Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ОХОРОНА ПРАЦІ

Стан охорони праці

Охорона праці – це система законодавчіх актів та норм, що направлена на забезпечення безпеки праці і відповідних їм соціально-економічних, організаційних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Повністю безпечних та нешкідливих виробництв не існує. Завдання охорони праці – звести до мінімуму ймовірність пораження або захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці. Реальні виробничі умови характеризуються як правило наявністю певних небезпек та шкідливостей.

Значення безпеки життєдіяльності визначається тим, що вона направлена на рішення важливого соціального питання – збереження здоров’я людей. Покращення умов праці, підвищення її безпеки та нешкідливості має велике екологічне значення. Воно впливає на економічні результати виробництва – на продуктивність праці, якість, собівартість виготовленої продукції.

Продуктивність праці підвищується завдяки збереженню здоров’я та працездатності людини, економії живої праці шляхом підвищення рівня використання робочого часу, продовження періоду активної трудової діяльності людини, економії громадської праці шляхом підвищення якості продукції, покращення використання основних виробничих фондів, зменшення числа аварій.

Покращення умов праці та її безпека приводять до зниження виробничого травматизму, професійних захворювань, інвалідності, що зберігає здоров’я працюючих і одночасно приводить до зменшення затрат на оплату пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці, на оплату наслідків такої роботи, на лікування, перепідготовку працівників виробництва у зв’язку з текучістю кадрів по причинах, що пов’язані з умовами праці.

Охорона праці розв’язує проблеми, пов’язані із забезпеченням безпечних умов праці [6]. Вона виявляє та вивчає можливі причини виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж i розробляє систему заходів та вимог з метою усунення цих причин та створення безпечних та сприятливих для людини умов праці.

Охорона праці повинна захищати робітників від дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів, забезпечувати найбільш сприятливі умови праці, що сприяють продуктивності праці. Тому розробка заходів по покращенню умов та охорони праці повинна проводитися на кожному підприємстві.

Впровадження автоматизованих систем та обчислювальної техніки у всі сфери народного господарства України привело до значного збільшення числа електронно-обчислювальних машин та елементів автоматизації. Це в свою чергу привело до появи нових професій — користувачів ЕОМ і виникнення проблеми організації робочих місць і оптимізації їх діяльності відповідно до вимог охорони праці.

Аналіз потенційних небезпек та шкідливостей виробничого середовища

Шкідливу дію на організм людини роблять шум, вібрація, інфразвук, а також дія електромагнітних полів та різних випромінювань (ультрафіолетових, інфрачервоних, світлових та іонізуючих), підвищену запиленість і загазованість повітря робочої зони, статичне навантаження.

Використання комп’ютерної техніки передбачає шкідливий вплив електромагнітного випромінювання (ЕМВ) від моніторів комп’ютерів. Ступінь дії цього виду випромінювання на організм людини залежить від діапазону частот, інтенсивності дії відповідного фактора, тривалості опромінення, режиму опромінення, розмірів опроміненої поверхні тіла та індивідуальних особливостей організму. Біологічна дія ЕМВ низької частоти викликає функціональні порушення центральної нервової та серцево-судинної систем людини, а також деякі зміни в складі крові, особливо виражені при високій напруженості електромагнітного поля. Більш високі частоти ЕМВ можуть привести до підвищення температури тіла внаслідок переходу електромагнітної енергії в теплову. Довготривала хронічна дія ЕМВ невеликої інтенсивності приводить до різних нервових та серцево-судинних розладів (головного болю, втомленості, порушення сну i т.п.). Можливі порушення з боку ендокринної системи та зміни складу крові. Робота оператора ЕОМ, який обслуговує комп’ютерну техніку, теж пов’язана з фізичними недоліками організму. Людина, яка працює на ЕОМ, займається сидячою роботою в вимушеній позі з великою рухливістю кистей рук. Також ця робота потребує напруження зору, а значить приводить до болю в очах, а через напруження зору i до головних болей. Наслідком сидячої роботи є біль в області спини.

Дослідження умов праці показало, що працівники даного фаху дуже часто працюють в умовах підвищеного шуму, нераціонального освітлення, яке має надзвичайно сильну згубну дію на зір.

Негативна дія моніторів на зір проявляється у вигляді різі, печії, болю в очах, а також у вигляді розпливчатості меж або нечіткості зображення об’єкту, викликаних тимчасовим порушенням світлочутливого світлоапарату ока.

Ці явища часто супроводжуються головним болем, важкістю в голові, загальною втомою, сонливістю, млявістю. Для запобігання цих явищ необхідно дотриматися певних правил при виборі приміщення, розташування робочих місць.

Основною потенційною небезпекою при експлуатації комп’ютерної техніки є електрична енергія , якою вони живляться.

На основі аналізу шкідливих факторів складаємо таблицю 5.1.

Таблиця 1 — Потенційно небезпечні виробничі фактори

ГПА

ЭОМ |

Шум

Вібрація

Посудини та лініЇ під тиском

Рухомі частини

Ел.струм.

Шум

Рентгенівське проміння

Ультрафіолетове випромінювання

ІЧ-випромінювання

Електростатичне поле

Яскравість |

Lp=102дБ

Fсг=63Гц

Lv=73дБ

Fcг=63Гц

P=70МПа

U=380В,I=100А,f=50Гц.

Lp=50 дБ

9-12 мкР/год

0,01 Вт/м2

4,0 Вт/м2

15 кВ/м

80 кД/м2 |

Lрн=99дБ

Fсг=63Гц

Lvn=76дБ

Fcг=63Гц

P=85МПа

Lp=65 дБ

75 мкР/год

0,01 Вт/м2

100,0 Вт/м2

20-60 кВ/м

не менше

35 кД/м2 не більше 60 кД/м2 | Втома,неуважність.

Може вплинути на зруйнування споруди і виходу з ладу обладнання.

Можливість травмування людей.

Можливість затягування в обертові частини.

Ураження Ел.струмом.

Роздратуван-ня, втома, втрата слуху

Загальна втома, головний біль

Різь в очах

5.3 Забезпечення нормальних умов праці

Для контролю собівартості виробництва вибираємо дисплейний зал. В залежності від категорії робіт вибиремо оптимальні значення метеоумов в робочих зонах дисплейного приміщення і зведемо їх в таблицю 5.2.

Несприятливі метеорологічні умови можуть являтися причиною нещасних випадків. При високій температурі повітря понижується увага, з’являється необачність; при низькій - зменшується рухомість кінцівок внаслідок інтенсивності тепловіддачі організму. Впливає на тепловіддачу організму і вологість повітря: нормально при температурі біля 180 оC вологість повинна знаходитися в межах від 35 до 70%. При меншій відносній вологості повітря вважається сухим, при більшій - з підвищенною вологістю. Це негативно впливає на організм людини. Сухе повітря приводить до підвищеного випаровування і внаслідок цього з’являється сухість слизових оболонок


Сторінки: 1 2