Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Контрольні перевірки додержання правил торговельного обслуговування

Контрольні перевірки додержання правил торговельного обслуговування

План

1. Проведення відбору зразків товарів для перевірки їхньої якості
Мета відбору зразків товарів
Зміст акта відбору зразків товарів

2. Контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами
Основні вимоги до контрольної перевірки правильності розрахунку зі споживачами
Послідовність контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами
Особливості перевірки фактичної кількості, міри, маси й обсягу товарів

3. Перевірка суб'єктів підприємництва працівниками Держцінінспекції
Зміст посвідчення, виданого на перевірку цін
Зміст акта, складеного за результатами перевірки цін

4. Перевірка ведення Книги відгуків і пропозицій
Книга відгуків і пропозицій

Проведення відбору зразків товарів для перевірки їхньої якості

Мета відбору зразків товарів

Відбір зразків товарів провадиться з метою визначення відповідності їх якісних показників вимогам державних і галузевих стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, що діють на території України.

Основні вимоги до відбору в суб'єктів господарювання — підприємств, установ, організацій — незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, зразків товарів для перевірки їхньої якості визначені "Порядком відбору у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості". Цей Порядок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2.04.94 № 215.

Відбір зразків товарів для перевірки їхньої якості провадиться службовою особою Держспоживстандарту, яка має відповідне посвідчення, у присутності особи, що здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послуги), та, за можливості, представника суб'єкта господарювання, що перевіряється, і оформлюється актом відбору зразків (проб) товарів. Продавець (виконавець) і представник суб'єкта господарювання повинні створити належні умови для виконання робіт, пов'язаних з відбором зразків товарів.

Зміст акта відбору зразків товарів

В акті зазначається кількість відібраних зразків товарів (за масою, мірою, обсягом), для якого виду досліджень вони відібрані та за якими показниками проводитиметься їх дослідження, а також робиться запис про заборону реалізації (відвантаження) партії товарів, з якої відібрано зразки, до отримання результатів дослідження. У разі перевірки якості товарів, що швидко псуються або з терміном придатності, що минає, відбір зразків здійснюється, як правило, без заборони реалізації (відвантаження) партії товарів, з якої відібрано зразки.

Акт складається у трьох примірниках і підписується службовою особою, яка проводила відбір зразків товарів, а також продавцем (виконавцем) і представником суб'єкта господарювання у разі його присутності під час перевірки. Перший примірник залишається у службової особи, другий додається до відібраних зразків товару, третій залишається у продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарювання.

Продавець (виконавець), представник суб'єкта господарювання мають право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду з результатами перевірки і дати відповідні пояснення. У разі відмови продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарювання підписати акт службова особа, яка проводила відбір зразків товару, робить запис в акті про те, що зазначені особи ознайомлені зі змістом акта і від його підписання відмовилися.

Кількість зразків товарів (за масою, мірою, обсягом), що відбираються для проведення дослідження, визначається відповідними нормативними документами, а щодо імпортних товарів — нормативними документами на аналогічні вітчизняні товари.

Під час перевірки якості технічно складних і великогабаритних товарів дозволяється відбір для дослідження їхніх складників без пошкодження основного виробу.

У тих випадках, коли в нормативних документах передбачено за негативних результатів дослідження таких товарів повторне проведення відбору їх зразків, дозволяється відразу відбирати зразки в подвійній кількості, про що робиться запис в акті відбору зразків (проб) товарів.

Відібрані зразки товарів упаковуються на місці, відбору в присутності продавця (виконавця), представника суб'єкта господарювання у разі його присутності під час перевірки й опломбовуються або опечатуються службовою особою, яка надсилає їх до лабораторії для дослідження.

В окремих випадках опломбовані або опечатані зразки товарів залишаються у продавця (виконавця) чи представника суб'єкта господарювання для тимчасового відповідального зберігання, про що робиться запис в акті відбору зразків (проб) товарів.

Умови зберігання і транспортування відібраних зразків товарів не повинні погіршувати їхню якість. За збереження і своєчасність доставки товарів для дослідження відповідає службова особа, що їх відбирала.

Контрольні перевірки правильності розрахунків зі споживачами

Контрольна перевірка проводиться з метою встановлення відповідності отриманої продавцем (виконавцем) плати за реалізований споживачеві товар (замовлену, надану послугу) справжній його вартості, як правило, способом негласної контрольної закупівлі товару (замовлення, одержання послуги).

Основні вимоги до контрольної перевірки правильності розрахунку зі споживачами

Основні вимоги до контрольної перевірки правильності розрахунку зі споживачами за надані послуги та реалізовані товари суб'єктами господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг незалежно від форм власності на території України визначені "Порядком проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари", який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2.04.94 № 215.

Контрольна перевірка провадиться службовою особою Держспоживстандарту, яка має відповідне посвідчення, в присутності особи, що здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послугу), та, за можливості, представника суб'єкта господарювання, що перевіряється, і оформлюється актом контрольної перевірки.

До участі в контрольній перевірці службова особа може залучати представників громадських організацій та споживачів, за їхньою згодою. Службова особа перевіряє фактичну кількість, міру, масу, обсяг, якісні показники, ціну і вартість цього товару (послуги), правильність підрахунку й остаточного розрахунку за реалізований товар (замовлену, надану послугу).

Контрольна перевірка може провадитися способом перевірки службовою особою справжньої вартості товару (послуги), що реалізований (замовлена, надана) споживачеві, після остаточного розрахунку продавця (виконавця) з ним за придбаний товар (замовлену, одержану послугу) за згодою споживача, а також способом перевірки підготовлених до продажу товарів, попередньо розфасованих у суб'єкта господарювання, що перевіряється.

Оголошення про контрольну перевірку провадиться службовою особою відразу після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги), проведення грошового розрахунку та видачі касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги).

Якщо продавцем (виконавцем) не видано касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу (замовлення, надання послуги), оголошення про контрольну перевірку проводиться після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги) та грошового розрахунку.

Товари, закуплені для контрольної перевірки, повинні залишатися, як правило, на місці (прилавку, у вузлі розрахунку тощо). У разі потреби товари можуть бути перенесені для перерахування їх кількості (переважування, перемірювання) в інше місце лише в присутності продавця, що здійснив їх продаж, та, за можливості, представника господарювання суб'єкта, що перевіряється.

Перевірка фактичної кількості товару провадиться способом його перерахування, а міри, маси та обсягу — переважування (перемірювання) вимірювальними приладами та іншими засобами вимірювання згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

Перевірка якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару здійснюється органолептичним методом, у разі потреби відбираються в установленому порядку його зразки (проби) для перевірки їх якості, за результатом якої приймається відповідне рішення.

Перевірка цін (тарифів) на товари (послуги) провадиться способом визначення:*

відповідності цін (тарифів) прейскурантам (калькуляційній картці тощо);*

правильності обґрунтування цін (тарифів) та дотримання нормативних актів щодо ціноутворення;*

достовірності наданої споживачам інформації про ціни (тарифи) на товари (послуги), правильності застосування цін при продажу товарів.

Перевірка підрахунку й остаточного розрахунку справжньої вартості закуплених для контролю товарів (замовлених, наданих послуг) здійснюється шляхом визначення правильності грошових розрахунків і підрахунку суми фактичної вартості всіх закуплених товарів (наданих послуг).

Послідовність контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами

Контрольна перевірка правильності розрахунків зі споживачами провадиться в такій послідовності:

а) визначення:

- правильності заповнення касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу товару (надання послуги), та грошового розрахунку;

- правильності реалізації товару (надання послуги) за кількістю, мірою, масою, обсягом;

- якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару (послуги); стану дотримання та правильності застосування цін;

- суми справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги);

б) зіставлення справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги) з одержаною продавцем (виконавцем) платою;

в) складання за наслідками контрольної перевірки акта форми № 3 та форми № 4, що затверджені наказом Держспоживзахисту від 17.09.97 № 50.

У разі виявлення недоліків на будь-якому етапі контрольної перевірки службова особа складає проміжний акт, який підписується особою, що допустила порушення, та представником суб'єкта господарювання, що перевіряється (у разі його присутності під час перевірки).

Форма проміжного акта контрольної перевірки правильності розрахунків за реалізовані товари (форма № 4) затверджена наказом Держспоживзахисту від 17.09.97 №50.

За результатами перевірки додержання правил торговельного обслуговування службові особи органів Держспоживстандарту на підставі статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" мають право давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів.

Особливості перевірки фактичної кількості, міри, маси й обсягу товарів

Перевірка фактичної кількості, міри, маси й обсягу товарів, закуплених для контролю, має деякі особливості.

Контрольною перевіркою встановлюється фактична (чиста) кількість, міра, маса, обсяг товарів, закуплених для контролю.

Продовольчі товари, що не> мають промислової упаковки, у разі переважування (перемірювання) на вимогу службової особи звільнюються продавцем


Сторінки: 1 2 3