликається клацанням правою клавішею миші на значку Інтегратора, що є на панелі задач, дають змогу вибрати такі функції програми РRОМТ 98:

1.Переклад Сipboad (вміст буфера обміну).

2.Відкрити файл.

3.Відкрити WWW-вузол.

4.Пошук у WWW.

5.Запустити програму РRОМТ 98.

6.Запустити Filе Тгаnslatог - програму перекладу файлів у пакетному режимі.

7.Запустити WebYiew - броузер-перекладач, що забезпечує синхронний переклад WеЬ-сторінок при навігації в Іnternet.

8.Запустити Quick Translator - програму швидкого перекладу тексту, набраного з клавіатури.

9.Настройка Інтегратора РRОМТ 98.

10.Довідка про Інтегратор РRОМТ 98.

Кнопки основної панелі інструментів і панелі інструментів перекладу. За допомогою основного меню та панелей інструментів можна вибрати і виконати будь-яку команду електронного перекладача.

Кнопки панелі інструментів забезпечують виконання таких дій:

1, 2, 3 - робота з документами (відповідно створити, відкрити, зберегти);

4, 5 - зберегти відповідно оригінал і переклад;

- перевірити орфографію;

- знайти потрібний фрагмент;

- надіслати документ по мережі;

9, 10, 11 - стандартні операції з буфером обміну (відповідно вирізати, копіювати, вставити з буфера);

12, 13, 14 - вибір зовнішнього вигляду робочого вікна програми;

15 - введення в словник нового слова або слова, переклад якого необхідно змінити;

16 - підключення і відключення додаткових словників;

17, 18, 19, 20, 21 - переклад відповідно чергового абзацу, поточного абзацу, всього тексту, виділеного абзацу, вмісту буфера обміну (Сіpboard);

22 - змінити напрямок перекладу;

23 - зарезервувати слово, тобто заборонити його пе-реклад;

24 - залишити абзац без перекладу.

Після натиснення на кнопки відкриваються вікна діалогу, в яких користувач встановлює ті або інші режими.

Переклад окремих слів і виділених фрагментів можна здійснити прямо в тексті, навівши на них покажчик миші.

Окремі фрагменти тексту можна перекласти без попе-реднього запуску програми РRОМТ 98. Для цього досить, знаходячись в будь-якому текстовому редакторі, напри-клад “Блокнот” або Місгоsoft Word, скопіювати виділений фрагмент у буфер обміну і викликати функцію Переклад Інтегратора РRОМТ 98. Після уточнення напрямку пере-кладу у вікні “Сlіpboard: перевод” з'явиться переклад фрагмента, який можна скопіювати в буфер обміну (кнопка “Заменить”).

Переклад документа за допомогою програми PROMT 98 передбачає проведення кількох етапів:

1. Введення документа, який необхідно перекласти. Документ може бути завантажений з файла за командою Файл – Открыть. Необхідний файл вибирають у вікні “Выберите файл”, яке за своєю структурою збігається зі стандартним вікном відкривання файла.

Текст для перекладу може бути набраний на клавіатурі у власному редакторі програми. Для цього треба виконати команду Файл – Создать. Після вибору напрямку перекладу в області


Сторінки: 1 2 3 4 5