Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Аналіз ефективності кредитної діяльності Івано – Франківського відділення №2 ІФФ ПриватБанку

Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності банку

Перш ніж розпочати аналіз ефективності кредитної діяльності банку, необхідно провести аналіз основних техніко – економічних показників, які повинні відображати ефективність використання певних ресурсів, а саме – грошових ресурсів.

Результат основної діяльності охарактеризуємо показниками доходу банку, залученого капіталу, вкладеного капіталу, рентабельності діяльності та прибутку (таблиця 3.1). Для більш ґрунтовного аналізу даних показників необхідно розрахувати їх динаміку, що представлена в таблиці 3.2 та рисунку 3.1, де розраховуються абсолютні зміни, темпи приросту. При розрахунку показників був використаний метод рядів динаміки, який описано в пункті 2.5.

Темпи зростання основних техніко – економічних показників подані на рисунку 3.1.

Таблиця 3.1 - Основні техніко – економічні показники

Показник | Роки

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Дохід філії, тис.грн. | 41364,0 | 50421,0 | 81157,0 | 88788,0 | 100590

Залучений капітал, тис.грн. | 92368,0 | 104361,0 | 139864,0 | 177948,0 | 188105

Вкладений капітал, тис.грн. | 142445,0 | 183316,0 | 198864,0 | 254211,0 | 268722

Рентабельність діяльності,% | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | 0,66

Прибуток, тис.грн. | 20421,5 | 22468,2 | 32749,2 | 35244,3 | 40235,1

Таблиця 3.2. – Динаміка ОТЕП.

Показник | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Баз. | Ланц | Баз. | Ланц | Баз. | Ланц | Баз. | Ланц

Абсолютні прирости

Дохід філії,тис. грн. | - | 9057 | 9057 | 39793 | 30736 | 47424 | 7631 | 59226 | 11802

Залучений капітал, тис.грн. | - | 11993 | 11993 | 47496 | 35503 | 85580 | 38084 | 957337 | 10157

Вкладений капітал, тис.грн. | - | 40870 | 40870 | 56418 | 15548 | 111765 | 55347 | 126276 | 14511

Рентабельність діяльності,% | - | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0

Прибуток, тис.грн. | - | 2046,7 | 2046,7 | 12328 | 10281 | 14823 | 2495,1 | 19814 | 4991

Темпи зростання,%

Дохід філії | 100 | 121,9 | 121,9 | 196,2 | 161,0 | 214,7 | 109,4 | 243,2 | 113,3

Залучений капітал | 100 | 113,0 | 113,0 | 151,4 | 134,0 | 192,7 | 127,2 | 203,6 | 105,7

Вкладений капітал | 100 | 128,7 | 128,7 | 139,6 | 108,5 | 178,5 | 127,8 | 188,6 | 105,7

Рентабельність діяльності,% | 100 | 103,6 | 103,6 | 108,9 | 105,2 | 117,9 | 108,2 | 117,9 | 100,0

Прибуток | 100 | 110,0 | 110,0 | 160,4 | 145,8 | 172,6 | 107,6 | 197,0 | 114,2

Темпи приросту,%

Дохід філії | 0 | 21,9 | 21,9 | 96,2 | 61,0 | 114,7 | 9,4 | 143,2 | 13,3

Залучений капітал | 0 | 13,0 | 13,0 | 51,4 | 34,0 | 92,7 | 27,2 | 103,6 | 5,7

Вкладений капітал | 0 | 28,7 | 28,7 | 39,6 | 8,5 | 78,5 | 27,8 | 88,6 | 5,7

Рентабельність діяльності,% | 0 | 3,6 | 3,6 | 8,9 | 5,2 | 17,9 | 8,2 | 17,9 | 0,0

Прибуток | 0 | 10,0 | 10,0 | 60,4 | 45,8 | 72,6 | 7,6 | 97,0 | 14,2

На основі базисних темпів зростання покажемо динаміку ОТЕП на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Динаміка ТЕП

Так, протягом аналізованого періоду обсяг вкладеного капіталу збільшився на 122676 тис. грн. (на 188%), тобто зріс із 142446 тис. грн. у 2002 році до рівня 268722 тис. грн. у 2006 році. Зростання обсягу вкладеного капіталу відбувалося внаслідок збільшення прибутку банку. Крім того, згідно вказівок НБУ в банку проводилась 2004 році оцінка необоротних активів (в основному офісних приміщень), що привело до зростання додаткового капіталу банку. А це, в свою чергу, привело до росту вкладеного капіталу в цілому по банку.

Аналізуючи залучений капітал, можна сказати, що темпи їх приросту у 2006 році у порівнянні з 2002 роком становили 203%. Тобто, якщо у 2002 році обсяг залученого капіталу склав 92368 тис. грн., то у 2004 році він становив уже 139864 тис. грн., а у 2006 році – 188105 тис. грн., тобто абсолютний приріст склав 95737 тис. грн. Зростання обсягу залученого капіталу відбувалося внаслідок зростання довіри до банку як фізичних, так і юридичних осіб, збільшення розрахункових рахунків клієнтів, а також зростання рівня доходів населення сприяло збільшенню кола потенційних вкладників. Саме тому зростання вкладів та депозитів у Відділенні збільшилося і це є позитивним явищем для ПриватБанку.

Із зростанням обсягів вкладеного капіталу прослідковується збільшення доходу Відділення, який за період 2002 – 2006 роки збільшився майже у 2,5 рази. Так, якщо у 2002 році дохід становив 41364 тис. грн., у 2004 році – 81157 тис. грн.,тобто зріс на 42% і у 2006 році він складав уже 3246,5 тис. грн., отже, відбулося зростання на 59226 тис. грн., а саме на 143,3% у порівнянні з рівнем 2002 року. Дохід Відділення зростає за рахунок нарахованих відсотків від обсягів вкладеного капіталу. Оскільки основні доходи Відділення, а це майже 90%, залежать від кредитної діяльності, тому для банку необхідно ефективно здійснювати кредитну політику.

На даний час банки України, в тому числі й Івано – Франківське


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8