Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

РЕФЕРАТ

на тему:

„Грошова система”

Зміст

Поняття грошової системи та її елементи.

Основні типи грошових систем:

Еволюція грошових систем;

Системи металевого й кредитного обігу;

Необхідність створення грошової системи України;

Етапи процесу запровадження національної валюти в Україні.

Державне регулювання грошової системи.

Операції на відкритому ринку;

Політика облікової ставки;

Політика мінімальних резервів.

Грошово – кредитна політика Центрального банку.

Список використаної літератури.

Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.

Грошова система – це встановлена державою форма організації грошового обороту в країні.

Грошова система складається історично, її зміст і структурні елементи відображають досягнутий соціально - економічний рівень розвитку країни. Вона є складовим елементом господарського механізму і регулюється законами встановленими, державою.

Елементи грошової системи

Грошова одиниця – встановлений в законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально – економічних та історичних закономірностей її розвитку.

Масштаб цін – законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею. Коли вперше розпочалося карбування монет, масштаб цін збігався з їх вагомим вмістом.

З повним припиненням конвертації паперових грошей у монетарний товар – Золото, і завершенням його демонетизації, необхідність фіксації державою масштабу цін відпала.

Паперова грошова одиниця уособлює представницьку вартість загальної маси товарів і послуг, що знаходяться в обігу.

Емісійна система – установи, що здійснюються випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії. Регулюється емісія внутрішнім законодавством країни з урахуванням економічного і валютного стану.

Форми грошей – матеріалізована в певному типі загального еквіваленту та мінова вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у готівковому обігу. Форми грошей визначаються відповідними юридичними актами. До них відносяться: банківські білети, казначейські білети та розмінні монети. Суттєва відмінність видів грошових знаків у механізмі їх емісії. Випуск банкнот зумовлює кредитна емісія центрального банку. Банківські білети надходять у сферу обігу в зв’язку з видачею кредиту, його погашення зумовлює вилучення грошових знаків з обігу. Казначейські білети випускаються в обіг під час бюджетної емісії, яка проводиться міністерством фінансів (казначейством). Монета – злиток металу що має встановлено законодавчо форму, вагу, склад металу, певні зображення й надписи, включаючи номінал вартості.

Валютний курс – співвідношення між грошовими одиницями різних країн, яке використовується для обміну валют під час здійсненні валютних та інших економічних операцій. Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни.

Регламентація готівкового та безготівкового грошового обігу – включає визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків і режими використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо. Центральний банк повинен суворо контролювати грошовий обіг, сприяти забезпеченню стабільності грошової одиниці, регламентувати правила здійснення безготівкових платежів, форм розрахунків, способів і порядку платежів.

Основні типи грошових систем; їх еволюція.

Система металевого і кредитного обігу.

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодією, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи.

Класифікація типів грошових систем

Як елемент господарського механізму | Відповідно до механізму регулювання валютних відносин | Відповідно до загальних законів функціонування грошей

Грошові системи ринкового чи неринкового зразка | Грошові системи відкритого та закритого типу | Саморегулюючі та регулюючі грошові системи.

У грошовій системі ринкового зразка регулювання грошового обороту проводиться через використання економічних методів впливу на обсяг, динаміка і структуру грошової маси.

Неринкова грошова система характеризується наявністю обмеження функціонування грошей. Регулювання грошового обороту здійснюється адміністративними методами (розмежування сфер готівкового і безготівкового грошового обороту, заборона певних грошових операцій, проведення контролю за грошовими операціями суб’єктами економічних відносин, і лімітування кредитів та ін.).

У відкритій грошовій системі відсутні обмеження на проведення валютних операцій юридичним та фізичним особами. Національна економіка органічно включена в світову.

Грошова система закритого типу передбачає використання валютних обмежень. Національна грошова система ізольована від світової.

Для саморегульованої грошової системи характерна дія механізму стихійного регулювання грошового обороту. Саморегульованими були системи металевого обігу. Якщо через зміну виробництва і реалізації товарів потреба в грошових знаках скорочувалася, то відповідна кількість грошей вилучалася з обігу, перетворюючись у скарб. У разі розширення виробництва і товарного обігу грошові знаки, що становили грошовий скарб, надходили в обіг.

У регульованій грошовій системі порядок регулювання грошового обороту є окремим елементом грошової системи.

ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШОВИХ СИСТЕМ

Систем металевого обігу | Обіг металічних грошових знаків

Система паперово-грошового обігу | Характерна бюджетна емісія, яка може виступати у двох формах:

випуск казначейських білетів;

покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емісії. Регулювання грошового обігу проводиться здійсненням заходів, спрямованих на оздоровлення фінансів та збалансування бюджету.

Систем кредитного обігу | Це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту. Органом регулювання грошового обігу є банківська система.

Форми металевого обігу

Біметалізм | Монометалізм

Роль загального еквівалента законодавчо закріпилася за двома металами, як правило,- золота і срібло | Грошова система, за якої тільки один вид металу виконує роль грошей. Найпоширенішим в історії був золотий монометалізм.

Різновиди біметалізму

систем паралельної валюти, з якої співвідношення між золотими і срібними монетами встановлюється стихійно на ринковій основі

система подвійної валюти, коли таке співвідношення визначається державою;

система „кульгаючої” валюти, за якою один із видів монет карбуються в закритому порядку.

Різновиди мономенталізму

золотомонетний стандарт передбачав безпосередній обіг золотих монет, а також вільний обіг грошових знаків;

золото злитковий стандарт, за яким монети в обіг не випускались, але забезпечувався обмін банкнот на стандартні золоті злиткі;

золотодевізний стандарт, за якого націанальні грошові одиниці обмінювалися на іноземну валюту (девізи), розмінну на золото.

Сучасна


Сторінки: 1 2 3 4