Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності.
Основні митні документи

Під час здійснення митного оформлення та проходження митного контролю суб'єкти ЗЕД подають до митних органів певні документи, перелік яких визначається залежно від виду зовнішньоекономічної операції та типу товару, який перетинає митний кордон. Можна визначити мінімальний узагальнений перелік документів, які обов'язково подаються при здійсненні процедури митного контролю (табл. 19.1).—

Таблиця 8.4

Перелік документів, необхідний для проведення митного оформлення

Література

1. Мочерний С В., Устенко О. А., Фомішин С. В. Політична економія. — Херсон: "Дніпро*, 2002. — 794 с.

2. Мочерный С. В. Закон огосударствления капиталистической экономики. — К.: Вища школа, 1978.

3. Мочерный С. В. Концепции государственно-монополистического капитализма. — М.: Мысль, 1982.

4. Мочерный С. В. Современный государственно-монополистический капитализм. — К.: Вища школа. 1978.

5. Мочерный С. В. Сущность и эволюция капиталистической собственности. — М.: Мысль, 1978.

6. Мунтіян В. І. Економічна безпека України. — К., 1999. — 462 с. Мэмкью Н, Принципы экономике: Учебник. — СПб, 2000.

7. Мюрдаль Г. Современные проблемы *третьего мира" (Asian Drama). — М.: "Прогресс". 1972. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. — м.. 1999.

8. Новейший философский словарь / Сост. А. А. грицанов. — Минск, 1998. — 896 с

9. Ойкен В. Основы национальной экономии: Пер. с нем. — М.: Экономика, 1996. — 351 с.

10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища школа — Знання, 1997. — 742 с.

11. Основи економічної теорії: У 2 кн.: Підручник / За ред. Ю. В. Ніколенка. — К.: "Либідь". 1998. — Книга 1. — 272 с.

12. Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И. П. Фаминского. — М., 1990.

13. Основы предпринимательской деятельности. — М.: Финансы и статистика, 1994.