Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Маркетинг
тут знаходиться 89 робіт

1. Інфраструктура товарного обігу у взаємозв'язку з маркетинговою діяльністю підприємств на товарному ринку Реферат 20 стр.
2. Будова, улаштування і проектування роздрібних торговельних підприємств Реферат 12 стр.
3. Взаємозв'язок концепцій логістики і маркетингу Реферат 13 стр.
4. Види оптових підприємств та їх класифікація Реферат 8 стр.
5. Визначення потреби в товарах, точки замовлення і порядок оформлення замовлення Реферат 12 стр.
6. Дослідження поведінки покупців Реферат 12 стр.
7. Електронна торгівля Реферат 10 стр.
8. Ефективність використання торгових площ магазинів Реферат 10 стр.
9. Ефективність функціонування роздрібної мережі Реферат 7 стр.
10. Загальна характеристика економічних відносин, які виникають між партнерами у сфері товарного обігу Реферат 22 стр.
11. Закупівельна логістика. Керування постачаннями Реферат 42 стр.
12. Закупівля товарів за державні кошти Реферат 10 стр.
13. Засоби масової інформації (ЗМІ) Реферат 24 стр.
14. Збутова логістика. Вибір каналів розподілу Реферат 23 стр.
15. Керування замовленнями в комерційній логістиці Реферат 14 стр.
16. Класифікаційні форми економічного контролю в Україні Реферат 16 стр.
17. Комерційні посередники в інфраструктурі товарного ринку Реферат 55 стр.
18. Консалтингові посередники, діяльність адміністрації Реферат 33 стр.
19. Контроль за додержання правил користування засобами вимірювальної техніки Реферат 13 стр.
20. Контрольні перевірки додержання правил торговельного обслуговування Реферат 15 стр.
21. Концентрація і спеціалізація роздрібної мережі Реферат 15 стр.
22. Логістичні інформаційні системи Реферат 13 стр.
23. Маркетингове забезпечення оптових закупівель товарів Реферат 10 стр.
24. Маркетинговий аналіз ринку. Служба маркетингу у фірмі Реферат 17 стр.
25. Мерчендайзинг Реферат 26 стр.
26. Методи активізації продажу товарів Реферат 8 стр.
27. Механізація й автоматизація технологічного процесу на підприємствах оптової торгівлі Реферат 23 стр.
28. Обладнання для пакетування і зберігання товарів на оптових підприємствах Реферат 11 стр.
29. Організаційні моделі в системі торгівлі Реферат 15 стр.
30. Організаційна побудова і розвиток роздрібної торговельної мережі Реферат 8 стр.
31. Організаційна побудова роздрібних торговців Реферат 10 стр.
32. Організація і технологія відбору та відпуску товарів зі складу Реферат 11 стр.
33. Організація і технологія приймання товарів на складі Реферат 26 стр.
34. Організація і технологія розміщування та зберігання товарів на складах Реферат 22 стр.
35. Організація Інтернет-магазину Реферат 9 стр.
36. Організація оптових закупівель товарів та їх документальне оформлення Реферат 11 стр.
37. Організація оптової торгівлі Реферат 19 стр.
38. Організація оптового продажу товарів Реферат 13 стр.
39. Організація пересувної торгівлі Реферат 13 стр.
40. Організація продажу товарів у магазинах Реферат 36 стр.
41. Організація тарних операцій у торговельних підприємствах Реферат 13 стр.
42. Організація товаропостачання і доставки товарів оптовим покупцям Реферат 17 стр.
43. Організація торгівлі на ринках Реферат 17 стр.
44. Організація торгівлі як галузь знань Реферат 10 стр.
45. Організація торгово-технологічного процесу в магазині Реферат 6 стр.
46. Організація торгово-технологічного процесу на підприємствах оптової торгівлі Реферат 14 стр.
47. Організація транзитної поставки товарів Реферат 13 стр.
48. Організація централізованого завезення товарів Реферат 16 стр.
49. Особливі форми продажу товарів Реферат 12 стр.
50. Особливості закупівель товарів у іноземних фірм Реферат 15 стр.
51. Особливості організації роботи продовольчих і непродовольчих ринків Реферат 12 стр.
52. Підйомно-транспортне обладнання складів та його використання для механізації складських операцій Реферат 17 стр.
53. Перспективи розвитку логістики Реферат 9 стр.
54. Позамагазинні форми продажу товарів Реферат 15 стр.
55. Поняття, склад і структура суб'єктів системи роздрібної торгівлі Реферат 11 стр.
56. Порядок укладання договорів Реферат 14 стр.
57. Правові та організаційні засади захисту прав споживачів Реферат 19 стр.
58. Психологічні аспекти процесу продажу товарів Реферат 18 стр.
59. Реєстратори розрахункових операцій і правила їх експлуатації Реферат 21 стр.
60. Рекламні посередники в інфраструктурі товарного ринку Реферат 18 стр.
61. Розміщування і викладання товарів Реферат 14 стр.
62. Розрахунок потреби в складській площі і місткості Реферат 11 стр.
63. Роль тари та упаковки в організації торгово-технологічних процесів, основні вимоги, види, якість тари Реферат 14 стр.
64. Система торговельних послуг Реферат 11 стр.
65. Складське господарство оптового підприємства Реферат 23 стр.
66. Стратегія і тактика логістики Реферат 10 стр.
67. Стратегія створення і надання системи послуг у підприємствах торгівлі Реферат 16 стр.
68. Структура маркетингу. Міжнародний маркетинг Реферат 8 стр.
69. Структурна перебудова торгівлі Реферат 11 стр.
70. Сутність інфраструктури товарного ринку Реферат 23 стр.
71. Сутність маркетингу та його основні види. Реферат 9 стр.
72. Сутність та основні концепції маркетингу Реферат 12 стр.
73. Теоретичні засади організації торгівлі Реферат 19 стр.
74. Теоретичні основи логістики Реферат 11 стр.
75. Технологічні аспекти організації процесу товаропостачання Реферат 8 стр.
76. Технологія приймання і зберігання товарів у магазинах Реферат 37 стр.
77. Торговельне немеханічне обладнання магазинів Реферат 13 стр.
78. Транспортне, тарне та технічне забезпечення технологічних процесів у оптовій торгівлі Реферат 29 стр.
79. Улаштування і планування неторговельних приміщень Реферат 11 стр.
80. Форми і методи закупівель товарів у вітчизняного виробництва Реферат 12 стр.
81. Формування асортименту та управління ним у магазині Реферат 15 стр.
82. Формування асортименту товарів у магазинах Реферат 15 стр.
83. Формування системи торговельного обслуговування на ринку товарів та послуг Реферат 16 стр.
84. Функції елементів інфраструктури та їхні особливості за економічних умов, що сформувалися в Україні Реферат 18 стр.
85. Характеристика і правила експлуатації вимірювального обладнання Реферат 21 стр.
86. Характеристика основних видів, типів і форматів роздрібних торговців Реферат 14 стр.
87. Характеристика основних елементів інфраструктури сучасного товарного ринку Реферат 19 стр.
88. Холодильне обладнання роздрібних підприємств Реферат 18 стр.
89. Ярмарково-базарна торгівля Реферат 11 стр.
Сторінки: [1]