Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Реферат на тему:

Інтелектуально-пізнавальна гра «Геометрія? Еврика!!! (Ознаки рівності трикутників)»

Мета: навчити учнів застосовувати набуті знання на практиці; роз-вивати в учнів логічне та образне мислення; підвищити інтерес до вив-чення геометрії; виховувати уміння слухати товаришів та аргументова-но, чітко відстоювати свою думку; почуття взаємодопомоги при розв'я-зуванні завдань; вміння вислухати думку іншого, знайти правильну відповідь.

Обладнання: рисунки із завданнями, плакати з висловами математиків і про математику.

Підготовчий етап. У класі формуються п'ять груп (за власним бажанням учнів) по шість учнів в кожній групі. Кожен учень групи бере участь в одному із турів, всі інші члени групи є консультантами та вболівальниками для своєї групи.

ХІД ГРИ

Ведучий 1

Сьогодні будем, друзі, з вами

Царицю всіх наук вітати...

Так можем гордо і по праву

Ми математику назвати.

Ведучий 2

Ти визнана давно главою всіх наук,

Потрібна завжди, скрізь і всюди,

Без математики ми нині як без рук,

З тобою з казки дійсність творять люди.

Освоївши тебе, рвемося у політ,

Створили вже розумні ми машини,

Штурмуємо космічний світ,

Від різних фактів узнаєм причини.

З тобою ми невпинно ростемо,

З тобою підкоряємо природу.

Твої досягнення ми віддамо

На благо українського народу!

Ведучий 1. Доброго дня!

Ведучий 2. Доброго дня, дорогі друзі! Ми раді вас вітати на цій грі!

Ведучий 1. Сьогодні ми визначимо найкращого знавця геометрії.

Ведучий 2. Отже, за звання кращого знавця геометрії змагаються ...

(ведучий називає прізвища та імена кожного учасника).

Ведучий 1. А стежити за грою буде компетентне журі... (ведучий пред-ставляє журі).

Ведучий 2. Починаємо гру. Для того, щоб визначити порядок учасників, пропоную дати відповідь на наступне запитання: *

Назвати роки життя Евкліда. (365 — 300 років до н. є.)

[Відповідає лідер групи. Група, лідер якої дав відповідь, найбільш наближену до правильної відповіді, і розпочинає гру першою і т. д.]

Ведучий 1. Розпочинаємо перший тур, який називається «Теми». Кожна тема складається із семи питань. Правильна відповідь на запи-тання оцінюється 1 балом. Якщо учень відповідає на всі запитання пра-вильно, то група отримує ще додатково 2 бали. Уразі неправильної відповіді учень закінчує грати в цьому турі.

ПЕРЕЛІК ТЕМ

1. Основні властивості геометричних фігур.

2. Кути.

3. Трикутники.

4. Логічні вправи.

5. Вибери зайвий рисунок.

6. Історія геометрії.

Запитання до першої теми:

1. Наведіть приклад геометричної фігури.

2. Назвіть основні геометричні фігури на площині.

3. Як позначаються точки?

4. Що таке відрізок?

5. Поясніть, що означає вираз: «Півпряма проходить між сторонами кута».

6. Які півпрямі називаються паралельними?

7. Сформулюйте основну властивість паралельних прямих.

Запитання до другої теми:

1. Яка фігура називається кутом?

2. Як позначається кут?

3. Які кути називаються рівними?

4. Які ти знаєш види кутів?

5. Сума суміжних кутів дорівнює...

6. При перетині двох прямих один з кутів прямий, отже решта кутів...

7. Вертикальні кути...

Запитання до третьої теми:

1. Що таке трикутник?

2. Які трикутники називаються рівними?

3. Скільки ознак рівності трикутників розглядається в підручнику?

4. Який трикутник називають рівнобедреним?

5. У трикутнику два кути по 60°. Цей трикутник...

6. Що таке висота трикутника?

7. У рівнобедреного трикутника медіана, проведена до основи, є ...

Запитання до четвертої теми:

1. Професор лягає спати о восьмій вечора, а будильник заводить на дев'яту ранку. Скільки буде спати професор? (1 годину)

2. Звичайно місяць закінчується 30 або 31 числом. В якому місяці є число 28? (У будь-якому місяці)

3. Колоду треба розпиляти на дванадцять частин. Скільки потрібно зробити розпилів? (11)

4. На руках десять пальців. Скільки пальців на десяти руках? (50)

5. Горіло сім свічок. Три погасли. Скільки свічок залишилося? (3)

6. Під яким кущем сидить заєць під час дощу? (Під мокрим)

7. Дах одного будинку несиметричний. Один його схил складає з гори-зонталлю кут 60 градусів, а інший — кут 70 градусів. Припустімо, що півень кладе яйце на гребінь даху. На який бік даху впаде яйце? (Півень не кладе яєць).

Запитання до п'ятої теми:

Запитання до шостої теми:

1. Слово «геометрія» грецького походження й означає .... (землевимірювання)

2. Перший повний збірник з геометрії, що дійшов до нашого часу на-зивається .... («Начала»)

3. «Начала» написав .... (Евклід)

4. Евклід мешкав у місті.... (Александрія)

5. Шкільну геометрію називають.... (евклідовою)

6. Перпендикуляр латиною означає .... («прямовисний»)

7. Від латинського слова «вершинний» утворився термін .... (верти-кальний)

Після першого туру журі оголошує результати змагань.

Ведучий 1. Другий тур називається «Зайвий рисунок». (Один учень із кожної групи за 20 секунд повинен вказати номер зайвого рисунка та обгрунтувати свою відповідь. Попередньо свої відповіді учасники пишуть на файлах маркером. Даний кон-курс оцінюється п'ятьма балами).

Завдання:

(В останньому рисунку Р = 4. Кожен наступний периметр фігури відрізняється від попереднього на 9). Журі підбиває підсумки даного туру.

Ведучий 1. Третій тур називається «Практичне завдання».

Ви заходите до малознайомої затемненої кімнати. У кімнаті є дві лампи: газова та бензинова. Що ви запалите насамперед?

Ведучий 2 Я б запалив газову лампу, а ти?

Ведучий 1. А я б запалив спочатку сірник. Отож, слухайте наступне зав-дання.

Ведучий 2. З дванадцяти сірників скласти шість рівносторонніх трикутників. (Завдання оцінюється 7 балами, виконує один учень з групи, всі інші члени групи є консультантами.) Журі підбиває підсумки цього туру.

Ведучий 1. Тур четвертий називається «Минуле — це історія, майбутнє —це історія».

Ведучий 2. Шановні учасники, зараз вам потрібно дати відповідь на чотири запитання, які є історичними довідками про відому теорему.

Завдання до туру:

1. Ця властивість була встановлена ще у стародавньому Єгипті, але відо-мості про різні її доведення належать до більш пізнього часу.

2. Доведення цієї властивості було відкрито ще піфагорійцями в V ст. до н. є.

3. У першій книзі «Начал» Евклід представив доведення цієї теореми, яке відрізняється від раніше запропонованого


Сторінки: 1 2