Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Фізико-математичні науки
тут знаходиться 1746 робіт

1. Методи вимірювання питомого опору Реферат 15 стр.
2. Атомна енергетика : негативні та позитивні наслідки для екології Реферат 13 стр.
3. Електронне загасання ультразвуку в твердих тілах. Реферат 19 стр.
4. Початкові задачі для вихідного і спряженого векторних квазідиференціальних рівнянь. Реферат 19 стр.
5. Формування статистики інновацій Реферат 11 стр.
6. Функції багатьох змінних. Означення, границя та неперервність, похідні диференціали. Реферат 2 стр.
7. Характеризація простору exp Q. Абсолютні ретракти. Абсолютні околові ретракти. Реферат 12 стр.
8. 1. Властивості задач лінійного прогр-ня. Критерій опт-ті опорного плану. Реферат 12 стр.
9. 1.Множина дійсних чисел.Упорядкованість та щільність множин. Курсова робота 62 стр.
10. Cинтез систем з оптимізацією модальних регуляторів Реферат 2 стр.
11. Cтатистичний аналіз умовного підприємства Курсова робота 34 стр.
12. Cубмодуль радіоканалу «СМРК-2» Реферат 19 стр.
13. Cубмодуль радіоканалу «СМРК-2» Курсова робота 13 стр.
14. Eфективні операції на функціях та множинах Реферат 12 стр.
15. Eфективні операції на функціях та множинах Реферат 8 стр.
16. MD5 (message digest algorithm) Реферат 3 стр.
17. n-вимірний векторний простір Реферат 6 стр.
18. Public Key Encryption Реферат 4 стр.
19. «ГЕОМЕТРИЧНА ПРОГРЕСІЯ» ГРА-ПОДОРОЖ Інше 4 стр.
20. ІВАН МАТВІЙОВИЧ ВИНОГРАДОВ (нар. 1891) Реферат 5 стр.
21. Іван Пулюй Реферат 5 стр.
22. ІВАН ПУЛЮЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ-ФІЗИК Реферат 4 стр.
23. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня Реферат 3 стр.
24. Іван Пулюй – перший український фізик світового рівня Реферат 2 стр.
25. Іван Пулюй –український фізик Реферат 4 стр.
26. Іван Пулюй-основоположник Х-променів.» Реферат 6 стр.
27. Імовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих процесах Реферат 20 стр.
28. Імовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих процесах Реферат 20 стр.
29. Імовірнісні процеси і математична статистика в автоматизованих системах (практика) Інше 6 стр.
30. Імовірнісна модель грошових потоків та їх стабілізація Реферат 4 стр.
31. Імовірнісна модель обслуговування машинного парку Реферат 2 стр.
32. Імовірнісна модель системи (М/М/с) Реферат 2 стр.
33. Імовірнісна модель системи (М/М/с/N) Реферат 2 стр.
34. Імовірнісна модель системи М/М/1 Реферат 2 стр.
35. Імовірності багатокрокових переходів системи. Вектор початкового стану системи Реферат 2 стр.
36. Імпульсні струми постійного напрямку з низькою частотою імпульсів Електростимуляція Реферат 8 стр.
37. Інваріантність Стаття 7 стр.
38. Інваріантність Реферат 7 стр.
39. ІНВАРІАНТНІСТЬ Реферат 4 стр.
40. Індекси Реферат 18 стр.
41. Індекси Реферат 3 стр.
42. Індекси в статистиці Реферат 7 стр.
43. Індекси в статистиці Реферат 6 стр.
44. Індекси у статистиці: суть, принципи, обчислення. Реферат 12 стр.
45. Індекси у СТАТИСТИЦІ: СУТЬ, ПРИНЦИПИ, ОБЧИСЛЕННЯ. Реферат 8 стр.
46. Індуктометрія Реферат 7 стр.
47. Індуктометрія Реферат 7 стр.
48. Інтеграл Ейлера Реферат 2 стр.
49. Інтеграл Стилтьєса. Реферат 2 стр.
50. Інтегральне числення Реферат 6 стр.
51. Інтегральне числення Невизначений інтеграл Реферат 12 стр.
52. ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ Реферат 3 стр.
53. Інтегровані типи д-р 1-го порядку, розв’язаних відносно похідної. Реферат 5 стр.
54. Інтегровні типи д-р 1-го порядку, розв’язаних відносно похідної Реферат 5 стр.
55. Інтегрування і пониження порядку деяких ДР з вищими похідними Реферат 3 стр.
56. Інтегрування і пониження порядку деяких ДР з вищими похідними. Реферат 3 стр.
57. Інтегрування ірраціональних виразів. Реферат 2 стр.
58. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні функції. Приклади первісних, що не є елементарними функціями. Використання таблиць неозначених інтегралів. Реферат 3 стр.
59. Інтегрування деяких рівнянь другого порядку шляхом пониження порядку рівняння. Реферат 6 стр.
60. Інтегрування з допомогою заміни змінної та інтегрування частинами. Реферат 6 стр.
61. Інтегрування з допомогою заміни змінної. Інтегрування частинами. Реферат 4 стр.
62. Інтегрування правильних дробів, раціональних дробів, ірраціональостей. Реферат 3 стр.
63. Інтегрування раціональних дробів Реферат 1 стр.
64. Інтегрування раціональних дробів Реферат 1 стр.
65. Інтегрування раціональних дробів та виразів, що містять ірраціональності Реферат 3 стр.
66. Інтегрування раціональних функцій Реферат 4 стр.
67. Інтегрування раціональних функцій Реферат 1 стр.
68. Інтегрування раціональних функцій. Реферат 6 стр.
69. Інтегруючий множник Реферат 5 стр.
70. Інтегруючий множник Реферат 1 стр.
71. Інтелектуально-пізнавальна гра «Геометрія? Еврика!!! (Ознаки рівності трикутників)» Реферат 10 стр.
72. Інтелектуально-пізнавальна гра «Геометрія? Еврика!!! (Ознаки рівності трикутників)» Реферат 6 стр.
73. Інтерполювання функцій Реферат 3 стр.
74. Інтерполювання функцій Реферат 3 стр.
75. Інтерполяційні формули з скінченими різницями Реферат 3 стр.
76. Інтерполяційний многочлен Лагранжа. Реферат 3 стр.
77. Інтерполяція. Реферат 3 стр.
78. Інтерференція світла Реферат 7 стр.
79. Інтерференція світла Реферат 13 стр.
80. Інтерференція світла Реферат 7 стр.
81. Інтерференція світла Реферат 7 стр.
82. Інформаційні технології в ПОКМ в базисі Галуа Інше 4 стр.
83. Іонізуюче опромінення та його види Реферат 9 стр.
84. Іонообмінна хромотографія Реферат 6 стр.
85. Ірраціональні рівняння Реферат 11 стр.
86. ІСААК НЬЮТОН (1643—1727 pp.) Реферат 9 стр.
87. Іскровий розряд Реферат 3 стр.
88. Іскровий розряд Реферат 3 стр.
89. Іскровий розряд Реферат 2 стр.
90. Існування та єдиність розв’язків диференціальних рівнянь першого порядку. Неперервна залежність та диференційованість Реферат 4 стр.
91. Існування та єдиність розв’язків диференціальних рівнянь першого порядку. Неперервна залежність та диференційованість Реферат 4 стр.
92. Істинність доказів (античний раціоналізм) Реферат 14 стр.
93. Історія відкриття радіоактивності Реферат 22 стр.
94. Історія вивчення блискавки і захист від неї Реферат 9 стр.
95. Історія гідроенегретики Реферат 3 стр.
96. Історія закону Ома Реферат 3 стр.
97. Історія математики Реферат 5 стр.
98. Історія похідної, функції, інтеграла Реферат 4 стр.
99. Історія розвитку атомної енергетики Реферат 3 стр.
100. Історія розвитку фізики Реферат 3 стр.