Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Торговельне немеханічне обладнання магазинів

Торговельне немеханічне обладнання магазинів

План

1. Класифікація немеханічного обладнання і вимоги до його конструкції

2. Види торгових меблів

3. Вимоги до торгових меблів

4. Типізація, уніфікація і стандартизація немеханічного обладнання

5. Значення типізації, уніфікації та стандартизації обладнання

6. Обладнання торгових залів магазинів

7. Види немеханічного обладнання

8. Добір торговельного немеханічного обладнання для оснащення магазинів

9. Визначення потреби в торгових меблях

Класифікація немеханічного обладнання і вимоги до його конструкції

Види торгових меблів

Торговельне немеханічне обладнання (торгові меблі) призначено для виконання операцій з приймання, зберігання, підготовки товарів до продажу, їх викладання і продажу. До цього обладнання відносять гірки, прилавки, контейнери, столи, касові кабіни, вітрини, стелажі тощо.

Правильний добір торгових меблів сприяє раціональній організації торговельно-технологічного процесу в магазині, максимальному використанню торгової площі, підвищенню рівня торговельного обслуговування й одержанню прибутку.

Немеханічне обладнання поділяють за такими ознаками:

за місцем використання — в торговому залі магазину, в приміщеннях для приймання і зберігання товарів і підготовки товарів до продажу, в підсобних приміщеннях;

за способом установлення — пристінне (встановлюється по периметру торгового залу), острівне (всередині торгового залу), привітринне (вздовж віконних вітрин), вбудоване (в заглиблення стін);

за призначенням — для показу (вітрини, стенди, подіуми), викладки і продажу (вітрини, гірки, вішала, прилавки), для обслуговування покупців (банкетки для примірювання взуття, примірочні кабіни), для зберігання (підтоварники, стелажі), підготовки товарів до продажу (прасувальні столи) і перевірки якості (столи для бракеражу), допоміжне (візки для відбирання товарів);

за товарним профілем — спеціалізоване (для тканин, овочів тощо) й універсальне — для різних груп товарів;

за матеріалом виготовлення — торгові меблі дерев'яні, металеві і комбіновані (з використанням металу, деревини, пластмаси, скла);

за конструкцією — нерозбірне обладнання, збірно-розбірне, універсально-збірне. Частини нерозбірних меблів з'єднуються за допомогою шурупів, клею, зварювання. Конструкція збірних меблів дозволяє за необхідності їх збирати і розбирати, складаючи вироби на місці установлення. Таке об'єднання легко виготовляти, транспортувати, зберігати і швидше складати за допомогою простих інструментів. Комбінуючи деталі збірних меблів, можна створювати різноманітні композиції обладнання з урахуванням особливостей торгівлі в конкретному магазині;

за комплектністю — штучні вироби і набори меблів. Заводи торгового обладнання випускають як окремі вироби на замовлення, так і набори меблів. Набори являють собою групу різних за функціональним призначенням виробів з однаковим архітектурно-художнім оформленням;

за характером виготовлення — експериментальне, серійне і масове обладнання. Експериментальні меблі випускаються в невеликій кількості для апробування на практиці обраної конструкції, визначення експлуатаційних показників і попиту. Ці зразки після проходження апробації можуть передаватись у серійне виробництво. Серійне обладнання випускають відносно великими партіями (серіями). Масове обладнання випускають у великій кількості протягом декількох років без зміни його конструкції.

Вимоги до торгових меблів

Немеханічне обладнання має відповідати певним функціональним, ергономічним, санітарно-гігієнічним і економічним вимогам.

Важливою умовою успішного продажу товарів є відповідність обладнання вимогам наочності показу, зручності викладки і відбору товарів покупцями. З цією метою в конструкції обладнання передбачається певна кількість полиць та інших пристроїв для демонстрації товарів. Меблі повинні забирати небагато місця, але водночас мають бути достатньо емкими для викладки і зберігання необхідної кількості товарів для безперебійного продажу. Збереженість товарів забезпечується достатньою міцністю і стійкістю обладнання, надійністю з'єднань окремих деталей та іншими способами, що перешкоджають руйнуванню конструкції при найбільших навантаженнях.

Немеханічне обладнання має відповідати оптимальним фізичним навантаженням як з боку торгового персоналу, так і покупців. Тому оптимальні розмірні співвідношення обладнання (довжина, ширина, висота, відстань між полицями тощо) визначаються при його конструюванні з урахуванням антропометричних даних — середнього росту і пропорцій фігури людини. Це забезпечує вільний доступ до товарів, їх добрий огляд покупцями і мінімальну втомленість працівників магазину при заповненні обладнання товарами.

При середньому зрості людини 168—174 см зручність користування обладнанням поділяють за висотою на такі зони, мм; дуже низька — до 420; низька — 420—750; середня — 750—1900; висока — 1900—2500. Ергономічні вимоги враховуються при створенні всіх типів обладнання, Наприклад, висота гірок буває не більше ніж 2200 мм, прилавків — 900 мм, подіумів — 250 мм, касових кабін — 800 мм. Ширина (глибина) більшості типів обладнання не перевищує 900 мм.

Санітарно-гігієнічні вимоги передбачають виготовлення робочих поверхонь обладнання, призначеного для продовольчих товарів, з матеріалів, які допущені до застосування в продовольчому машинобудуванні, або на їх застосування одержано згоду санепідемслужби Міністерства охорони здоров'я України. Для запобігання потраплянню пилу на товари в деяких видах обладнання встановлюють вітрини, навіси, чохли тощо. Очищати обладнання слід або сухим методом, або з застосуванням спеціальних нетоксичних миючих засобів.

Для покращання показу і викладки товарів немеханічне обладнання повинно бути мало замітним, без деталей, що закривають товар від покупців. За формою, пропорціями, кольором і конструктивними особливостями торгові меблі мають бути в гармонії з інтер'єром торгового залу. Колір меблів використовують для підкреслення властивостей товарів, їх форми і фактури, він має бути спокійних, нейтральних тонів або контрастним з кольором товарів.

Конструкція меблів для підприємств торгівлі повинна бути простою, економічною як при виготовленні, так і в експлуатації. Економічність виготовлення обладнання визначається дешевизною матеріалів і простотою його конструкції, а також можливістю застосувати прогресивні технології виробництва. Економічність експлуатації немеханічного обладнання визначається рівнем зручності для працівників магазину й покупців, надійністю, функціональною доцільністю. Обладнання вважають більш економічним, якщо воно легко пристосовується до магазину, компактне і водночас досить містке, легко трансформується.

Типізація, уніфікація і стандартизація немеханічного обладнання

Значення типізації, уніфікації та стандартизації обладнання

В умовах комерціалізації торгівлі великого значення набуває типізація, уніфікація і стандартизація торгових меблів.

Типізація*8 — це система заходів, скерованих на зведення зайвої різноманітності конструкцій до обмеженого переліку технічно й економічно найдосконаліших сучасних типів обладнання для розробки типових проектів.

*8: {Тип (від гpeц. typos — відбиток, образ) — зразок, модель для групи предметів. Типізація — приведення різноманітних типів виробів до невеликої кількості типових зразків певних розмірів, форм і якості. Один з метод" стандартизації.}

Вона сприяє виявленню і відбору торгових меблів, що виправдали себе на практиці. Вироби меблів одного типу, подібні за формою, призначенням, конструкцією, можуть різнитися лише розмірами. Кожний розмір окремого виду обладнання одного типу називається типорозміром, а кілька його типорозмірів становлять параметричний (розмірний) ряд.

Торгове немеханічне обладнання поділяється на такі типи: пристінні й острівні гірки, секції замкнених зон всередині торгового залу, вішала, інші товароносії, прилавки, немеханічні касові кабіни, корзини і візки для покупок тощо.

Використання типового обладнання дає можливість застосування експериментально перевіреного розташування товарів, способів їх укладення, розробляти раціональне технологічне планування торгового залу, що сприяє підвищенню рівня обслуговування покупців і одержання прибутку.

Уніфікація*9 — приведення деталей, що входять до обладнання до єдиних форм, конструкцій і розмірів. Уніфіковані деталі (полиці, ящики, кронштейни тощо) можуть повторюватись або в одній моделі, або в наборах обладнання, тобто вони стають взаємозамінними. Це дозволяє уникнути зайвої різноманітності деталей, що мають однакове призначення, створити оптимальний набір для збирання різних типів меблів, знизити витрати на їх виробництво й експлуатацію.

*9: {Уніфікація (лат. unio — єдність + facеre — робити) приведення будь-чого до єдиної норми, єдиної форми, до одноманітності. Один з методів стандартизації.}

Загальну оцінку рівня уніфікації обладнання дає коефіцієнт уніфікації, який визначається за формулою

Ку=Еу:Е

де Еу — кількість уніфікованих елементів, що входять до складу обладнання;

Е — загальна кількість елементів, що входять до складу обладнання.

Чим більше уніфікованих деталей входить у комплект обладнання, тим легше налагодити його масове виробництво, а також скоротити витрати на виробництво й експлуатацію.

Стандартизація немеханічного обладнання — установлення обов'язкових нормативних вимог до розмірів обладнання, матеріалу виготовлення, правил транспортування, пакування, приймання. Ці вимоги викладені у державних стандартах і технічних умовах, обов'язкових до застосування в усіх галузях промисловості й торгівлі по всій території України.

Розробці стандартів і технічних умов передує типізація и уніфікація обладнання, які пов'язані з модульною системою його розмірів. Модуль (від лат. modulus — міра) — вихідна одиниця, яка слугує для надання спів розмірності обладнанню в цілому та його частинам. За цією системою розміри обладнання встановлюють кратними умовній одиниці вимірювання — модулю М, то дорівнює 100 мм. Розмір обладнання маг бути таким, щоб його параметри (висота, дожила, глибина) ділились на модуль без остачі. Наприклад, довжина секції обладнання становить 900 мм, або 9М, крок перфорації на стояках — 50 мм, або 0,5М. Модульна система уніфікації складових елементів, перфороване рішення вузлів кріплення дають змогу створити на їх основі різноманітні композиційні моделі універсального торговельного обладнання.

Отже, типізація, уніфікація і стандартизація торговою немеханічного обладнання сприяють скороченню зайвої різноманітності його конструкцій, відбору найраціональніших типів, зниженню собівартості, підвищенню якості, надійності і довговічності.

Обладнання торгових залів магазинів

Види немеханічного обладнання

Основними видами немеханічного обладнання торгових залів магазинів для розміщення виставкового, робочого і резервного запасів товарів є гірки, корпусні вироби торгового обладнання, автономне обладнання (рис. 15. і).

Гірки — найбільш розповсюджений тип обладнання; за розташуванням поділяються


Сторінки: 1 2 3