Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент

Мікроекономіка
тут знаходиться 1273 робіт

1. «Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов» Курсова робота 22 стр.
2. Аналіз ефективності ремонтного обслуговування в НГВУ "Долинанафтогаз". Аналіз основних техніко - економічних показників розробки НГВУ Реферат 25 стр.
3. Ефективність, справедливість та державна влада Реферат 7 стр.
4. Загальні положення про діяльність ТзОВ “Варто”. Реферат 8 стр.
5. Загальна характеристика ВАТ “Монастириський молочний завод” та його основні техніко-економічні показники. Коротка характеристика підприємства Реферат 16 стр.
6. Моделі олігополії Курсова робота 37 стр.
7. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення на матеріалах Заболотівського Споживчого Товариства. Курсова робота 20 стр.
8. Прийоми та методи фінансово-економічного аналізу Реферат 10 стр.
9. Розробка заходів для підвищення ефективності використання трудових ресурсів. Вибір та обґрунтування заходів щодо використання трудових ресурсів. Реферат 8 стр.
10. Суть “перехресної” еластичності попиту Реферат 7 стр.
11. Теоретичні та методичні основи аналізу ефективності використання трудових ресурсів Реферат 20 стр.
12. Фактори ринкового попиту Інше 9 стр.
13. 1. Концептуальні основи сучасної теоретичної економіки. Мікроекономіка як її складова частина. Інше 49 стр.
14. «Оцінка ефективності укладання міжнародних контрактів» (на прикладі ПОСП «Долинський ТОК») Дипломна робота 70 стр.
15. Інвестиції, їх види і характеристика. Реферат 6 стр.
16. Інвестиції. Реферат 11 стр.
17. Інвестиції: формування, використання, ефективність. Реферат 6 стр.
18. Інвестиції: формування, використання, ефективність. Реферат 6 стр.
19. Інвестиційні проекти підприємств та організацій Реферат 7 стр.
20. Інвестиційні ризики та їх оцінка Стаття 13 стр.
21. Інвестиційна політика Реферат 33 стр.
22. Інвестиційна привабливість міста Яворова Курсова робота 42 стр.
23. Інвестиційна стратегія підприємства Реферат 6 стр.
24. Інвестиційна стратегія підприємства Реферат 6 стр.
25. Інвестиційна стратегія підприємства Реферат 3 стр.
26. Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств Реферат 13 стр.
27. Індекс дохідності інвестицій: економічний зміст, методика та приклади обчислення. Вплив інфляції на основні економічні показники ефективності інвестицій Реферат 11 стр.
28. Індекс дохідності інвестицій: економічний зміст, методика та приклади обчислення. Вплив інфляції на основні економічні показники ефективності інвестицій Інше 8 стр.
29. Інновації та інноваційний процес Інше 9 стр.
30. Інноваційні процеси на підприємстві. Реферат 6 стр.
31. Інноваційні процеси. Реферат 15 стр.
32. Інноваційна діяльність підприємства Курсова робота 50 стр.
33. Інноваційна діяльність підприємства Реферат 9 стр.
34. Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку Дипломна робота 181 стр.
35. Інноваційний менеджмент Реферат 13 стр.
36. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання Реферат 11 стр.
37. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У РИНКОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Реферат 11 стр.
38. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 39 стр.
39. Інтегральна ефективність діяльності підприємства Курсова робота 28 стр.
40. Інтегральна ефективність діяльності підприємства. Реферат 28 стр.
41. Інтегральна ефективна діяльність Реферат 4 стр.
42. Інфляційні процеси в економіці Курсова робота 37 стр.
43. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств Реферат 9 стр.
44. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств Реферат 10 стр.
45. Інфраструктура Реферат 21 стр.
46. Історія виникнення лізингу Курсова робота 47 стр.
47. Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів Інше 24 стр.
48. Автоматизація управління трудовими ресурсами, як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства Реферат 3 стр.
49. Автоматизовані системи,підготовка гнучких комп’ютерних виробників Реферат 9 стр.
50. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов Курсова робота 18 стр.
51. Адаптація зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК до умов зовнішнього ринку Реферат 3 стр.
52. Актуальність брендингу в економіці України Реферат 14 стр.
53. Акціонерне товариство Інше 9 стр.
54. Акціонерне товариство Інше 170 стр.
55. Акціонерне товариство  Реферат 12 стр.
56. Акцизний збір Реферат 9 стр.
57. Алгоритм формування збутової політики підприємства Реферат 4 стр.
58. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів Реферат 18 стр.
59. Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства Реферат 5 стр.
60. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого. Реферат 28 стр.
61. Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва Курсова робота 92 стр.
62. Аналіз і планування трудових показників Реферат 4 стр.
63. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку Курсова робота 31 стр.
64. Аналіз активів підприємства Реферат 8 стр.
65. Аналіз асортименту і структури продукції Курсова робота 27 стр.
66. Аналіз асортименту і структури продукції Курсова робота 23 стр.
67. Аналіз беззбитковості проекту Реферат 24 стр.
68. Аналіз беззбитковості проекту Реферат 5 стр.
69. Аналіз беззбитковості проекту Курсова робота 18 стр.
70. Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту. Інше 10 стр.
71. Аналіз використання виробничих запасів Курсова робота 30 стр.
72. Аналіз використання МТП Реферат 16 стр.
73. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ “Компанія БІЛ і КА” Курсова робота 32 стр.
74. Аналіз витрат в довгостроковому періоді. Зміни розміру підприємства і вибір оптимального. Взаємозв’язок між довгостроковими та короткостроковими витратами. Реферат 23 стр.
75. Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції Реферат 8 стр.
76. Аналіз внутрішнього потенціалу Реферат 23 стр.
77. Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “Зоря” Курсова робота 37 стр.
78. Аналіз грошового ринку України Курсова робота 45 стр.
79. Аналіз динаміки показників виробничо-господарської діяльності СТзОВ "Перемога" за 2005-2007 роки Дипломна робота 101 стр.
80. Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів Реферат 17 стр.
81. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управління). Курсова робота 107 стр.
82. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ (ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА) Реферат 15 стр.
83. Аналіз ефективності виробництва. Ефективність за Парето.Граничний аналіз та його використання в мікроекономічному аналізі. Капітал як чинник виробництва. Рівновага на ринку капіталів. Позичковий процент і дисконтова на вартість. Курсова робота 34 стр.
84. Аналіз затрат на виробництво. Реферат 8 стр.
85. Аналіз затрат на виробництво. Реферат 4 стр.
86. Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі Курсова робота 57 стр.
87. Аналіз конкурентоспроможності підприємства Курсова робота 53 стр.
88. Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень Реферат 7 стр.
89. Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень Реферат 7 стр.
90. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства Курсова робота 40 стр.
91. Аналіз надходження виробничих запасів Курсова робота 34 стр.
92. Аналіз надходження виробничих запасів Курсова робота 30 стр.
93. Аналіз оборотних коштів на підприємстві Реферат 9 стр.
94. Аналіз оборотних коштів на підприємстві Курсова робота 6 стр.
95. Аналіз основних засобів Курсова робота 59 стр.
96. Аналіз підприємства Контрольна робота 28 стр.
97. Аналіз показників ліквідності підприємства Реферат 5 стр.
98. Аналіз прибутковості на прикладі ВАТ АПФ “Таврія” Дипломна робота 67 стр.
99. Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки Реферат 7 стр.
100. Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці). Курсова робота 24 стр.