Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Організація Інтернет-магазину

Організація Інтернет-магазину

План

1. Види торгівлі поштою

2. Організація виконання замовлень

Організація Інтернет-магазину для роботи у режимі on-line має свої особливі підходи тому вимагає виваженості і комплексності на всіх стадіях.

Вихідним етапом такої організації є аналіз зовнішнього середовища і обґрунтування доцільності створення такого магазину. Для другого етапу характерно безпосередньо створення магазину. Третій, заключний етап, охоплює процедури реєстрації і оформлення магазину.

Отже І етап має аналітичний-характер. Господарюючого суб'єкта цікавить, насамперед, яка вигода з Інтернет — магазину, з якими витратами його можна створити і утримати, чи дозріли умови і передумови для організації Інтернет — магазину, які терміни окупності коштів? Для відповіді на ці питання проробляється структура комерційного бізнесу, вивчається контингент покупців, їх потреби, визначається асортимент і профіль майбутнього магазину, схеми просування товару, механізм фінансово-розрахункових операцій, доставки товару, виконуються інвестиційні розрахунки.

Першим кроком підготовчого етапу повинно бути аналіз середовища комерційного бізнесу. Насамперед, визначається кількість конкурентів, тенденції розвитку конкуренції, умови розвитку електронної торгівлі. Слід зауважити, що кількість електронних магазинів у кібернетичному просторі України незначна. Не більше 500 українських електронних магазинів функціонують нині на українському електронному ринку. Правда, в останні роки спостерігається інтенсивне їх зростання — 150—200 магазинів за рік. Цьому сприяє розширення аудиторії. Якщо у 2000 році кількість українських користувачів мережі Інтернет складало 750 тисяч чоловік, то на початку 2004 року вона збільшилася у 3 рази. Стимулюючи на електронну торгівлю впливає також зміцнення електронно-комунікаційної бази, апаратного забезпечення, правового регулювання.

Другий крок — це визначення асортименту і профілю магазину. Ідеальним товаром для Інтернет — торгівлі є компакт-диски, відеокасети, комп'ютерні програми, інформація оскільки не вимагають доставки та інших операцій характерних для матеріалізованого товару. Однак саме в цьому секторі ринку спостерігається інтенсивна конкуренція і серйозні бар'єри входження нових суб'єктів. Інші товари також мають свою специфіку: одяг, взуття вимагають примірки, ліки — термінової доставки, продукти харчування мають обмеження по термінам зберігання. Орієнтиром для визначення асортименту майбутнього магазину може слугувати структура, яка склалася на практиці. Так частка on-line продаж у загальному обороті аналогічних груп товарів за даними TNS Interactive складає: книги — 25 %, компакт-диски, відеокасети — 13 %, продтовари — 8 %, ювелірні вироби — 5 %, автомобілі — 2 %, білети (театр, кіно, на транспорт) — 9 %, туристичні послуги — 5%.

Структура продаж товарів на українському електронному ринку дещо інакша (рис. 21.5).

Рис. 21.5. Структура товарообігу електронної торгівлі (В2С) України

1 — електроніка; 2 — мобільний зв'язок; 3 — фототехніка; 4 — книги; 5 — товари особистого користування; 6 — комп'ютери; 7 — музика, фільми; 8 — одяг, взуття

Третій крок пов'язаний з інвестиційними розрахунками тобто визначенням витрат. Найбільш специфічними в цьому плані є визначення вартості Web-вітрини, Wcb-каталогу, програмного забезпечення. В цілому на українському ринку на такі послуги склалися приблизно таки ціни:*

розробка дизайну Web-сайта, змісту вітрини і каталогу магазину до 2 тис. дол. США*

розробка програмного забезпечення*

Інтернет-магазину 0,5—5 тис. дол.*

апаратне забезпечення 1,5—2,0 тис. дол.*

комунікаційне забезпечення 1,0—1,5 тис. дол.*

оплата праці персоналу (в місяць) 0,5—1,5 тис. дол.*

реєстрація, доменне ім'я, обслуговування 0,3—0,4 тис. дол.*

обслуговування платежів, розрахунків (місяць) 0,1 тис. дол.

Для старту повно функціонального магазину потрібно не менше 5-8 тис. дол. США. Ця сума може бути збільшена у 1,5—2 рази. Все залежить від вибору варіанту створення магазину, тобто від підходів на другому етапі організації.

На II етапі організації Інтернет — магазину завдання мають більш складний і багатоваріантний характер. Існують такі варіанти створення Інтернет — магазину:

- замовлення сторонній організації на розробку інструментів і програмного забезпечення Інтернет — магазину;

- придбання готових типових рішень;

- оренда Інтернет — магазину;

- купівля готового Інтернет-магазину;

- відкриття сторінки в електронному торговельному ряді;

- створення магазину власними силами.

Створення Інтернет-магазину на замовлення доцільно у тих випадках колі необхідно вирішувати нетипові завдання, організувати нестандартні схеми товарних і грошових потоків, впроваджувати нові технології, апробувати теоретичні розробки. Цей варіант дорогий. Він використовується якщо наявні типові рішення не можуть забезпечити розв'язку нестандартних завдань в крупних і складних проектах. Отже замовлення характерно для мережі крупних об'єктів Інтернет-торгівлі.

Для створення середніх та малих Інтернет-магазинів доцільно закупити готові типові рішення. Типові рішення містять основні елементи повно функціонального магазину. їх вартість доступна для більшості суб'єктів ринку. Разом з тим цей варіант вимагає додаткових витрат на адаптацію програми під завдання конкретного магазину, а можливості тут обмежені, придбання сервера, налагодження інфраструктури. Основними покупцями типових рішень виступають фірми, компанії, які мають відношення до інформаційних технологій і володіють Інтернет інфраструктурою.

Оренда Інтернет-магазину вважається оптимальним варіантом для реалізації більшості проектів в електронній торгівлі. В оренду здаються або програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс. Як правило, орендодавцем виступає провайдер електронної комерції. З одного боку це позитивно, оскільки він адаптує програмне забезпечення під замовника і надає широке коло послуг. З другого боку — оренда супроводжується нав'язуванням послуг і нестабільністю тарифів.

Варіант оренди вибирають підприємці які:—

не мають достатньо стартового капіталу, а намагаються отримати якісні послуги;—

апробують себе на електронному ринку.

Отже основний позитив оренди — низькі витрати і незначний ризик.

Для III етапу організації характерна низка процедур пов'язаних з реєстрацією, оформленням, рекламою. Будь-який Інтернет — магазин повинен мати ім'я. Для нього існує система домен ім'я (DNS) яка дозволяє побудувати доменне ім'я різних рівнів залежно від бажання підприємця.

Система DNS представлена нині наступними складовими:

Нові позатеріторіальні домени які знаходяться у стадії розгляду для затвердження:

Повністю назва Інтернет — магазину може мати такий вигляд: www.start.ua або start.com. Може бути і такий варіант: www.start.com.ua.

У назві start угадується профіль магазину — спорттовари, ua і com відповідно вказують на країну і комерційну функцію. Проте найбільш раціональною слід вважати назву — www.start.com оскільки містить достатньої інформації для покупця.

Після того як ім'я вибрано його слід перевірити чи воно вільне і не дублюється. Це можна зробити на сервері будь — якого реєстратора доменів. Якщо ім'я вільне слід приступати до реєстрації. Для цього необхідно:

- знайти підходящий реєстратор зарубіжний або вітчизняний, оскільки ціни за послуги реєстрації різні (www.intmic.net США 70—90 дол.; Ru Center 20—35 дол., main.ukrcom.khczson.ua —100 дол. і т. д.)

- заповнити реєстраційну форму прямо на сайті реєстратора і внести оплату пластиковою карткою. Після оплати доменне ім'я переходить у розпорядження магазину.

Слід зазначити, що зареєстроване ім'я закріплюється лише на визначний термін — місяць, рік, 5 років. Тому по закінченню такого терміну його слід відновити.

Функціонування Інтернет-магазину

Для повнофункціонального Інтернет-магазину характерна складна система взаємопов'язаних операцій, методів, прийомів, які формують технологічний процес. В цілому такий процес складається з шести фаз (рис. 20.6).

Як видно з рис. 21.6 кожна фаза торгово-технологічного процесу мас чітке електронне забезпечення.

Перша фаза — ознайомлення з магазином і вітриною є надзвичайно важливою у емоціонально-психологічному плані для покупця і в економічному для магазину. Вона забезпечується продуманою Web-вітриною. Саме Web- вітрина несе інформаційне, рекламне навантаження і формує подальшу поведінку покупця.

Як правило, покупця цікавить, що продається, яка система оплати, який порядок доставки, деякі реквізити магазину (адреса, контактні телефони). Якщо покупець постійний, то звертає увагу також на нові поступлення, зміни, рекламу. Всі ці відомості покупець повинен отримати оперативно протягом 3-5 переміщень по Web- ; ("вузлу...

Друга фаза — пошук товару забезпечується Web-каталогом, який виконує дві функції систематизації асортименту товарів і навігації. Асортимент товарів у каталозі:*

може бути згрупований за товарознавчими ознаками, тобто поділений на класи, групи, підгрупи, види, різновиди;*

класифікований за критерієм призначення;*

об'єднаний залежно від фірм виробників;*

представлений символами, тобто піктограмами.

Рис. 21.6. Основні фази технологічного процесу електронного продажу

Програма навігації сприяє пошуку необхідного товару за різними критеріями, що прискорює цей процес і крім того, дозволяє здійснити порівняльний аналіз ідентичних товарів різних фірм. Рейтингове порівняння необхідне покупцям. Воно можливе тільки в умовах електронної торгівлі.

Таким чином, чітка систематизація і навігація з конкретною інформаційною підтримкою зумовлює суттєві; переваги електронної торгівлі в процесі торговельного обслуговування.

Третя фаза — отримання інформації про товар дещо перекликається з попередньою фазою. Повну і достовірну інформацію про товари покупець може отримати шляхом ознайомлення з інформацією, яка розміщена в каталозі поза межами каталогу але легкодоступна для покупця. Додаткова інформація, а також поради покупцю може надаватися через систему інтерфейсу. Все це можна отримати швидше ніж у продавця-консультанта в традиційних магазинах.

Четверта фаза — відбір товару мас ряд особливостей характерних лише для електронної торгівлі:

¦ покупець "укладає" товар у віртуальний кошик, де він має можливість візуально прослідкувати структуру покупки, а саме кількість товару, ціпу, суму, розмір знижки та вартість доставки;

¦ якщо у покупця виникає бажання зменшити розмір покупки то автоматично зменшуються усі параметри, тобто вартість кошику перераховується;

¦ з електронною корзиною в Інтернет-магазині синхронно спрацьовує система регулювання запасів, їх поповнення,


Сторінки: 1 2