Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Контроль за додержання правил користування засобами вимірювальної техніки

Контроль за додержання правил користування засобами вимірювальної техніки

План

1. Контроль за додержання правил користування засобами вимірювальної техніки
Вимоги до ЗВТ під час перевірки

2. Опломбування виробничих, складських, торгових приміщень і вимірювальних приладів
Мета опломбування приміщень і несправних ЗВТ
Підстави опломбування приміщень і несправних ЗВТ

3. Тимчасове припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, громадського харчування та послуг
Мета тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі
Підстава для рішення про тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання

4. Упровадження Журналу реєстрації перевірок
Мета впровадження Журналу реєстрації перевірок

Під засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) розуміють технічні засоби, які застосовуються під час вимірювань і мають нормовані метрологічні характеристики (ДСТУ 2681-94 "Метрологія. Терміни та визначення").

Вимоги до ЗВТ під час перевірки

Інспектуючи дотримання правил застосування засобів вимірювання маси (ваги, гирі, вимірювальні інформаційні системи тощо), слід пам'ятати таке. Для здійснення торговельних операцій застосовують ЗВТ, які пройшли:

- державні випробування згідно з ДСТУ 3400-96 "Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляд результатів" та занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні;

- державну метрологічну атестацію згідно з ДСТУ 3215-95 "Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення";

- державну повірку згідно з ДСТУ 2708-94 "Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення".

До користування в торговельній діяльності допускаються ЗВТ, які мають нормовані метрологічні характеристики згідно з технічними умовами та експлуатаційною документацією підприємств-виробників. Забороняється застосування для торговельних операцій засобів вимірювальної техніки побутового призначення.

Для продажу товарів застосовуються ваги з двома відліковими пристроями (один — з боку продавця, другий — з боку покупця). Покази вагів з обох боків не повинні відрізнятись більш як на 0,25 ціни поділки. У вагах, призначених для самообслуговування покупця та фасування товарів, наявність другого відлікового пристрою не обов'язкова.

Для приймання в переробку та закупівлі дорогоцінних металів і ювелірних виробів із них застосовуються лабораторні ваги в межах допустимої похибки не більше ±0,01 грама.

Маса товару, що визначається на вагах, повинна бути в межах, обмежених найменшим та найбільшим значеннями діапазону зважування, зазначених на циферблаті, передній панелі або коромислі вагів конкретного типу.

Забороняється виконувати зважування на настільних циферблатних вагах, установлюючи одночасно гирі на обидві площадки вагів, і визначати масу товару відніманням маси гир. Під час зважування необхідно користуватися найменшою кількістю гир.

Зважування на настільних циферблатних вагах товару, маса якого не більша від найбільшого діапазону зважування по шкалі, виконується безпосередньо за показами стрілки по шкалі без застосування гир. Зважування товару, маса якого більша за покази по шкалі, виконується із застосуванням гир: для вагів з найбільшим значенням діапазону зважування 10кг — 1, 2 та 5 кг; для вагів з найбільшим значенням діапазону зважування 2 кг — 200 г, 500 г та 1 кг.

Після зважування забороняється залишати гирі на площадці ваги. Під час зважування не дозволяється користуватись гирями, типи яких не зазначені в експлуатаційній документації підприємства-виробника вагів.

Товар та гирі необхідно встановлювати на відповідних площадках вагів плавно, без ударів та поштовхів. Фіксувати масу товару на всіх вагах, незалежно від їх типу, необхідно тільки після встановлення показань навантажених вагів.

Під час зважування товару, який відпускається тільки в тару покупця, необхідно попередньо визначити масу тари (в електронних вагах — установити тару на площадку і обнулити ваги), назвати її масу покупцеві та дати можливість покупцеві побачити покази вагів з порожньою тарою.

Забороняється з настільно-циферблатними вагами використовувати зйомні чашки, тара яких не введена у тару вагів. На гирьовий та вантажоприймальний майданчики встановлюється пакувальний матеріал того самого формату, при цьому стрілка вагів повинна бути на нульовій позначці шкали. Після кожного зважування пакувальний матеріал необхідно знімати з вагів, після чого покази вагів також повинні залишатись на нулі.

Нарізання, пакування або розкривання вантажу на площадці (лотку, чашці або платформі) вагів усіх без винятку типів забороняється. Під час зважування товар повинен розташовуватись посередині площадки (чашки, лотка або платформи).

Зважування золота, платини, срібла, металів платинової групи та їх сплавів (у вигляді зливків, стрічки, дроту, виробів, монет, порошків та солей, а також у вигляді лому), дорогоцінних каменів дозволяється тільки на лабораторних електронних вагах 3-го класу точності з виносним електронним відліковим пристроєм (дисплеєм), установленим перед покупцем.

Забороняється застосування лабораторних вагів для прямого продажу дорогоцінних металів без наявності на вагах двох відлікових пристроїв.

Гирі, що застосовуються з вагами, повинні бути очищені від бруду і не мати пошкоджень поверхні та повірочного тавра. Забороняється навішувати або наклеювати на гирі сторонні предмети та наносити написи.

Вимірювання кількості та відпуск рідин, що підлягають продажу, виконуються в одиницях вимірювання об'єму або одиницях вимірювання маси, встановлених міждержавними, державними стандартами або технічними умовами на ці рідини. Вимірювання об'єму рідини із застосуванням мір місткості виконується: > розливного молока, гасу (під час відпуску в тару покупця) — металевими кухлями з номінальною місткістю 250, 500, та 1000 мілілітрів з наповненням рідиною в рівень з краями міри (кухля);

- горілки, горілчаних виробів, коньяку, лікерів, виноградних та плодово-ягідних вин — мензурками для відпуску спиртних напоїв із номінальною місткістю 100 мілілітрів, що мають поділки 50 та 100 мілілітрів, та мензурками з номінальною місткістю 200 мілілітрів, що мають поділки 150 та 200 мілілітрів. Мензурка наповнюється до відмітки відповідного об'єму по нижньому меніску;

- пива, квасу, морсу — скляними мірними кухлями номінальної місткістю 250 та 500 мілілітрів. Рідина наливається у мірний посуд з таким розрахунком, щоб після Осідання піни рівень рідини по нижньому меніску був проти позначки місткості;

- шампанських вин — спеціальними мірними фужерами, що мають визначену місткість та тавро державної повірки;

- соків, коктейлів, газованих напоїв на основі концентратів та фруктових соків (кока-кола, пепсі-кола, фанта, оранж і т. ін.), мінеральної та не мінералізованої питної води — мірними стаканами з номінальною місткістю 200 мілілітрів.

Рідина наливається у мірний стакан з таким розрахунком, щоб після осідання піни рівень рідини по нижньому меніску був проти позначки номінальної місткості.

Вимірювання та відпуск рідини, кількість якої за відповідними нормативними документами вимірюється в одиницях маси (рослинна олія, мед, сметана тощо), дозволяється тільки після її зважування в установленому порядку. Продаж таких продуктів із застосуванням засобів вимірювань об'єму забороняється.

Вимірювання об'єму харчової рідини із застосуванням дозаторів та автоматів здійснюється згідно з вимогами експлуатаційної документації підприємства-виробника.

Під час роботи щодня необхідно перевіряти:

- наявність рідин (сиропу) у резервуарі та наявність вуглекислого газу в балоні;

- герметричність, санітарний стан автомата або дозатора та чистоту їх фільтрів;

- наявність та цілісність пломб з відбитками тавра державної повірки.

Вимірювання кількості рідини із застосуванням паливно- та мастилороздавальних колонок виконується згідно з вимогами експлуатаційної документації підприємства-виробника конкретного типу колонки.

Під час вимірювання палива в ручному режимі та режимі з дистанційним керуванням колонка повинна автоматично встановлювати показання лічильника разової дози у нульове положення. Покази лічильника разової дози повинні залишатись до зняття роздавального крана з кронштейна колонки наступним покупцем. Показання лічильника разової дози та лічильника сумарного обліку повинні бути однаковими.

Після видачі дози оператор зобов'язаний видати покупцеві чек касового апарата із зазначеною кількістю, ціною та вартістю виданого палива.

Вимірювання довжини, площі або об'єму товарів (тканини, листові будівельні матеріали, пиломатеріали) виконується: тканини, ватин — із застосуванням брускового дерев'яного метра; листові будівельні, пиломатеріали — із застосуванням брускового дерев'яного метра або металевої лінійки довжиною 1 метр.

У разі виявлення причин, що роблять ЗВТ непридатними до застосування, необхідно негайно припинити торговельні операції до усунення причин непридатності та проведення державної повірки.

Опломбування виробничих, складських, торгових приміщень і вимірювальних приладів

Мета опломбування приміщень і несправних ЗВТ

Опломбування приміщень і несправних засобів вимірювання здійснюється з метою недопущення дальшого порушення суб'єктом господарювання прав споживачів та забезпечення належного контролю за усуненням ним виявлених перевіркою недоліків, а також для запобігання несанкціонованому їх використанню під час перевірки чи після неї.

Службові особи державних органів у справах захисту прав споживачів повинні керуватись Інструкцією про порядок опломбування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки вимірювальних приладів, затвердженою наказом Держспоживзахисту від 13.02.96 №5 і зареєстрованою в Мін'юсті України 27.03.96 за № 145/1170. Вимоги Інструкції поширюються на підприємства (їх об'єднання), установи, організації незалежно від форм власності, громадян-підприємців, на іноземних юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг.

Підстави опломбування приміщень і несправних ЗВТ

Підставою для опломбування є:

- припис державного органу в справах захисту прав споживачів про тимчасове припинення діяльності суб'єкта господарювання в цілому або роботи його окремих структурних підрозділів, в якому передбачено здійснення заходів до опломбування приміщень, акт


Сторінки: 1 2 3