Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Техніка безпеки при роботі з ПК

Правила техніки безпеки, і вимоги перед початком роботи [5]:

1. До роботи на засобах обчислювальної техніки та ПЕОМ допускаються особи, що вивчили інструкцію по експлуатації складових частин чи пристроїв що входять в склад ПЕОМ.

2. Перевірити комплектність складових частин ПЕОМ. При виявленні недоліків повідомити обслуговуючий персонал (ст. лаборанта, зав. лабораторією).

3. Всі засоби подачі напруги живлення від загальної електромережі повинні бути виключеними.

4. Перед початком проведення практичних та лабораторних робіт і включенням напруги живлення від загальної електромережі, а також включених складових частин ПЕОМ всі особи які находяться в лабораторії (студенти) повинні знаходитись на своїх робочих місцях.

5. Включення напруги живлення на розетки загальної електромережі та включення пристроїв ПЕОМ тільки з дозволу викладача або лаборанта.

6. В комп'ютерних класах та лабораторіях є фактори небезпечні для здоров'я та життя людей:*

Можливість ураження електричним струмом високої напруги

(220 В) при неправильному користуванні засобами обчислювальної техніки та складовими частинами ПЕОМ, при відсутності або несправному заземленні.*

Можливість отримання механічних травм при неправильному користуванні монтажними інструментами, а також при перенесенні і транспортуванні обладнання обслуговуючим персоналом.

7. Під час виконання лабораторних та практичних робіт на засобах обчислювальної техніки та ПЕОМ.

Забороняється:

1. Відключати або включати складові частини ПЕОМ в розетках загальної електромережі на

2. робочих місцях без дозволу викладача, лаборанта, зав. лабораторією.

3. Переставляти складові частини ПЕОМ та їх підключати.

4. Працювати на ПЕОМ, якщо пошкоджений шнур чи розетка, працювати на ПЕОМ зі

5. знятою кришкою. Перевіряти та міняти запобіжники на складових частинах ПЕОМ.

6. Використовувати складові частини ПЕОМ якщо на них попала вода або пролита рідина, блокувати вентиляційні отвори на кришках складових частин ПЕОМ.

7. Розміщувати шнур живлення там де по ньому можуть проходити люди.

8. Проштовхувати предмети через бокові отвори, що може привести до короткого з

9. Вимикання або ви можете доторкнутись до місць з високою напругою.

10. Залишати включеними пристрої ПЕОМ і виходити із лабораторії без дозволу викладача або лаборанта.

11. При виявленні недоліків по всіх вищевказаних випадках звертатися до обслуговуючого персоналу.

Текстовий редактор Microsoft Word

Редактор текстів Microsoft Word є одною з групи прикладних програм Microsoft Office. З його допомогою ми можемо створювати різноманітні

текстові документи, редагувати їх, форматувати, будувати прості таблиці і діаграми тощо.

Microsoft Word характеризується такими можливостями:

1. Підтримка технологій обміну даними через буфер обміну.

2. Можливість роботи з великою кількістю масштабованих і символьних шрифтів.

3. Можливість багатокрокової відміни операцій командами "Отменить" або "Повторить".

4. Здатність одночасно працювати з декількома документами, які відкриваються в окремих вікнах (переміщення від одного до другого документа через меню Окно).

5. Автоматичне записування документа через певні проміж часу (команда "Автосохранение").

6. Можливість автоматичної перевірки правопису (команда"Правописание").

7. Можливість захисту документа паролем.

8. Можливість копіювання формату об’єкту на інший без копіювання самого об’єкту (команда "Формат по образцу").

9. Використання великої бібліотеки шаблонів.

10. Потужний аппарат пошуку і заміни тексту.

11. Можливість автоматичної нумерації сторінок, абзаців і рядків тексту.

12. Наявність операції попереднього перегляду документа перед друком.

13. Можливість створення і форматування таблиць.

14. Здатність створювати та редагувати текст документа по колонках.

15. Наявність зручної піктограми

створення і редагування математичних формул.

16. Можливість створення художнього тексту і текстових спецефектів за допомогою піктограми Word Art.

17. Робота з діловою графікою - можливість побудови різних видів

діаграм.

Текстовий редактор Microsoft Word є невичерпним помічником при потребі складання чи редагування текстового документу. Багато організацій за його допомогою створюють потрібні їм ділові папери: довідки, накази, договори, контракти, ділові листи.

Вступ

Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки і її різноманітного

програмного забеспечення - це одна з характеристик прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології, основним компонентом яких є комп'ютер, тепер, завдяки науково-технічному прогресу, особливо прогресу в області комп'ютерних технології, стало реальністю. Світ нестримно прямує до комп'ютерної єри. Все більша кількість людей працює не у сфері опрацювання інформації.

Відбувається поступовий перехід до комп’ютерних технологій тобто до широкого застосування ЕОМ у виробництві, управлінні, науці, освіті, медицині, торгівлі. Сьогодні комп'ютери допомагають нам у різних сферах діяльності, роблять наше життя легшим те кращим. Ключем до оволодінням багатьма сучасними перспективними професіями є комп'ютерна графіка. Комп’трні технології застосовуються у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах застосовуються у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах у системах управління транспортом, у податкових інспекціях та в сфері розваг. Неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп'ютерних технологій.

Комп'ютер став невід'ємним атрибутом робочого місця прцівників багатьох професій.У цих умовах продовжує зростати попит на комп'ютерних спеціалістів, а особливо високої кваліфікації. Великою популярністю користуються спеціалісти комп'ютерного програмування, графіки та дизайну, спеціалісти з комп'ютерних мереж, та ряд ін. Крім того, у вищих навчальних закладах відкриваються "комп'ютерні" факультети, які займаються підготовкою спеціалістів в конкретній галузі комп'ютерної сфери.