Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Загальні положення про діяльність ТзОВ “Варто”

Загальні положення про діяльність ТзОВ “Варто”.

Відповідно до пункту 2.7. Положення про підрядні контракти в будівництві України підрядником можуть бути юридичні та фізичні особи, що одержали в установленому порядку ліцензію на проведення будівельної діяльності, або посередницькі, управлінські, консультаційні та інші подібні структури, що безпосередньо здійснюють добір виконавців, укладають з ними контракти, координують їх діяльність забезпечують здачу об’єктів в експлуатацію.

Діяльність ТзОВ “Варто” базується на договірних зв’язках між самим ТзОВ “Варто” з партнерами в основному за договором будівельного підряду, тобто у своїй діяльності ТзОВ “Варто” виступає як підрядник оскільки його діяльність спрямована на:

Нове будівництво;

Розширення;

Технічне переоснащення;

Нове будівництво – це будівництво підприємств, будівель і споруд, яке здійснюється на нових майданчиках на підставі початково затвердженої проектно-кошторисної документації.

Розширення - це здійснення за новим проектом будівництво других і наступних черг діючих підприємств додаткових виробничих кооперативів з виробництва, а також нових і розширених діючих цехів.

Технічне переоснащення – це проведення відповідно до плану технічного розвитку об’єднань, напрямку заходів щодо підвищення технічного рівня окремих дільниць виробництва.

ІІ. Претензійно-позовна робота.

До претензійно-позовної роботи відноситься:—

підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;—

пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;—

підготовка відповідей (відзивів) та заяв про перегляд рішень, ухвал, постанов суду у порядку нагляду;—

захист інтересів підприємства при розгляді майнових, переддоговірних та інших спорів в господарському та інших судах;—

здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);—

забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;—

розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійно-позовної роботи;—

підготовка висновків, пропозиції щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.

Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарським процесуальним кодексом України, якщо інше не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин.

У претензії зазначаються:—

повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому вона пред'являється;—

номер і дата;—

обставини, на підставі яких пред'явлена претензія і докази, що їх підтверджують; посилання на відповідні нормативні акти;—

вимоги заявника;—

сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;—

платіжні реквізити заявника претензії;—

перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів; Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.

Претензія підписується керівником підприємства, реєструється в журналі обліку та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом, чи вручається під розписку.

Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без належних підстав, залишена без відповіді, на основі претензійних матеріалів з висновками та документами, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, готується позовна заява.

Позовна заява повинна містити:—

найменування та адресу суду;—

найменування та адреси сторін, її банківські реквізити;—

ціну позову;—

зміст позовних вимог;—

виклад обставин, на яких ґрунтуються вимоги;—

документи, що підтверджують позовні вимоги;—

розрахунок сум позову;—

законодавство, на підставі якого подається позов;—

відомості про вжиття заходів до господарського врегулювання (копія претензії та квитанція про її відправлення);

Крім того до позовної заяви додається платіжне доручення про сплату державного мита та докази того, що копія позовної заяви направлена відповідачу (поштова квитанція).

ІІІ. Робота з договором підряду.

Згідно статті 875 ЦК України за договором будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати в установлений строк об’єкт, або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов’язаний надати підрядникові будівельний майданчик, передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не накладається на підрядника, прийняти об’єкт, або закінчити будівельні роботи і оплатити їх: двосторонній, консенсуальний та оплатний.

Предметом договору підряду є збудований відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації об’єкт, або виконані будівельні роботи.

Головними принципами укладення з виконання підрядних контрактів є: врахування і додержання чинного законодавства, економічна самостійність і незалежність учасників, чітке розмежування в контракті прав і обов’язків сторін, майнова відповідальність за невиконання, або неналежне виконання договірних обов’язків.

Порядок укладення договору підряду на капітальне будівництво визначається загальними положеннями про укладення цивільно-правових договорів. У разі виникнення розбіжностей вони регулюються статтею 10 Господарського процесуального кодексу України.

Зміст договору будівельного підряду, становлять його умови про права та обов’язки сторін, оскільки цей договір є двостороннім, то в ньому обидві сторони наділені правами і обов’язками.

ІV. Апеляційне і касаційне оскарження

Апеляційна скарга подається через місцевий суд, який розглядав справу, який у 5-ти денний строк надсилає її разом із справою відповідному апеляційному суду.

Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарським судом і розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою.

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:—

найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;—

найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття;—

вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;—

перелік документів доданих до скарги.

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником. До скарги додаються квитанції про сплату державного мита і докази надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Про прийняття апеляційної скарги до провадження апеляційний суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги. За наслідками розгляду апеляційної скарги суд приймає постанову, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду України через місцевий чи апеляційний суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського


Сторінки: 1 2