Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Економічні науки
тут знаходиться 8054 робіт

1. ГРОШОВІ РЕФОРМИ Реферат 25 стр.
2. Грошова маса Реферат 9 стр.
3. Грошова реформа в Україні Реферат 11 стр.
4. Довгостроковий кредит Реферат 7 стр.
5. Загальні теоретичні положення пропозиції грошей Реферат 5 стр.
6. Класифікація грошових реформ Реферат 6 стр.
7. Комерційний кредит Реферат 10 стр.
8. Кредити під цінні папери Реферат 7 стр.
9. Кредити під цінні папери Реферат 6 стр.
10. ЛІЗИНГ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА Реферат 17 стр.
11. Лізинг-кредит Реферат 18 стр.
12. Ломбардний (разовий) кредит Реферат 10 стр.
13. Ломбардний (разовий) кредит Реферат 10 стр.
14. Міжнародний кредит Реферат 11 стр.
15. Методи банківського кредитування Реферат 8 стр.
16. Методи банківського кредитування Реферат 8 стр.
17. Методи регулювання інфляції Реферат 7 стр.
18. Моделі грошових реформ Реферат 19 стр.
19. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізм їх балансування Реферат 12 стр.
20. Мотиви та чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Реферат 8 стр.
21. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Реферат 26 стр.
22. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ Реферат 3 стр.
23. Особливості інфляційного процесу в Україні Реферат 9 стр.
24. Особливості функціонування позичкового капіталу. Ринок позичкових капіталів Реферат 9 стр.
25. Позичковий процент Реферат 6 стр.
26. Поняття грошової системи та її елементи Реферат 15 стр.
27. Попит на гроші Реферат 8 стр.
28. Походження та суть кредиту Реферат 12 стр.
29. Причини інфляції Реферат 15 стр.
30. Пропозиція грошей Реферат 9 стр.
31. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей Реферат 6 стр.
32. Роль банківської системи у формуванні пропозиції грошей Реферат 10 стр.
33. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ Реферат 18 стр.
34. Статус та функції національного банку України Реферат 7 стр.
35. Суть і структура грошового обороту Реферат 8 стр.
36. Суть і структура грошового ринку Реферат 4 стр.
37. Теорії кредиту Реферат 9 стр.
38. Теорії кредиту Реферат 9 стр.
39. Типи грошових систем Реферат 10 стр.
40. ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ Реферат 11 стр.
41. Форми кредиту Реферат 22 стр.
42. Функціональна характеристика і типи кредитних відносин Реферат 4 стр.
43. Митне оформлення зовнішньоекономічної діяльності. Основні митні документи Реферат 2 стр.
44. ВАЛЮТНІ РИЗИКИ І МЕТОДИ ВАЛЮТНОГО СТРАХУВАННЯ Інше 3 стр.
45. Валютні ризики і методи валютного страхування Реферат 5 стр.
46. «Формування прибутку підприємства. Права студента.» Курсова робота 29 стр.
47. Амортизаційні відрахування, як один із видів інвестиційних ресурсів Реферат 12 стр.
48. Аналіз ефективності кредитної діяльності Івано – Франківського відділення №2 ІФФ ПриватБанку Курсова робота 25 стр.
49. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо- Реферат 26 стр.
50. Вільні економічні зони Реферат 28 стр.
51. Види і типи конкуреції Реферат 7 стр.
52. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). Курсова робота 44 стр.
53. Вугільна промисловість України та її проблеми і перспективи розвитку Стаття 13 стр.
54. Головне управлінні сільського господарства і продовольства Інше 10 стр.
55. Гроші та кредит Стаття 22 стр.
56. Грошова система Реферат 18 стр.
57. Грошово – кредитна система України Дипломна робота 6 стр.
58. Діяльність транснаціональних компаній в Україні Дипломна робота 104 стр.
59. Державне регулювання ринкової економіки Курсова робота 42 стр.
60. Економіка Польщі Реферат 19 стр.
61. Економіка Польщі Реферат 18 стр.
62. Економічні зв’язки України з розвинутими країнами світу Курсова робота 38 стр.
63. Загальна оцінка фінансового стану підприємства Реферат 11 стр.
64. Зміни як об'єктивний процес розвитку організації Курсова робота 55 стр.
65. Зміни як об'єктивний процес розвитку організації. Курсова робота 55 стр.
66. Капітал і виробничі фонди Реферат 37 стр.
67. Контракт у зовнішньоекономічній діяльності Реферат 9 стр.
68. Лісова, деревообробна й целюлозно-паперова промисловість Реферат 8 стр.
69. Міжнародна міграція робочої сили Курсова робота 37 стр.
70. Міжнародна міграція робочої сили Курсова робота 37 стр.
71. Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні Реферат 15 стр.
72. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання. Реферат 11 стр.
73. Правове регулювання вексельного обіг в Україні Реферат 28 стр.
74. Предмет, структура і функції економічної теорії Реферат 11 стр.
75. Свопи Реферат 16 стр.
76. Система регулювання ЗЕД в Україні Реферат 13 стр.
77. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій Реферат 7 стр.
78. Сутність оподаткування підприємств і податкова система Інше 60 стр.
79. . Поняття природно-ресурсного потенціалу та його географічна і економічна оцінка Реферат 17 стр.
80. 1. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ Реферат 17 стр.
81. 1. Патентування підприємницької діяльності. 2. Методи боротьби з ухиленням від податків. 3. Ресурсні платежі. Контрольна робота 38 стр.
82. : Структура суспільного в-ва Інше 3 стр.
83. AGREEMENT Інше 4 стр.
84. Consummer press: аналіз рекламних надходжень Реферат 11 стр.
85. CONTRACT Інше 7 стр.
86. CVP-аналіз в аграрному виробництві: проблеми впровадження та переваги застосування Стаття 9 стр.
87. Cанація підприємств Реферат 6 стр.
88. Cанація підприємств Реферат 5 стр.
89. Cанація фірми Реферат 3 стр.
90. Cпівробітництво України з Європейським Союзом (ЄС) у галузі туризму Реферат 17 стр.
91. Cтановлення і перспективи розвитку управління проектами в Україні як необхідні умови економічного зростання Реферат 21 стр.
92. Eконометрична модель з двома змінними Реферат 5 стр.
93. INSIDE MONEY, BUSINESS CYCLES AND STAGFLATION Стаття 17 стр.
94. Russia's Trade Performance in Transition Period Стаття 14 стр.
95. SuperCalc Реферат 4 стр.
96. Western Union Інше 13 стр.
97. « ЦІНА-ЇЇ СУТЬ ТА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ КРАЇНИ» Курсова робота 37 стр.
98. «Нормування антропогенного навантаження» по підприємству: ТОВ „Бучач-цукор» м.Бучач Курсова робота 26 стр.
99. «Організаційна структура управління під-приємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку» на прикладі Центру "Торгпреса" Курсова робота 62 стр.
100. «Приватизація: зміст, цілі, шляхи» Курсова робота 27 стр.