Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

ІМПУЛЬСНІ СТРУМИ

ІМПУЛЬСНІ СТРУМИ

Імпульсні струми постійного напрямку з низькою частотою імпульсів Електростимуляція

Елекростимуляція- це метод лікувальної дії імпульс-ними струмами низької та підвищеної частоти на уражений нервово-м'язовий апарат.

Метод електростимуляції застосовують при пору-шеннях ритму серцевої діяльності та дихання, парезах кишечника, нетриманні сечі та калу, а також при парезах, паралічах, атрофіях і атоніях м'язів.

В результаті підвищення активності ферментних систем стимулюються обмінні процеси та покращується кровопостачання нервово-м'язового апарата. При цьому підвищується знижений тонус мускулатури.

Для проведення процедур використовується апарату-ра- УЕІ-1; СНІМ-1, "Ампліпульс-3", "Ампліпульс-ЗМ", "Ампліпульс-4,5", "Стимул-1"; "Ендотон-1"; АСМ-2;

САМ-3.

Арарат УЕІ-1 (універсальний електроімпульсатор) являє собою напівпортативну модель, яка працює від мережі змінного струму час-тотою 50 Гц при напрузі 220В.

Маса апарата — близько 23 кг. Апарат потребує обов'язкового заземлення. Він призначений для електростимуляції, а також для проведення електродіагностики. Апарат генерує два види струмів: постійний та імпульсний. Імпульсний струм прямокутної та експоненціальної форми регулюється у широких межах (частота — від 0,5 до 1200 Гц, тривалість імпульсів — від 0,02 до 300 мс). В апараті є автоматична ритмічна модуляція з частотою від 4 до 30 серій імпульсів за хвилину, а також ручна модуляція з підбором довільної частоти.

На передній панелі розміщені органи управління. Зліва, на темному боці, знаходяться індикаторні частини апарата: вимикач мережі(і); сигнальна лампочка, екран осцилоскопа(2) для візульного спостереження за формою та кривою струму; ручки сходинчастого (12) та плавного регулювання частоти розгортки). На правому боці панелі, поруч з осцилоскопом є таблиця (14) із значеннями частот модуляції імпульсів, за хвилину у двох діапазонах (І і II). У нижньому ряду білої частини панелі знаходяться: регулятор тривалості імпульсу (15) (від 0,02 до 300 мс), перемикач видів струму (16) на три положення (постійний струм, імпульсні струми прямокутної та експоненціальної форм); перемикач діапазонів частот імпульсів (17) на два положення; перемикач ступінчастого регулювання частоти імпульсів (18) у межах від 0,5 до 1200 Гц. З лівого боку середнього ряду . розташовані: перемикач частоти модуляції (5) на шість положень, кожному з яких відповідає один рядок таблиці (14) частотної характеристики модуляції; ручка плавного регулювання модуляції вручну (7); ручка "струм пацієнта" (9) для регулювання сили струму у ланцюгу хворого. У верхньому ряду знаходяться перемикач діапазонів частот модуляції 4 з написом "І" і "II", яким відповідають дані ряди таблиці; перемикач форми модуляції (6) на п'ять положень з позначенням скважності (відношення тривалості імпульсу до паузи); перемикач шунтів (8) — меж вимірів сили струму та напруги (10 мА та 50 В; 50 мА та 200 В), перемикач виду вимірювань на міліапермометр та вольтметр (10). У правій крайній частині приладу знаходиться вимірювальний прилад (11), який завжди використовується під час електростимуляції як міліампермометр для контролю за силою постійного та імпульсного струму. Він має дві шкали. По верхній шкалі вимірюються параметри імпульсного струму; зверху позначена напруга (до 200 В), внизу — амплітудне значення сили струму (до 10 мА, а під час переключення шунта — до 50 мА — інші позначення). По нижній шкалі визначають параметри постійного струму: зверху позначена сила струму (до 50 мА), знизу — напруга (до 200 В). Під вимірювальним приладом розміщені: кнопка "контроль" (19) для швидкого повернення стрілки міліамперметра на нуль; перемикач полярності (20); ручка встановлення нуля вимірювального приладу (21). Кнопка "контроль" та ручка встановлення нуля працюють тільки при імпульсному струмі.

На лівій бічній стінці апарата у закритій ніші знаходяться ручки для регулювання яскравості та фокусування променя на екрані осцилоскопа; на правій — розетка для підключення електродного кабеля з позначеннями " + " (зліва), та "-" (справа), гнізда для відповідних запобіжників, клеми заземлення.

Вмикання. Перед вмиканням необхідно заземлити апарат. Поставити вимикач мережі в нижнє положення ("викл."); перемикач меж виміру струмів (8) — в положення "10 мА" і "50 В"; перемикач полярності (20) — в положення "норм."; ручку регулювання сили струму (9) — вліво до кінця. Увімкнути вилку шнура в мережу.

Встановити ручки управління в положення, які відповідають призначеним лікарем параметрам (вид струму; частота та тривалість імпульсів; форма модуляції — ритмічна або ручна; при ритмічній модуляції — скважність). Перемикач виду вимірювань (10) встановити в положення мА, перемикач шунтів — на 10 мА або 50 мА. Розмістити електроди на тілі хворого. Підібрати необхідну силу струму, щоб викликати у хворого виражене але безболісне скорочення м'язів за допомогою повертання ручки "струм пацієнта"(9). При призначенні ручної модуляції слід встановити перемикач форми модуляції у положення "ручна". Ручку ручної модуляції (7) повернути у крайнє праве положення (струм включений). Тримати в такому положенні її, доки не буде підібрано "струм пацієнта", після чого ручку (7) відпускають, вона повертається у попереднє початкове положення. Потім у вибраному темпі періодично повертають ручку "ручна модуляція" ритмічно вмикаючи та вимикаючи струм.

Вимкнення. Ручку "струм пацієнта" повер-нути у крайнє ліве поло-ження, вимкнути струм і від'єднати пацієнта.

Апарат "Стимул-1" є переносною моделлю, яка працює від мережі змінного струму часто-тою 50 Гц та напругою 220 В (мал.35).

На панелі розміщені наступні органи управління та індикації: міліамперметр, ручка потенціометра "струм пацієнта", сигнальна лампочка включення, індикаторна лампочка подачі струму, кнопки вмикання та вимкнення мережі, перемикачі режимів (безперервного та імпульсного), перемикачі змінного та випрямленого струмів, ручка плавного регулювання тривалості фронту та зрізу посилок струму.

Правила вмикання та вмкнення "Стимул-1" аналогічні принципам роботи з іншими апаратами для


Сторінки: 1 2 3