Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Технологічні аспекти організації процесу товаропостачання

Технологічні аспекти організації процесу товаропостачання

План

1. Завдання і напрями проектування технології товаропостачання

2. Індустріальні технології товаропостачання роздрібної торговельної мережі

3. Управління товаропостачанням роздрібної торговельної мережі

Завдання і напрями проектування технології товаропостачання

Ефективність системи товаропостачання залежить від прийнятих технологічних рішень. Технологічна частина проекту організації товаропостачання охоплює питання розробки та впровадження технологічних схем процесу товаропросування на стадії доведення товарів до магазинів, складання переліку та послідовності виконання операцій, визначення складу та кількості технічних і транспортних засобів, необхідних для здійснення всіх видів робіт, а також визначення витрат пралі на їх виконання.

Для організації технологічного процесу товаропостачання важливе значення має вибір транспортних засобів, який здійснюють з врахуванням техніко-економічних показників окремих типів автомобілів (габарити кузова, номінальна вантажопідйомність, швидкість руху).

Для перевезення більшості товарів, які не бояться впливу зовнішнього середовища (атмосферні опади, температура повітря та ін.), використовують автомобілі з відкритими універсальними кузовами; перевезення товарів, які потребують захисту від чинників зовнішнього середовища, здійснюють в автомобілях зі спеціальними кузовами. Зокрема, для перевезень хліба і хлібобулочних виробів застосовують автомобілі середньої і малої вантажопідйомності зі спеціальними кузовами, пристосованими для укладання в них лотків із хлібом на спеціальних пристосуваннях (рейки-направляючі); для перевезень наливних товарів без тари (пиво, квас, молоко) застосовуються автомобілі зі спеціальним кузовом типу "цистерна" (щоправда, в даний час обсяги таких перевезень істотно скоротилися); для перевезень товарів з обмеженими термінами реалізації, які потребують дотримання низьких температур, використовуються автомобілі з ізотермічними кузовами або рефрижераторним устаткуванням; для перевезень більшості непродовольчих товарів – автомобілі різної вантажопідйомності з закритими кузовами (типу "фургон").

Як товароносії у процесах товаропостачання можуть застосовуватися різні види тари, зокрема спеціальні контейнери на колесах невеликої вантажопідйомності, тара-обладнання, інвентарні багатооборотні ящики, м'яка тара (брезентові мішки) тощо.

Розробка технологічної частини повинна передбачати впровадження прогресивних технологічних схем товаропостачання, що ґрунтуються на застосуванні взаємопов'язаних транспортних систем, які передбачають застосування тари-обладнання або малогабаритних автомобільних колісних контейнерів. Застосування таких індустріальних товароносіїв створює можливості для механізації трудомістких процесів на складах і в магазинах, скорочує затрати часу на виконання завантажувальних, розвантажувальних робіт і операцій внутрішньо-магазинного переміщування товарів, спрощує приймання товарів за кількістю в магазинах.

Індустріальні технології товаропостачання роздрібної торговельної мережі

Вітчизняний досвід впровадження індустріальних систем товаропостачання найбільшою мірою пов'язаний із застосуванням як товароносіїв тари-обладнання на колісній та стійковій основі та створенням т. зв. опорних комплексів, які об'єднували у своєму складі постачальників, мережу магазинів і транспортні підприємства. Найчастіше такі опорні комплекси створювалися за схемами: "оптова торгова база — торговий зал магазину", "хлібозавод — торговий зал магазину", "овочекар-топлесховище — торговий зал магазину", "промислове підприємство — торговий зал магазину". Індустріальна технологія товаропостачання з використанням тари-обладнання найбільш зручна при завезенні у магазини таких товарів, як хліб і хлібобулочні вироби, плодоовочева продукція, бакалійні товари та ін. Під час завезення непродовольчих товарів як товароносій можна ефективно застосувати малогабаритні автомобільні колісні контейнери, в яких одночасно можуть укладатися товари різних груп і в споживчій тарі, і в укрупненому вигляді (упаковками).

Під тарою-обладнанням розуміють технічний засіб, призначений для укладання, транспортування, тимчасового зберігання і реалізації з нього товарів покупцям у торговому залі магазину за методом самообслуговування.

В малогабаритних автомобільних колісних контейнерах товари завозяться у магазини, але не реалізовуються з них в торговому залі, а викладаються на відповідне обладнання або розміщуються на зберігання в спеціальних приміщеннях.

Технологічна схема процесу товаропостачання з використанням тари-обладнання (контейнера) включає такі операції:

> комплектування на складі товарного асортименту для конкретного магазину та укладання його в тару-обладнання;

> закривання чохла та пломбування тари-обладнання;

> переміщування і передача завантаженої тари-обладнання та супровідних документів у експедиційний склад;

> групування тари-обладнання за прийнятими маршрутами;

> оформлення передачі тари-обладнання з товарами водіям автомобілів (експедиторам), що обслуговують маршрут;

> завантаження і закріплення тари-обладнання в кузові автомобіля;

> перевезення товарів;

> вивантаження тари-обладнання в пункті призначення і переміщення її в торговий зал або в зону приймання товарів у магазині;

> оформлення завдання-приймання тари-обладнання з товарами;

У приймання, завантаження і перевезення порожньої тари-обладнання. Впровадження цієї схеми залежить від технічної готовності підприємств роздрібної торгівлі до отримання товарів у тарі-обладнанні, наявності транспортних засобів з вантажопідйомними бортами, перегляду структури і послідовності виконання складських та експедиційних операцій на підприємствах-постачальниках і торгово-технологічного процесу в магазинах. Важливою передумовою для застосування даної технології товаропостачання є виробництво товарів промисловими, переробними, сільськогосподарськими підприємствами у фасованому вигляді (у споживчій тарі, дрібними упаковками) або ж організація фасування відповідної продукції на спеціальних дільницях чи складах підприємств-постачальників.

Основними технічними засобами для виконання технологічних операцій при застосуванні індустріальної технології товаропостачання є тара-обладнання (типів ТОК, ТОС) або малогабаритні автомобільні колісні контейнери, автомобілі з кузовами типу "фургон", оснащені гідравлічними вантажопідйомними бортами, зрівнювальні підйомні майданчики, розвантажувальні пристрої або підйомні столи біля магазинів та ін.

Кількість потрібних одиниць тари-обладнання в найзагальнішому вигляді розраховується за формулою:

де УОзаг — загальний обсяг всіх товарів, що піддягають завезенню; Єт-о — ємність одиниці тари-обладнання; Об — оборотність одиниці тари-обладнання.

Кількість автомобілів визначається з урахуванням відстані до пункту призначення, часу виконання одного рейсу та продуктивності автомобіля.

На жаль, останнім часом через низку обставин індустріальна технологія товаропостачання, попри свої переваги та високу ефективність, у вітчизняній торгівлі практично не застосовується.

Прогресивним напрямом у впровадженні індустріальних технологій товаропостачання є розвиток пакетних перевезень вантажів, при яких з однойменних товарів на основі плаского піддона формуються вантажні пакети, які завозяться від постачальника в магазин і з допомогою спеціального підйомно-транспортного обладнання встановлюються безпосередньо в торговому залі великих магазинів самообслуговування (супер- та гіпермаркетів).

На маршрутах, які не готові до використання прогресивних товароносіїв, застосовують інші технологічні схеми, які відрізняються за видами товарних груп і торговельних систем.

Традиційна технологічна схема доставки товарів у роздрібну торговельну мережу передбачає використання спеціальної багатооборотної тари (дерев'яних ящиків (бочок), металевих ящиків (бочок), бідонів, картонних ящиків, паперових і тканинних мішків та ін.).

Кожна з таких схем включає різні операції, потребує неоднакового набору технічних засобів і затрат праці. Тому під час розробки технології товаропостачання необхідно передбачати уніфікацію технологічних схем, що дозволятиме підвищувати ефективність системи товаропостачання.

Управління товаропостачанням роздрібної торговельної мережі

Рівень управління процесом товаропостачання впливає на його плановість, ритмічність і оперативність. Кваліфікований аналіз інформації про хід реалізації товарів, обсяги й структуру запасів товарів у роздрібній торговельній мережі дозволяє отримати необхідні дані про стан торгівлі, більш обґрунтовано розробляти замовлення на виробництво і поставку товарів народного споживання, оперативно регулювати товарні потоки.

Операції, що виконуються в процесі товаропостачання, мають певний кількісний вимір, що дозволяє широко застосовувати в управлінні і плануванні математичні методи з використанням ЕОМ. Для цього необхідно організувати чітку систему інформаційного зв'язку між постачальниками, складами, роздрібними торговельними підприємствами і транспортними підприємствами на основі уніфікації форм документів та системи збору інформації.

Підвалини управління процесами товаропостачання закладаються під час розроблення технологічних карт, які являють собою графіки, що об'єднують найважливіші складові елементи ЦЗТ. В такій карті вказується не лише день доставки товарів, а й номер автомобіля, години завезення, обсяги завезення товарів, інші нормативні дані, на основі яких можна перевірити виконання встановленого графіка з точністю до 15—20 хв. Відхилення від графіка на окремих маршрутах дає можливість установити причини і внести відповідні корективи.

Важливою умовою підвищення ефективності товаропостачання роздрібної торговельної мережі є створення інформаційно-диспетчерських служб (ІДС) в роздрібних торговельних підприємствах та на оптових базах. Основними завданнями ІДС є:*

оперативний контроль за забезпеченістю магазинів товарами, особливо повсякденного попиту і достатнього асортименту;*

організація ритмічного завезення товарів згідно з договорами, замовленнями і графіками;*

підвищення відповідальності працівників магазинів, оптових баз, підприємств за організацію товаропостачання торговельної мережі.

Для виконання цих завдань ІДС ведуть щоденний збір оперативної інформації про наявність товарів у продажу, виявляють причини відсутності в продажу окремих товарів, уживають термінових заходів щодо їх завезення, приймають замовлення на завезення товарів і здійснюють контроль за їх виконанням, організують доставку товарів у магазини, стежать за надходженням вантажів на товарні станції, ходом їх вивантаження і вивезення, виділенням автотранспорту та його використанням тощо.

ІДС дозволяють поліпшити організацію торгівлі, більш раціонально використовувати наявні товарні ресурси, вживати заходів для завезення товарів, яких бракує, ефективніше використовувати робочий час працівників торгівлі.

Література

1. Бершн Б, Зване Д. Розничная торговля: стратегический подход: Пер. с англ. — М.: Изд. Дом "Вильяме", 2003. — 1184 с.

2. Бизюк В. И. Торгово-технологическое оборудование: Учебник. — М.: Экономика, 1990.— 190 с.

3. Бланк И. А. Торговый менеджмент. — К.: УФИМБ, 1997. — 408 с.

4. Бурмистров В. Г. Организация торговли непродовольственными товарами. — М. Экономика, 1988. — 304 с.

5. Виноградова С. И. Организация и технология торговли: Учебник. — Ми., Высшая школа, 1998.—224 с.

6. Даненбург В., Монкриф Р., Тейлор В. Основы оптовой торговли. Практический курс / СПб. "Нева-Ладога-Онега",1993. — 212 с.

7. Дашков Л. П., Памбухчиянц В.


Сторінки: 1 2