Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

у дослідженнях і літературі про організацію контролю велику увагу приділяють соціальному і поведінковому аспектам контролю.

Соціальний аспект контролю — це те, яким чином особи, причетні до системи управління, реагують на її соціально-економічні принципи. Характер реакції учасників на соціально-економічні параметри системи контролю — важливий показник спроможності керівництва фірми ефективно вирішувати завдання, які стоять перед ним. Якісними ознаками соціального аспекту контролю є: увага до людини, формування умов для розкриття її потенціалу; забезпечення погоджених взаємовідносин працівників у самому процесі виробництва; розробка ефективних шляхів розвитку фірми, які б задовольняли інтереси людей, їх надії і потреби; об'єднання людей навколо загальної мети; створення сприятливого психологічного клімату в колективі.

Як відомо, психологічна реакція людей на умови виробничої діяльності — це чинник, який впливає на результативність управлінської діяльності в усіх її аспектах. Тут можуть мати місце як формальні, так і неформальні, таємні правила поведінки працівників, що встановлені добровільним, часто таємним рішенням. Саме в цьому розумінні соціальний контроль виконує роль зворотного зв'язку, коригуючи психологічний клімат, поведінковий аспект контролю. Останній означає ступінь впливу контрольних функцій менеджменту на поведінку працівника. Він може бути за своїм характером позитивним або негативним. Основними оціночними критеріями поведінкового контролю є характер дій керівників організації, різні регламентації умов поведінки працівників та ін. Завдання професійного менеджера полягає у створенні, опрацюванні ефективних засобів поведінкового контролю, завдяки яким фірма досягатиме вагомого результату в своїй діяльності.

Список використаної літератури

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про власність" // Закони України. - К.: АТ "Книга", 1996. - Т. 1.

3. Закон України від 26 лютого 1991 р. "Про підприємництво" // Там само.

4. Закон України від 1 березня 1991 р. "Про зайнятість населення" / / Там само.

5. Закон України від 27 березня 1991 р. "Про підприємства в Україні" // Там само.

6. Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // Там само.

7. Закон України від 18 червня 1991 р. "Про цінні папери і фондову біржу" / / Там само.

8. Закон України від 25 червня 1991 р. "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16. — Ст. 119.

9. Закон України від 20 грудня 1991 р. "Про податок на додану вартість" // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156.


Сторінки: 1 2 3 4