Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Інформаційні технології в ПОКМ в базисі Галуа

Інформаційні технології в ПОКМ в базисі Галуа

Інтегрально – імпульсна технологія в базисі Галуа

N-1

V=N

Перетворюємо процес шляхом сумування

При представлені інформації інтегралом від ф-ції часу, кванти інтегралів кодуються бітами Галуа.

Переваги: формування біт-орієнтованого потоку інтегральних даних, які одночасно несуть значення про інтегральне і метєве значення квантових процесів.

Xi=Gi-Gi-1

І І П (ПАК) – інтегрально імпульсний перетворювач (перетворювач аналог код). В ПОМ не всі дані з нижчих рівнів передаються на верхні рівні і принципом кодування даних є ЛСІМ (логіко статистична інформаційна модель).

1.ЛСІМ – реагує на відхилення технічних даних від норми по амплітуді

 

Е1 – апертура по Хі по амплітуді не має гіперчутливості

 

Апертура може бути більш складного характеру, включати окремі знаки або окремі відліки.

Переваги: однозначність кодування даних норм і не норм.

Недоліки: не чутливість до зміни динаміки, гіперчутливість.

2.ЛСІМ – реагує на відхилення по динаміці

 

Переваги: чутливість до зміни динаміки стані ОУ.

Недоліки: не чутливість до фазових характеристик, не чутливість до амплітудних виходів за межі, гіперчутливість.

3.ЛСІМ - реагує на відхилення по фазі

G – середньо квадратичне відхилення, коефіцієнт взаємо кореляції є позитивним якщо процеси корельовані і менші нуля. Третя ЛСІМ має захист від гіперчутливості.

4.ЛСІМ – вона базується на оцінці глобальної дисперсії.

Замість усіх потоків формують матрицю коефіцієнту взаємо кореляції, в матрицю коефіцієнтів взаємо кореляції всі елементи несуть інформацію.

Dоу – глобальна дисперсія ОУ

коли Dоу різко падає то получається деградація об’єкта.

5.ЛСІМ – аналізує спектри сигналу і визначає апертуру спектрів.

L1 – не реагує бо не має відхилення по амплітуді

L3 – не реагує бо не має фази

L5 – реагує на динаміку, не може проаналізувати зміну спектральних характеристик.

Характерним недоліком ЛСІМ є відсутність інформації про момент часу, коли змінюється характеристика об’єкта.